jued
20.05.05,09:41
Chcela by som sa uistiť v nasledovnej problematike. Ak niekto má jednorázový príjem iba z predaja bytu , ktorý podlieha dani z príjmu, nakoľko nespĺňa podmienku oslobodenia, môže si v daňovom priznaní odpočítať nezdaniteľnú časť na daňovníka ? Podotýkam , že v priebehu roku nemal žiadny iný príjem, okrem tohto predaju. Ďakujem
Jozef Mihál
20.05.05,09:43
Pokiaľ má na nezdaniteľnú časť nárok (napríklad dôchodca nárok nemá), tak si nezdaniteľnú časť odpočíta.
jued
20.05.05,10:13
Nie je dôchodca, takže potom má na to nárok. Ešte by som sa chcela spýtať či môže uplatniť vo výdavkoch kúpnu cenu nehnuteľnosti, prípadne poplatky súvisiace s predajom nehnuteľnosti ( znalecký posudok a pod. ). Myslím si , že áno, ale chcela by som mať istotu. Ďík
Jana Acsová
20.05.05,10:23
Nie je dôchodca, takže potom má na to nárok. Ešte by som sa chcela spýtať či môže uplatniť vo výdavkoch kúpnu cenu nehnuteľnosti, prípadne poplatky súvisiace s predajom nehnuteľnosti ( znalecký posudok a pod. ). Myslím si , že áno, ale chcela by som mať istotu. ĎíkPredaj nehnuteľnosti občana je príjmom podľa § 8 písm. b) ZDP. Do základu dane sa zahŕňa znížený o preukazateľne vynaložené výdavky na jeho dosiahnutie, t.j. kúpna cena preukázateľne zaplatená za nehnuteľnosť, znalecký posudok a pod..
Uvedené by v plnom rozsahu neplatilo, alebo by platili výnimky ak niekedy v predchádzajúcom období bola nehnuteľnosť využívaná na podnikanie alebo prenájom.
evina
20.05.05,10:27
Nie je dôchodca, takže potom má na to nárok. Ešte by som sa chcela spýtať či môže uplatniť vo výdavkoch kúpnu cenu nehnuteľnosti, prípadne poplatky súvisiace s predajom nehnuteľnosti ( znalecký posudok a pod. ). Myslím si , že áno, ale chcela by som mať istotu. Ďík
Može si uplatniť nasledovné výdavky /§ 8 zákona o DzP/

5/ Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. b/ (b sú príjmy z prevodu vlasníctva nehnuteľností) až e/ je výdavkom
a) kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu,
b/ cena veci zistená v čase jej nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písmena a), pričom pri nehnuteľnostiach sa vychádza z hodnoty v čase nadobudnutia zistenej podľa osobitného predpisu, /tento osobitný predpis je zákon o znalcoch-čiže ide o znelecký posudok/
c/ zostatková cena podľa § 25 ods. 3, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku,
d/ finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely,
e/ výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenných papierov a opcií,
f/ výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii.
6/ Výdavkom podľa odseku 5 nie je hodnota vlastnej práce na veci, ktorú si daňovník sám vyrobil alebo ju vlastnou prácou zhodnotil.
Shaman
20.05.05,10:31
Pokiaľ má na nezdaniteľnú časť nárok (napríklad dôchodca nárok nemá), tak si nezdaniteľnú časť odpočíta.
Nechcem tu k tomuto filozofovat, lebo tato tema parti inde, ale aby to niekoho nepoplietlo - aj dochodca ma narok na odpocet.
Resp. na cast odpoctu, ktora je dana rozdielom vysky odpoctu a vysky dochodku.
heluška
15.07.05,14:36
P. Mihál,chcela by som sa Vás pre istotu opýtať, robím DP podnikateľovi, žiaľ už nebohému, deň úmrtia 23.06.2005, môžem uplatniť celú nezdaniteľnú časť na tento rok, čiže 87 936,00 Sk? ďakujem za odpoveď.
evina
17.07.05,11:02
P. Mihál,chcela by som sa Vás pre istotu opýtať, robím DP podnikateľovi, žiaľ už nebohému, deň úmrtia 23.06.2005, môžem uplatniť celú nezdaniteľnú časť na tento rok, čiže 87 936,00 Sk? ďakujem za odpoveď.
Heluška omylom som súhlasila s Tvojou otázkou :), ale chcela som ju citovať. Teda moja odpoveď:

§ 11 zákona 595/2003 v znení nesk. predpisov o žiadnom obmedzení v tomto prípade nehovorí.
Nezdaniteľná časť na daňovníka sa nedelí, ani sa neuplatní pomernou časťou; vždy sa uplatní v plnej výške, bez ohľadu na to, za akú časť zdaňovacieho obdobia daňovník poberal príjmy.
Záver: podľa mňa odpočítať môžeš celú nezdaniteľnú časť za rok 2005.
milanr
13.10.05,09:24
Chcem sa opýtať na NČ u zamestnatnca, ktorý mal v priebehu mesiaca 2 zamestnávateľov za sebou a u obidvoch si uplatnil NČ, u oboch podpísal Vyhlásenie. Prišiel mi to povedať až po výplatách, takže oprava už nebola možná. Ako postupovať. Počkať až na RZD ? Bude to tak správne, že potom doplatí daň ? Alebo musím urobiť opravu v nasledujúcej mzde ?
Katarína STR
13.10.05,09:32
No ja osobne by som už staré výplaty nechala tak. Ale hneď teraz by som nahlásila jednému zo zamestnávateľov, že už u neho nebude uplatňovať NČ. A na konci roka sa urobí ročné zúčtovanie dane a bohužiaľ bude mať veľký nedoplatok dane.
Johanka
13.10.05,09:41
Dorovná sa to v ročnom zúčtovaní dane.