Madalena
13.10.08,20:54
ako sa zaúčtuje v JU dotácia z ESF na zamestnanie zamestnanca a úhrady odvodov a mzdy. Ja zaplatím mzdu a odvody vo výške 100% a na základe výkazov /to je môj výdavok/a ZVL mi UPSVaR z prostriedkov ESF zašle na účet 90% z celkových výdavkov/je to môj príjem?/. Je môj výdavok ZZD a kde zaúčtovať príjem od ESF. Ďakujem