Staroňová
23.05.05,16:10
Škoda spôsobená podľa potvrdenia polície neznámym páchateľom je daňovo uznaná. Ak nám z výherného hracieho prístroja neznámy páchateľ ukradol tržbu v hotovosti-aj táto je daňovo uznaná-§19.ods.3 písm.g?
Marian
24.05.05,21:14
Ja pevne verím, že áno. Je to škoda ako každá iná.
Mimochodom, táto škoda nevznikla na pokladničnej hotovosti, lebo peniaze ešte v pokladni neboli a teda ani nikto nemohol mať za ne hmotnú zodpovednosť.