ajula1
23.05.05,12:59
chcem sa spýtať:
pokladňa mi vytlačila uzávierku s číslom 778 s tým že chyba pokladne a výpadok elek.prúdu vlastne to bola nedokončená uzávierka.Na další deň mi vytlačila s tým istým číslom uzávierku z druhého dňa už dobrú. vlastne dva dni mám v jednej uzávierke.
čo s tým?
heket
23.05.05,13:02
doporučujem to spísať do akejsi zápisnice podpísať aspoň dvaja zodpovední a založiť. Iné
s tým už neurobíš.
lenkak
23.05.05,13:03
Zapíš si do knižky pokladnice, že bol výpadok prúdu a tým pádom Ti nespravilo toho dňajšiu uzávierku (máš dva dni v kope). Nemala si zvlášť vyčíslenú uzávierku predchádzajúceho dňa.
ondrejvla
23.05.05,17:18
Plne súhlasím s Lenkou - zápis do pokl.denníka a do príjmu samozrejme, len jeden deň! Na konci mesiaca by si to mala mať správne.