alenka57
17.11.08,15:14
Prosím poradiť, čo je správne vypisovať: mám súkromné auto, nezaradené v majetku firmy a používam ho aj na služobné účely aj na súkromné. Je prihlásené na Daň. úrade. Pri jazdách mám vypisovať knihu jázd, kde rozpíšem služobné a súkromné jazdy a km a výdavky za PHM a náhrady za km budem uplatnovat podla Techn. preukazu alebo plati druhý nspôsob, teda budem vypisovať Cestovné príkazy kde budem vypisovať iba služobné cesty a podľa toho si uplatňovať náhrady? Som SZČO a vediem JU.
Ďakujem.
tinaM
17.11.08,15:28
Budeš viesť počas roka evidenciu jázd, do ktorej budeš zapisovať všetky pracovné cesty. Doklady o nákupe PHL nebudeš v priebehu roka účtovať do PD, lebo za nakúpené PHL si uskutočnila aj súkr. cesty. Všetky doklady však budeš odkladať.
Na konci roka vypočítaš výšku daň. výdavku za celý rok 2008 a vypočítanú sumu zaúčtuješ v rámci účtovania uzávierk. operácií.
Náhrada za použitie OA= Sadzba zákl.náhr x počet km + výdavky na PHL
Výdavky na PHL = /počet km x spotreba PHL : 100/ x cena PHL v čase nákupu