emily
19.05.05,18:00
Dnes mi klient doniesol kôpku faktúr, kde si zjednodušil robotu. Faktúru vystavil vystavil 24.4., aby mu zaplatili a po zaplatení ich uverejnil na portáli a dodanie služby dal 1.5.2005, kedy vlastne bola služba dodaná.
Čo myslíte, je to O.K.?
Do DPH to pôjde v máji?
Muška
19.05.05,18:50
Milka a kedy mu zaplatili ?
Sabrina
19.05.05,19:35
Podľa toho, čo uvádzaš, FA vystavená 24.04. bola spravená ako zálohová-najprv prijatie platby a nasledovne poskytnutie služby. Pokiaľ to bola "ostrá" FA,
klient vystavil FA v čase keď nebola prijatá platba ani poskytnutá,takže asi to nebude OK, ale záleží od konkrétneho prípadu /napr. §19ods.6/.
Inak platí:ak je platba prijatá pred dod.služby daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby.
andrej_rv
19.05.05,20:07
Dnes mi klient doniesol kôpku faktúr, kde si zjednodušil robotu. Faktúru vystavil vystavil 24.4., aby mu zaplatili a po zaplatení ich uverejnil na portáli a dodanie služby dal 1.5.2005, kedy vlastne bola služba dodaná.
Čo myslíte, je to O.K.?
Do DPH to pôjde v máji?Asi treba očakávať špiritizovanie časti kontrolórov nad tým, že dátum vystavenia faktúry je skôr ako dátum dodania služby, ale v podstate rovnaký charakter majú napr. splátkové kalendáre (nájom, plyn ...). Takže podľa mňa ak platbu neobdrží ešte v apríli a na portál (zrejme to je tá služba) ich vycapí v máji, tak je to O.K. a do DPH to pôjde v máji. Samozrejme, ak mu platbu pripíšu na účet do konca apríla, musí vystaviť faktúru na výšku preddavku, príslušné DPH odviesť v apríli. Len asi bude mať z toho guláš, lebo 24.4. určite nebude vedieť, ktoré platby mu prídu v apríli. A neviem si prakticky predstaviť, ako potom budeš odúčtovávať DPH odvedenú z aprílovej platby - budeš tie faktúry, ktorých sa to týka, stornovať ?
Jana Acsová
19.05.05,20:17
Nepochopila som o akú DPH sa jedná: vstup alebo výstup? Prepáč za starú terminológiu. Ak o výstup: daňová povinnosť vzniká dodaním služby t.j. v máji. Ak však bola predom prijatá platba za službu v apríli, daňová povinnosť vzniká v apríli.
Ak sa jedná o vstup: nárok na odpočítanie dane dochádza v deň, kedy vznikla daňová povinnosť. Záleží, aký doklad obdržíš. Ak obdržíš iba jednu faktúru s dátumom dodania služby 1.5. máš nárok na odpočítanie DPH v máji. Ako vystaviť doklady uvádza § 71 ods. 1 Zákona o DPH.
emily
19.05.05,20:54
ďakujem Sabrina, Andrej, AVO za vyjadrenia....1.platba je až máji...2. ide o výstup...3. to s platbou pred dodaním mi je jasné.
Išlo mi skôr o to či to ešte niekto tak nemožne vystavuje. Klient tvrdí, že zákazníci chcú najprv fa a až potom zaplatia. A on ich zas nedá na portál, kým nezaplatia. Čiže preto to vzniká.
A ešte to Sabrina: § 19 odst. 6 hovorí o komisionárskej zmluve a to je iné.
Grófová
20.05.05,07:27
Dnes mi klient doniesol kôpku faktúr, kde si zjednodušil robotu. Faktúru vystavil vystavil 24.4., aby mu zaplatili a po zaplatení ich uverejnil na portáli a dodanie služby dal 1.5.2005, kedy vlastne bola služba dodaná.
Čo myslíte, je to O.K.?
Do DPH to pôjde v máji?
Emily, ten Tvoj klient je pekný exot. Už to čítam asi hodinu, som zdesená. Uvažujem, čo by som asi urobila, keby ma šéf prinútil vystaviť takúto faktúru, asi by som ho poslala do pekla. Ak chce, aby mu vopred zaplatili, tak nech láskavo vystavuje za služby zálohové faktúry, ku ktorým po ich úhrade vystaví riadnu faktúru, s normálnymi dátumami. Mne sa teda tieto faktúry nezdajú kóšer. Zákon /na rozdiel od toho predchádzajúceho zákona/ neustanovuje začiatok lehoty na vyhotovenie faktúry, to znamená, že neexistuje zákaz vyhotovenia faktúry pred vznikom daňovej povinnosti. Zákon ustanovuje iba nejneskorší možný termín na vyhotovenie faktúry, čiže platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Z tohto mi vychádza, že keď sa rozhodol vyhotoviť faktúru pred vznikom daňovej povinnosti / 24.4.2005 nemal za poskytnutú službu zaplatené, nedodal službu/, daňová povinnosť vzniká týmto dňom. Či mu to niekto zaplatí, alebo nie, to je jeho problém. Takto to vidím ja.
jeso
20.05.05,07:52
aj mna teraz donutil šéf vystaviť takúto fa-
dátum vystavenia 19.5.2005
dátum splatnosti 26.5.2005
dátum dodania 1.6.2005
ide o fa za nájom -dokonca za 18 mesiacov dopredu, pričom nájomná zmluva sa začína 1.6.2005-preto dátum dodania je 1.6.2005
ale ak my príde úhrada ešte v 5 mesiaci tak to budem prerábať, aby DPH bola na výstupe ešte v 5 mesiaci-teším sa
zároven budem musieť riešiť otázku dani z príjmov-nájomné platené vopred za 18 mesiacov , neviem , či ho mám v JU časovo rozlišovať -6 mesiacov na rok 2005 a 12 mesiacov na rok 2006, čo som čítala príspevky na túto tému tak sa názory rozchádzajú -skúste poradiť
emily
20.05.05,09:32
nižší príspevok je správny, neuvedomila som si, že je to nájomné poskytnuté nie prijaté
Jana Acsová
20.05.05,09:45
aj mna teraz donutil šéf vystaviť takúto fa-
dátum vystavenia 19.5.2005
dátum splatnosti 26.5.2005
dátum dodania 1.6.2005
ide o fa za nájom -dokonca za 18 mesiacov dopredu, pričom nájomná zmluva sa začína 1.6.2005-preto dátum dodania je 1.6.2005
ale ak my príde úhrada ešte v 5 mesiaci tak to budem prerábať, aby DPH bola na výstupe ešte v 5 mesiaci-teším sa
zároven budem musieť riešiť otázku dani z príjmov-nájomné platené vopred za 18 mesiacov , neviem , či ho mám v JU časovo rozlišovať -6 mesiacov na rok 2005 a 12 mesiacov na rok 2006, čo som čítala príspevky na túto tému tak sa názory rozchádzajú -skúste poradiťVeľa otázok naraz, ale pokúsim sa:
1. časové rozlíšenie u nájomného fyzických osôb: § 19 ods. 4 Zákona o daniach z príjmov - nájomné uhrádzané fyzickej osobe sa uznáva do nákladov až po zaplatení a to časovo rozlíšené. Nájomné uhrádzané právnickej osobe takto obmedzené nie je, teda uzná sa do nákladov v čase ich úhrady. Na strane príjmov je to príjem podľa § 6, ktoré sa neobmedzuje žiadnym časovým rozlíšením, t.j. prijaté nájomné (od FO aj PO) je príjmom v čase inkasa celé. Nenašla som inú podporu ani v § 17 k zisťovaniu základu dane. Ak zistíte niečo iné - doplňte ma - ale s odvolávkou na §, aby sme si to mohli vysvetliť.
2. vystavenie dokladu - správne podotknuté predom, že zákon stanovuje iba nejneskorší termín vystavenia dokladu. "Najskorší" nie je uvedený, t.j. je možné vystaviť doklad predom. Chápem to, ak dodanie tovaru alebo služby je vopred známe a stanoví sa presne. Nechápem, ak sa "strieľa" do ľuftu, pretože to absolútne znepríjemní život účtovníkovi, ktorý je viazaný dodaním tovaru alebo služby, pričom podnikateľovi ide iba o skorú úhradu. Takéto vystavovanie dokladov je nesprávne. Čo sa týka zmluvy o nájme na dátume dodania služby je najpodstatnejšia práve zmluva. Ak táto nerieši dátum dodania služby (čo je veľmi riskantné), tak je dátumom dodania dátum uvedený na doklade, ktorý je spravidla prvým dňom nájmu, t.j. aj tvoj prípad. V úhrade vopred máš pravdu - musíš upraviť záznamovú povinnosť podľa § 17 a odviesť daň napríklad v máji, ak v máji obdržíš úhradu. Nová faktúra nie je potrebná, aj keď v nadväznosti na § 71 sa má vystaviť faktúra pri vzniku poslednej daňovej povinnosti v "kalendárnom mesiaci" a teda podľa môjho názoru na zálohu v máji - to je kal. mesiac a na plnenie v júni - nový kalendárny mesiac. Viem však, že niektorí daniari akceptujú vystavenie jedného dokladu t.j. napr. faktúry v júni (odvod DPH však platí v apríli). Možno je to v usmerneniach DÚ - ozvite sa ak také niečo existuje. Už mám presilenú ruku od písania.
emily
20.05.05,09:51
AVO, klobúk dolu, predcízna odpoveď :)
Jana Acsová
20.05.05,10:40
Dík začínam. Potešilo ma to.
Sabrina
20.05.05,16:27
ďakujem Sabrina, Andrej, AVO za vyjadrenia....1.platba je až máji...2. ide o výstup...3. to s platbou pred dodaním mi je jasné.
Išlo mi skôr o to či to ešte niekto tak nemožne vystavuje. Klient tvrdí, že zákazníci chcú najprv fa a až potom zaplatia. A on ich zas nedá na portál, kým nezaplatia. Čiže preto to vzniká.
A ešte to Sabrina: § 19 odst. 6 hovorí o komisionárskej zmluve a to je iné.
emily, §19/6 nebol návod,ale jedna z možností, vzhľadom na rozmanitosť služieb.Dík za pochopenie.
emily
20.05.05,21:57
OK Sabrina
Tatiana
01.06.05,18:56
Pomôžete mi - skúsenejší poraďáci??
Dnes som vystavila FA t.j. 01.06.2005 za službu - technického charakteru - kontrola vzoriek. Zálohová faktúra bola vyhotovená dňa 23.05.2005, kde zákazník zaplatil v ten istý deň v hotovosti. Aký deň mám dať deň dodania služby na konečnej faktúre? Môže to byť aj dnešný t.j. 01.06.2005 alebo deň prijatia platby 23.05.2005??? Vopred Vám všetkým ďakujem.
Danielam
01.06.05,19:13
Pomôžete mi - skúsenejší poraďáci??
Dnes som vystavila FA t.j. 01.06.2005 za službu - technického charakteru - kontrola vzoriek. Zálohová faktúra bola vyhotovená dňa 23.05.2005, kde zákazník zaplatil v ten istý deň v hotovosti. Aký deň mám dať deň dodania služby na konečnej faktúre? Môže to byť aj dnešný t.j. 01.06.2005 alebo deň prijatia platby 23.05.2005??? Vopred Vám všetkým ďakujem.
Ja si myslím, že deň dodania služby na Fa má byť 23.5.2005 - pretože ste prijali platbu /§ 19 odst.4 zákona o DPH./
4. Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzníká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
Muška
01.06.05,19:18
Si ma predbehla :)
Súhlasím s Danielou .
Tatiana
01.06.05,19:23
Ďakujem Vám poraďáčky. Ste perfektné a rýchle.
Danielam
01.06.05,19:30
Si ma predbehla :)
Súhlasím s Danielou .Som rada Keď viem a možem niekomu poradiť.Mám teraz daňovu kontrolu DPH.Ak sa ti chce pozri si tému deň zdaniteľného plnenia.Mám tam taký dosť veľký problém s našimi daňovákmi.Nechcem sa s nimi vadiť lebo možno majú pravdu /o čom ale nie som na 100% presvedčená.
Tatiana
01.06.05,19:42
Držím prsty, aby kontrola prebehla úspešne z Tvojej strany.
Danielam
01.06.05,19:49
Držím prsty, aby kontrola prebehla úspešne z Tvojej strany.
Ďakujem.Ale asi nedopadne dobre.Všetko mám ná 100%,Len tento jediný prípad tam je takýto diskutabilný.A nikto s poraďákov sa mi ktomu zatiaľ nevyjadril ako by postupovali oni.Ale dúfam, že sa nájde nejaká dobrá duša a trošku sa s tým potrápi a snáď mi odpíše.Dobrá rada sa mi teraz zíde aby som sa vedele aspoň trošičku obhajiť.
anka1
03.06.05,10:19
Poprosila by som o radu:

Došlá faktúra za službu - vstup

Dátum vystavenia: 01.06.2005
Dátum daňov. povinnosti: 31.5.05

Doručená 03.06.05. Môžem si túto faktúru uplatniť za máj 05, alebo až za jún 2005? Neviem teraz presne kde som to čítala ale mám taký pocit, že pokiaľ je faktúra doručená do 25. (t.j. do termínu DPH) tak si ju môžem uplatniť. Poradte skúsenejší. Ďakujem
evina
03.06.05,10:34
Poprosila by som o radu:

Došlá faktúra za službu - vstup

Dátum vystavenia: 01.06.2005
Dátum daňov. povinnosti: 31.5.05

Doručená 03.06.05. Môžem si túto faktúru uplatniť za máj 05, alebo až za jún 2005? Neviem teraz presne kde som to čítala ale mám taký pocit, že pokiaľ je faktúra doručená do 25. (t.j. do termínu DPH) tak si ju môžem uplatniť. Poradte skúsenejší. Ďakujem
vyber si aj máj aj jún je správne :)
janaGT
03.06.05,10:36
Poprosila by som o radu:

Došlá faktúra za službu - vstup

Dátum vystavenia: 01.06.2005
Dátum daňov. povinnosti: 31.5.05

Doručená 03.06.05. Môžem si túto faktúru uplatniť za máj 05, alebo až za jún 2005? Neviem teraz presne kde som to čítala ale mám taký pocit, že pokiaľ je faktúra doručená do 25. (t.j. do termínu DPH) tak si ju môžem uplatniť. Poradte skúsenejší. Ďakujem
áno, máš pravdu, môžeš buď do 05/ alebo do 06.
anka1
03.06.05,10:39
Už som to našla :)

§51 - Uplatnenie práva na odpočítanie dane
ods. 2)
Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a),c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaň. období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daň. priznania za zdaň. obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad....

Dúfam že sa nejedná iba o tovar???
anka1
03.06.05,10:40
Ďakujem ste rýchle :)
S21
14.06.05,08:54
prosím o radu:
zálohová fa vystavená 1.6.2005 na sumu 28560 Sk, uhradená 3.6.2005
práce vykonané 10.6.2005 v sume 35000 + DPH
1. mám vystaviť aj daňový doklad k prijatej platbe?
2. alebo stačí vystaviť ostrú faktúru? aký bude dátum dodania? a ako bude vyzerať ostrá fa?
Valika
14.06.05,09:09
Ty si prijala platbu v jednom mesiaci, nemusíš vystaviť daň.doklad na prij.zálohu stačí po dodaní t.j. 10.6.-deň dodania.
Faktúru by som vystavila nasledovne:
cena bez dane 35000,-
19 % DPH 6650,-
Spolu 41650,-
odpočet zálohy -28560,-
celkom doplatiť 13090,- SK
babetka
14.06.05,09:14
Súhlas s Valikou. Ešte ako bude vyzerať:
1. práce 35000 + DPH = 41 650
2. odpočet zálohy 24000 + 4560 Dph = 28 560
3. uhradiť zostáva 13090
Dátum dodania 10.6.2005
Zuzka
14.06.05,09:21
Babetka, zálohu nemožno odpočítať zákl. dane + daň, keďže nebola vystavená zálohová faktúra s DPH.
Valika to má správne. Dátum dodania je 10.6.
Pekný deň. :)
babetka
14.06.05,09:24
No jasné Zuzka. Dnes mi to nejako nepáli.Máš pravdu.
Zuzka
14.06.05,09:27
Babetka, to je v poriadku. Pri tak komplikovanom zákone si opakujeme všetci. :)
S21
14.06.05,09:37
ďakujem veľmi pekne babenky, cmuk :)
valeriam
22.06.05,11:23
Dievčence zlaté, poraďte prosím aj mne, nejak sa zamotávam...
Zaplatili sme zálohovú faktúru za tovar 28.4.05, dodávateľ vystavil faktúru-ostrú, a uviedol dátum dod.tovaru 2.5.05. zároveň však dopísal aj text do záveru fa:Uhradené preddavkovo dňa 29.4.05. Ako mám teraz postupovať? Jedná sa o dosť vysokú DPH. Možeme si ju uplatniť v máji? Mám im ju dať prerobiť? Ak aj dám, nemusím robiť dodatočné DP za apríl, dám to do mája, tak je to vobec nutné?
evina
22.06.05,16:34
Dievčence zlaté, poraďte prosím aj mne, nejak sa zamotávam...
Zaplatili sme zálohovú faktúru za tovar 28.4.05, dodávateľ vystavil faktúru-ostrú, a uviedol dátum dod.tovaru 2.5.05. zároveň však dopísal aj text do záveru fa:Uhradené preddavkovo dňa 29.4.05. Ako mám teraz postupovať? Jedná sa o dosť vysokú DPH. Možeme si ju uplatniť v máji? Mám im ju dať prerobiť? Ak aj dám, nemusím robiť dodatočné DP za apríl, dám to do mája, tak je to vobec nutné?
S takýmto prípadom som sa stretla pred pár dňami a naozaj nechápem, že problém okolo vystavovania dokladov v súvislosti s prijatou úhradou stále trvá.

V prvom rade Tvoj dodávateľ vystavil zle doklady. Na základe prijatej platby mal vystaviť faktúru s daňovou povinnosťou 29.4.2005, t.j. dátumom prijatia platby. Nakoľko vlastná dodávka sa uskutočnila v nasledujúcom mesiaci, tak potom mal vystaviť ostrú faktúru s dátumom dodania, t.j. 02.05.2005.a zálohu odpočítať.
Čo sa Teba týka, ak by dodávateľ vystavil faktúru v zmysle zákona o DPH by si si mohol DPH odpočíťať už v apríli /a predpokladám, že on ju aj zaplatil, lebo mal/. Na základe tej ostrej, ktorú Ti vystavili si môžeš DPH uplatniť v máji.
Ja som požadovala toho dodávateľa o opravu dokladov, nebol ochotný/myslím faktúru na základe prijatej platby/.
Dodatočné za apríl určite nemusíš robiť, lebo ak by aj vystavili faktúry správne tú zálohovú by si si mohol odpočítať aj v apríli aj v máji /§ 51 odst. 2 zákona./
Jana Acsová
22.06.05,16:48
V prvom rade Tvoj dodávateľ vystavil zle doklady. Na základe prijatej platby mal vystaviť faktúru s daňovou povinnosťou 29.4.2005, t.j. dátumom prijatia platby. Nakoľko vlastná dodávka sa uskutočnila v nasledujúcom mesiaci, tak potom mal vystaviť ostrú faktúru s dátumom dodania, t.j. 02.05.2005.a zálohu odpočítať.
Evina tu by som ťa ešte doplnila. Všetky povinnosti ohľadom odpočítania dane, ktoré si uviedla boli v súlade so ZDPH.
Stretla som sa však aj s tým, že daňovým subjektom bola podaná informácia (z kompetentných zdrojov), že v prípade, že od prijatej úhrady a ostrého plnenia uplynie spomínaných 15 dní (t.j. vystaví sa faktúra do 15-tich dní od prijatej úhrady), postačuje pre účely DPH vystaviť jednu faktúru a to na ostré plnenie. Možno, že sa jedná práve o takého klienta. Vzťahovali to aj na prípad na prelome mesiacov (ktorý v zákone naozaj nie je uvedený).
Nič to však nemení na povinnostiach dodávateľa ohľadom vzniku daňovej povinnosti, túto si však zaznamená iba vo svojej záznamovej povinnosti a vystaví pre odberateľa jednu (ostrú) faktúru.
evina
22.06.05,16:54
Evina tu by som ťa ešte doplnila. Všetky povinnosti ohľadom odpočítania dane, ktoré si uviedla boli v súlade so ZDPH.
Stretla som sa však aj s tým, že daňovým subjektom bola podaná informácia (z kompetentných zdrojov), že v prípade, že od prijatej úhrady a ostrého plnenia uplynie spomínaných 15 dní (t.j. vystaví sa faktúra do 15-tich dní od prijatej úhrady), postačuje pre účely DPH vystaviť jednu faktúru a to na ostré plnenie. Možno, že sa jedná práve o takého klienta. Vzťahovali to aj na prípad na prelome mesiacov (ktorý v zákone naozaj nie je uvedený).
Nič to však nemení na povinnostiach dodávateľa ohľadom vzniku daňovej povinnosti, túto si však zaznamená iba vo svojej záznamovej povinnosti a vystaví pre odberateľa jednu (ostrú) faktúru.
AVO má to svoju logiku, ale bohužiaľ podľa mňa nie oporu v zákone. Tu je ten slovenský problém, že "kompetentné orgány" doplňujú predpisy podľa svojho. Jednoducho ten
prelom mesiaca nie je ošetrený v zákone a dokonca ani v ich obľúbenom metodickom pokyne a podľa mňa iní /bez týchto informácií/ by mohli mať pri kontrole problémy. Týka sa to samozrejme vystavovateľa faktúry.
Jana Acsová
22.06.05,16:56
Neprotestujem.
Dokonca teraz som si ešte pre istotu pozrela usmernenie z DR SR a je tam jasne uvedené, že na prelome mesiacov sa vyhotovujú dve faktúry.
Takže, prečo radia inak, netuším. Ja by som tak nepostupovala.
evina
22.06.05,17:00
Neprotestujem.
Dokonca teraz som si ešte pre istotu pozrela usmernenie z DR SR a je tam jasne uvedené, že na prelome mesiacov sa vyhotovujú dve faktúry.
Takže, prečo radia inak, netuším. Ja by som tak nepostupovala.Ja si myslím, že pre nich je to výhodné, lebo ušetria napr.v tomto prípade odpočet DPH už v apríli, lebo ak by dodávateľ vystavil tú prvú faktúru do 15 dní na základe prijatej platby mohol by si ju odberateľ odpočítať už v apríli a ak si prenásobíš x-počet takýchto dodávateľov vyjde iste celkom slušná suma. :)
Jana Acsová
22.06.05,17:01
Ja si myslím, že pre nich je to výhodné, lebo ušetria napr.v tomto prípade odpočet DPH už v apríli, lebo ak by dodávateľ vystavil tú prvú faktúru do 15 dní na základe prijatej platby mohol by si ju odberateľ odpočítať už v apríli a ak si prenásobíš x-počet takýchto dodávateľov vyjde iste celkom slušná suma. :)Zásahhttp://www.porada.sk/images/icons/icon14.gif .
Slavena
09.11.06,18:19
Dobrý večer, priatelia poraďáci. Ja mám problém so zálohovou faktúrou. Objednala som si časopis Dane a účtovníctvo v praxi - ročník 2007. Prišla mi zálohová faktúra na ktorej je uvedené, že suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH. To znamená, že je to vlastne riadna faktúra, nie? Na faktúre chýba /zrejme to má nejakú logiku/ dátum dodania, teda vzniku daňovej povinnosti. Faktúra bola vystavená 18.10.2006 a zaplatila som ju 5.11.2006. Kedy si ju vlastne budem môcť dať do nákladov a kedy si mám uplatniť DPH? Až v roku 2007? Účtujem v JÚ a som platcom DPH, poraďte mi prosím.
Fidlo
09.11.06,18:58
Neboj sa, je to úplne v pohode. Uvedená fa je naozaj len zálohová a ostrá fa s rozpísanými položkami, DPH-čkom a dátumom daň.povinnosti Ti príde hneď ako obdržia tvoju úhradu. Na predfaktúre je uvedená súhrnná suma len pre tvoju informáciu, aby si vedela, čo všetko je v tej sume obsiahnuté a že už ti nebudu nič iné dofakturovávať. Tak len vydrž.
Slavena
10.11.06,12:31
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, práve dnes mi poslali riadnu faktúru a niektoré veci mi došli práve teraz. Takže až túto si mám zaevidovať? A môžem si ju dať do prev.réžii v tomto roku aj keď sa týka časopisov, ktoré mi budú chodiť až v r. 2007? Nebude s tým nejaký problém?
jenny7
13.11.06,09:27
čo sa týka DPH, tak si ju uplatníš podľa dátumu dodania na faktúre a ostatné - predplatné za publikáciu na rok 2007 zaúčtuješ ako 381/321.Na budúci rok to preúčtuješ ako 501/381.
ZuzanaA
13.11.06,09:32
čo sa týka DPH, tak si ju uplatníš podľa dátumu dodania na faktúre a ostatné - predplatné za publikáciu na rok 2007 zaúčtuješ ako 381/321.Na budúci rok to preúčtuješ ako 501/381.
Slavena píše, že účtuje v JÚ, a tam ak sa nemýlim zaúčtuje celú sumu do prevádzkovej réžie v tomto roku, teda vtedy kedy jej nastal výdavok.
jenny7
13.11.06,10:42
Pardon, to JÚ som nejak prehliadla, ospravedlňujem sa.