martinala
20.05.05,14:35
zdravím všetkých :-)

mám takýto problém : začala som účtovať s. r. o., založenú v r. 1996. nemajú ani jeden zápis z valného zhromaždenia, v r. 2000 a 2001 mali zisk, teda aj povinný prídel do rezervného fondu. ostatné roky sú stratové. chcem dobehnúť zbierku listín /pani na obchodnom registri mi povedala, že stačí od r. 2002/. myslíte, že by som mala urobiť všetky zápisy z valnej hromady spätne ? môžem to urobiť všetko v r. 2005 ? lebo keby som to robila so staršími dátumami, tak v rokoch, kde bol povinný prídel, tak to zas nie je zohľadnené v súvahe ... neviem si rady, čo bude "menej bolieť" :-(
ďakujem, martina
Jana Acsová
20.05.05,15:13
Zasadať je povinnosťou valného zhromaždenia, teda spoločníkov. Došlo k porušeniu spoločenskej zmluvy a teda aj Obchodného zákonníka. Účtovníčka s tým nič nemá. Ak chceš pomôcť, tak zápisy z VZ treba aspoň raz ročne (to je minimálna povinnosť). Samozrejme antidatované, ale o tom nevieme samozrejme. Čo sa týka povinnej tvorby RF, tak takto: ak VZ v zápise z minulých rokov uvedie jeho tvorbu, dôjde k časovému posunu v jeho účtovaní. Ale môže schváliť vyššiu tvorbu aj teraz, aby sa dotvoril na takú výšku, ako má byť. Nakoľko sa to účtuje na súvahové účty, spravidla daniari tomuto problému nevenujú žiadnu pozornosť. Ale vysporiadať celú záležitosť čo najskôr treba. A na zápisoch z VZ pozor v rokoch 2003 a 2004 - uvádza sa v uzávierke dátum schválenia ÚZ a na to sa viazala povinnosť do 30 dní odovzdať schválenú ÚZ na DÚ. V roku 2005 táto povinnosť platí iba v prípade otvorenia účtovných kníh, t.j. ak by si opravovala vyčíslovaný hospodársky výsledok za rok 2004 pred schválením účtovnej závierky.
martinala
22.05.05,19:35
ďakujem za pomoc :-)
martina