Lali
15.10.08,07:05
Dobré ráno,
včera sa mi dostali do rúk doklady - záloha zaplatená v 08/08, faktúra - vyúčtovanie zálohy daňová povinnosť 08/08 a faktúra - dodanie tovaru s dátum 13.10.08, na ktorej je riadne odpočítaná záloha - základ + DPH. O zaplatenej zálohe a o faktúre z augusta 08 som ani len netušila. Pracovník, ktorý nakupoval tovar mi doklady neodovzdal, zálohu platil v hotovosti, no a teraz s tým vyrukoval. Mohla by som si odpočítať DPH z oboch faktúr teraz, alebo treba podať opravné daňové priznanie za mesiac august 08 ?
Ďakujem.
Lali
15.10.08,10:02
Prosím.
ekopo
15.10.08,10:15
odpoviem paragrafovím znením: § 51 zákona o DPH

2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.
Lali
15.10.08,11:56
Ďakujem.
Amika
19.01.11,11:15
Dobrý deň,
mám otázku z praxe. U nás robíme prijatie zálohy tak, že účtovníčka vyúčtuje zálohovú platbu (DPH faktúra) a potom sa robí neskôr faktúra, na ktorej sa odráta záloha(DPH faktúra), teda sumy sa mi dostanú do nuly. Ako to ale urobiť teraz, keď sa zmenila DPH z 19 na 20 %?
V decembri sa prijala aj vyúčtovala záloha a v januári odchádza tovar, kde sa robí táto nulová faktúra. Ako to zadať do systému tak, aby mi tam vznikol nedoplatok to 1%? Systém memphis.
Vďaka za rady, ak nie je jasné, doplním info.