patrica peszeki
13.10.08,23:44
Dobrý deň, chcem sa opýtať: Auto zakúpené leasingom súkromné, využívané na služobné cesty: postupujem správne? - cestovný príkaz a zároveň zapísať do evidencie jázd kde si môžem upllatniť náhradu za jazdu(čiže amortizácia)? A ešte jedna otázka: cestovný príkaz účtujeme ako prevádzková réžia- cestovné? a položka náhrada za jazdu z evidencie jázd tá sa účtuje alebo len eviduje a kde? ďakujem.
Johanka
14.10.08,00:00
MV obstarané formou finančného prenájmu - leasing, nie je vlastné, tzn. nemôžeš si uplatniť základnú náhradu 5,50 Sk/km. Pozri si § 19 ods.2 písm.e/ Zákona o dani z príjmov.
Cestovné náhrady sú prevádzková réžia.