Mickya
24.05.05,11:05
Mám problém v tom, ak vystavím zálohovú fa na 1000 Sk za službu a stáva sa, že zákazník nám uhradí niekedy buď o 10 Sk viac alebo niekedy o nejakých 10 Sk menej. Ostrú faktúru faktúru vystavím na sumu, ktorú zaplatí. Ale čo so službou? My vlastne vystavujeme zál. fa na 100% ceny a vyúčtovanie potom už nerobíme.
*Je možné, že by sme si stavili nejak v obchodných podmienkach alebo nejakej internej smernici, že ak zákazník uhradí napr. o 15 alebo 20 Sk viac, tak peniaze nevraciame (len ak by o to požiadali) a službu poskytneme v cene v akej mal zaplatiť.
A Ak sa stane, že uhradí o 10 Sk menej, tak mu poskytneme službu v plnej kvalite?
Prosím, napíšte aspoň svoj názor. Ja sa neviem pohnúť a teraz musím vystaviť fa - neviem aké obdobie mám na nej uviesť...
Ďakujem
Zita5
24.05.05,11:13
Já by som to zakotvila do obchodných podmienok , pretože zákazník musí vedieť z faktúry , koľko má zaplatiť a nie je možné sústavne robiť opravné doklady resp. peniaze naviac hradené vracať cez banku , pretože Vám to zvyšuje náklady . Čiže vrátiť nejakých 10 Sk za skoro taký náklad sa neoplatí . A to si musia byť vedomí .

Ešte ma napadlo , dať do poznámok vo faktúre upozornenie na tento problém .Lenže tam už bude robiť problém aj DPH-čka .

Počkaj na názor aj poraďákov .
Mickya
24.05.05,11:33
Ďakujem Ti za odpoveď
Mám problém aj v tom, že máme jedného zákazníka, ktorý si nedá vysvetliť, že sa dá uhrádzať zo zahraničia aj tak, aby nám peniaze prišli v presnej výške. On nám totiž pošle aj o 80 Sk viac.
....keď sme ho požiadali, aby poslal presne, ešte sa aj urazil, že môže ísť k inej firme ...
Čo vtedy?
Ja som bezradná. Chcem, aby to bolo dobre, ale neviem ako na to.
Zita5
24.05.05,11:42
No tak to máš naozaj ťažké , možno on kalkuluje aj s určitým bankovým poplatkom . Tak určite treba vyvinúť maximálne úsilie ,ako si toho zákazníka udržať a nerozhnevať .

Ešte by som snáď spravila jednu vec , že tie peniaze naviac by som účtovala ako príjem neovplyvňujúci ZD/omylom uhradená suma naviac / a keď fakturujete tomuto zákazníkovi viac krát ročne , tak by som potom uvedenú záležitosť vykompenzovala VPD , že som mu vrátila naviac uhradené peniaze v hotovosti a zároveň PPD by som si započítala čiastkovú úhradu odoslanej faktúry a doplatil by cez účet len rozdiel .
Mickya
24.05.05,12:08
No tak to máš naozaj ťažké , možno on kalkuluje aj s určitým bankovým poplatkom . Tak určite treba vyvinúť maximálne úsilie ,ako si toho zákazníka udržať a nerozhnevať .

Ešte by som snáď spravila jednu vec , že tie peniaze naviac by som účtovala ako príjem neovplyvňujúci ZD/omylom uhradená suma naviac / a keď fakturujete tomuto zákazníkovi viac krát ročne , tak by som potom uvedenú záležitosť vykompenzovala VPD , že som mu vrátila naviac uhradené peniaze v hotovosti a zároveň PPD by som si započítala čiastkovú úhradu odoslanej faktúry a doplatil by cez účet len rozdiel .
*Tiež by som mala problém to robiť cez VPD a PPD, pretože nám zálohové faktúry generuje systém a pri takom veľkom množstve zákazníkov a faktúr by som to neustriehla. Asi to spravím tak, že o tú dobu predĺžim obdobie služby.
Dúfam, že to môžem tak spraviť?
-------------------------------------
*Pred chvíľou nám zákazník uhradil zál. fa o 11 Sk menej. Mám na tých 11 Sk vystaviť PPD a zaslať mu ho a tým vlastne to uhradíme z vlastného vrecka alebo môžem vystaviť faktúru na to, čo uhradil a službu poskytnem v plnej kvalite? Ide mi o to, aby nás kontrolóri nezožrali....
Zita5
24.05.05,12:23
*Tiež by som mala problém to robiť cez VPD a PPD, pretože nám zálohové faktúry generuje systém a pri takom veľkom množstve zákazníkov a faktúr by som to neustriehla. Asi to spravím tak, že o tú dobu predĺžim obdobie služby.
Dúfam, že to môžem tak spraviť?
-------------------------------------
*Pred chvíľou nám zákazník uhradil zál. fa o 11 Sk menej. Mám na tých 11 Sk vystaviť PPD a zaslať mu ho a tým vlastne to uhradíme z vlastného vrecka alebo môžem vystaviť faktúru na to, čo uhradil a službu poskytnem v plnej kvalite? Ide mi o to, aby nás kontrolóri nezožrali....

No Mickya vidím, že u Vás to ide ako na bežiacom páse . Musíte si to veľmi dobre ustrážiť , lebo jeden zaplatí veľa , druhý málo ....aby Vám z toho nevznikla nejaká strata .

* Nie nerob ten PPD , lebo potom skutočne to zaplatíte s vlastného vrecka. Neviem aké služby poskytujete mám pocit , že niečo spojené s intr.stránkou , možno sa mýlím , ale teda mu nedajte služby v plnej kvalite , alebo nech to doplatí . No normálne som bezradná . Určite to máš ťažké .

Kontrolóri Ťa nezožerú pokial bude odvedená DPH a bude zdanené to čo máte uhradené - JÚ .
Mickya
24.05.05,12:29
* Nie nerob ten PPD , lebo potom skutočne to zaplatíte s vlastného vrecka. Neviem aké služby poskytujete mám pocit , že niečo spojené s intr.stránkou , možno sa mýlím , ale teda mu nedajte služby v plnej kvalite , alebo nech to doplatí . No normálne som bezradná . Určite to máš ťažké .
Áno, robíme veci ohľ. internet. stránky. Šéf chce, aby sa služba poskytla v plnej kvalite, aj keď uhradia o pár korún menej...

Veľmi moc ďakujem, pomohla si mi!!!!!!
Zita5
24.05.05,12:31
Nemáš za čo , nemyslím si , že by som pomohla - vidím to ako dosť komplikovaný problém .
Mickya
24.05.05,12:36
Nemáš za čo , nemyslím si , že by som pomohla - vidím to ako dosť komplikovaný problém .Pomohla si mi dosť aj psychicky, aj tou radou, akoby si to asi ty spravila. Vieš v takýchto chvíľach zvyknem trpieť pocitom, že niet hlúpejšieho človeka.
Jana Acsová
24.05.05,13:13
Mám problém v tom, ak vystavím zálohovú fa na 1000 Sk za službu a stáva sa, že zákazník nám uhradí niekedy buď o 10 Sk viac alebo niekedy o nejakých 10 Sk menej. Ostrú faktúru faktúru vystavím na sumu, ktorú zaplatí. Ale čo so službou? My vlastne vystavujeme zál. fa na 100% ceny a vyúčtovanie potom už nerobíme.
*Je možné, že by sme si stavili nejak v obchodných podmienkach alebo nejakej internej smernici, že ak zákazník uhradí napr. o 15 alebo 20 Sk viac, tak peniaze nevraciame (len ak by o to požiadali) a službu poskytneme v cene v akej mal zaplatiť.
A Ak sa stane, že uhradí o 10 Sk menej, tak mu poskytneme službu v plnej kvalite?
Prosím, napíšte aspoň svoj názor. Ja sa neviem pohnúť a teraz musím vystaviť fa - neviem aké obdobie mám na nej uviesť...
Ďakujem
Prosím ešte raz špecifikovať problém:
1. vystaví sa zálohová faktúra, ale neuhradí sa presne
2. ostrá faktúra sa vystaví na sumu, ktorú zákazník zaplatí,
3. vystavujeme zálohovú faktúru na 100% a vyúčtovanie už nerobíme
Tak ako to je, robí sa vyúčtovanie, alebo nie?
Čo sa týka účtovania a dane z príjmu: drobné rozdiely z faktúr je potrebné špecifikovať v smernici (čo je pre účely firmy "drobným rozdielom"). Možno postupovať aj podľa § 19 ods. 2 písm. i - odpis pohľadávky, ktorá jednotlivo nepresahuje 1000 Sk za položku, ak sa trvale upúšťa od jej vymáhania. Nemám presne naštudovanú túto problematiku, ale upustenie od vymáhania si asi vyžaduje písomné oznámenie a doručenie druhej strane. Tak to aspoň bolo podľa bývalého ZDP. Preplatok faktúry je výnos v čase jeho prijatia (ak sa nevracia), je vhodné takéto preplatky viesť na jednom účte (náklad aj výnos), aby bolo vidno saldo za účtovné obdobie a podľa jeho výšky zvážiť ďalší postup - myslím tým odvod DPH, nakoľko je to "asi" príjem za službu a základom dane (§22 ZDPH) je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal za dodanie služby.
Mickya
24.05.05,13:49
Prosím ešte raz špecifikovať problém:
1. vystaví sa zálohová faktúra, ale neuhradí sa presne
2. ostrá faktúra sa vystaví na sumu, ktorú zákazník zaplatí,
3. vystavujeme zálohovú faktúru na 100% a vyúčtovanie už nerobíme
Tak ako to je, robí sa vyúčtovanie, alebo nie?
Máme takýto postup:
1. vystavíme zál. fa v 100% výške ceny
2. zákazník ju uhradí, my k tejto platbe vystavíme faktúru.
3. Špecifické je, kedy vlastne poskytneme službu - niekedy začneme poskytovať službu buď 2 týždne po úhrade, príp. niekedy začneme službu poskytovať službu v deň, kedy vystavíme zálohovú faktúru.
4. žiadnu ďalšiu faktúru (počas poskytovania služby) už nevystavujeme

Toto bol náš bežný postup. Ale ako to má byť správne najmä vtedy, ak zákazník uhradí inú sumu - buď viac alebo menej neviem.
Ďakujem za radu a najmä za ochotu pomôcť.
Jana Acsová
24.05.05,14:08
Daňová povinnosť vzniká:
1. dňom dodania služby
2. dňom prijatia platby
a to tým, ktorý nastane skôr. (necitujem presne zákon, ale v tomto prípade to nie je potrebné). Vo vašom prípade obdržíte úhradu zálohovej faktúry, takže deň prijatia úhrady je dátum rozhodujúci pre odvod dane. Ak Vaše služby nepodmieňujete zmluvou, kde sa uvádzajú dátumy poskytnutia služby rozdielne oproti fakturácii, v tom prípade, vystavením "ostrej" faktúry máte povinnosť pre účely DPH splnenú. Odôvodniť sa to dá osobitosťou služieb a k odvodu DPH môže dôjsť iba s predstihom a nikdy nie oneskorene.
Mickya
24.05.05,14:29
AVO, ale ako by si to riešil/a ty, ak by Ti zákazník uhradil zálohovú faktúru o niekoľko korún viac alebo menej?
bepo
24.05.05,15:09
Mickya-ak sa jedná o stálych zákazníkov a máš viackrát faktúry do roka nie je problém si odsledovať koľko mali zaplatiť a koľko zaplatili v skutočnosti.Raz za čas /Q-tálne,polročne/ im dáš faktúru kde im preplatok odpočítaš ako zálohu a máš to.
Mickya
24.05.05,15:21
Mickya-ak sa jedná o stálych zákazníkov a máš viackrát faktúry do roka nie je problém si odsledovať koľko mali zaplatiť a koľko zaplatili v skutočnosti.Raz za čas /Q-tálne,polročne/ im dáš faktúru kde im preplatok odpočítaš ako zálohu a máš to.Väčšinou máme zákazníkov, ktorí uhradia 2 faktúry v jednom mesiaci za 2 služby na rok a rok majú pokoj.
Ako to mám spraviť s faktúrou, ak to budem robiť ako mi radíš?
Zaplatí napr. o 30 Sk viac zo zahraničia a ďalšia zál. fa bude v budúcnosti vystavená na 2000 Sk - je mi to dosť smiešny preddavok, ale ak to je správne, budem to tak robiť.
Jana Acsová
24.05.05,16:42
AVO, ale ako by si to riešil/a ty, ak by Ti zákazník uhradil zálohovú faktúru o niekoľko korún viac alebo menej?Stanovila by som si hranicu významnosti pre posúdenie drobného zaokrúhlenia faktúr napr. % z fakturovanej čiastky (ak sa jedná skutočne o opakovaný problém a vyžadovalo by si to spracovanie vnútornej smernice k účtovaniu týchto rozdielov).
A nemôžeš ostrú faktúru vystaviť na skutočne prijatú platbu?
Mickya
25.05.05,07:46
Stanovila by som si hranicu významnosti pre posúdenie drobného zaokrúhlenia faktúr napr. % z fakturovanej čiastky (ak sa jedná skutočne o opakovaný problém a vyžadovalo by si to spracovanie vnútornej smernice k účtovaniu týchto rozdielov).
A nemôžeš ostrú faktúru vystaviť na skutočne prijatú platbu?Ostrú faktúru nie je problém vystaviť na skutočne prijatú platbu, ale čo so službou, mám službu predĺžiť? Pri jednom type služby môžem obdobie predĺžiť, ale pri druhom type služby nemôžem, pretože tieto peniaze ja preposielam ďalšiemu (nášmu) dodávateľovi.
Jana Acsová
25.05.05,08:46
Rada by som pomohla, ale neviem presne o akú službu sa jedná a prečo dochádza k rozdielom. Čítala som Tvoj príspevok od začiatku, aj som sa do neho zapojila, ale o druhu služby sa tu hovorí iba v náznakoch, následne sú nejaké poznámky o "platobnej nedisciplíne" odberateľov. S určitosťou môžem povedať iba, že všetko musí mať svoje dôvody. Ak ich nepoznám, ťažko sa to rieši.
Ak môžeš, konkretizuj problém podrobnejšie (čo, prečo, komu, asi za koľko - pre rozsah plnenia, tuzemsko, zahraničie atď.).
Mickya
25.05.05,10:00
Rada by som pomohla, ale neviem presne o akú službu sa jedná a prečo dochádza k rozdielom. Čítala som Tvoj príspevok od začiatku, aj som sa do neho zapojila, ale o druhu služby sa tu hovorí iba v náznakoch, následne sú nejaké poznámky o "platobnej nedisciplíne" odberateľov. S určitosťou môžem povedať iba, že všetko musí mať svoje dôvody. Ak ich nepoznám, ťažko sa to rieši.
Ak môžeš, konkretizuj problém podrobnejšie (čo, prečo, komu, asi za koľko - pre rozsah plnenia, tuzemsko, zahraničie atď.).
Tými 2 typmi služieb som myslela: ak ide o službu - webhosting (poskytnutie MegaBytov na internete) , tak službu (ak treba) môžem predĺžiť, pretože ju poskytuje naša firma.
Tou druhou službou som myslela poskytnutie domény (na 1 rok) - nemôžem predĺžiť svojvoľne obdobie, pretože tento poplatok za doménu platíme (preposielame) my hlavnému správcovi domén , ktorý má podmienky, že doména sa poskytuje na 1 rok napr. na obdobie od 20.5.2005-19.5.2006 a nie na od 20.5.2005-16.5.2006. Ešte pre lepšie pochopenie: zákazník si u nás objedná doménu, zaplatí ju, ja ju uhradím hl. správcovi (hl. správca vlastne poskytne meno domény, ale naša firma poskytne servery, na ktorých táto doména beží).

Pre tieto služby máme takýto systém:
A)
25.4.2005 vystavím zálohovú faktúru na obdobie 20.4.2005-19.4.2006, zákazník ju uhradí napr. 5. mája.
6.mája vystavím konečnú faktúru s dátumom dodania 5.mája.

B)
25.4.2005 vystavím zálohovú faktúru na obdobie 12.5.2005-11.5.2006 (čiže dopredu), zákazník ju uhradí napr. 5. mája.
6.mája vystavím konečnú faktúru s dátumom dodania 5.mája.

Vyúčtovanie po roku už nerobíme, lebo vyúčtovacia faktúra by vyzerala na sumu 0 Sk.
Ešte k zálohovej faktúre - je vystavená na 100% sumy a v tej sume je služba aj poskytnutá. Zmluvy neuzatvárame.

Zákazníkov máme aj Slovákov a aj zahraničných.

Čiže môj hlavný problém je v tom:ak mi uhradí buď Slovák (aj u tých sa mi to stáva) alebo zahraniční viac al. menej sumu zálohovej faktúry.

K rozdielom dochádza aj z nepozornosti - najmä Slovenských zákazníkov. Zahraničním to spôsobuje najmä kurz príp. nám chcú zaslať viac alebo aký hl. dôvod majú - neviem

Dúfam, že som to napísala už zrozumiteľnejšie.
A hlavne - ďakujem
Jana Acsová
25.05.05,11:33
Stiahnem si to cez tlačiareň, zamyslím sa a ozvem sa.
Mickya
25.05.05,11:58
Ďakujem
-------------
Napadla ma ešte ďalšia otázka: mám ešte 1 platbu -nejaký zákazník uhradil našu zál. fa vkladom na účet, ale neuviedol VS, tým pádom nevieme od koho prišli peniaze. Bolo to ešte minulý rok. V banke sme sa boli pýtať, ale bezvýsledne.
Služba mu tým pádom nebola poskytnutá a doteraz (prešlo už vyše roka sa nikto neozval). Z danej sumy sme neodviedli DPH, ale sumu sme zaradili do príjmu ovplyv. ZD. Postupovali sme správne? ďakujem
Jana Acsová
25.05.05,12:30
K A) myslím si, že vystavenie zálohovej faktúry na zahájené plnenie nie je správne, nakoľko už dochádza k plneniu služby. Funkciu zálohy chápem, keď dochádza k prijatiu alebo požadovaniu platby pred jej zahájením. V tomto prípade je potrebná hneď ostrá faktúra za službu - predpokladám, že sa jedná o "istých" zákazníkov, keď dodanie služby začína pred úhradou a teda deň dodania služby je 20.4. respektíve mesiac 04/2005 - opieram sa o skutočnosť, že nie je zmluva, ale postup vychádza z Vašich obchodných podmienok. Dalo by sa tu ešte polemizovať o inom dátume "dodania služby", ale to nie je teraz podstatné.

K B) so zreteľom na § 71 ZDPH postačuje jedna faktúra, ak dôjde k prijatiu zálohy a k poskytnutiu služby do 15-tich dní od prijatia zálohy s podmienkou, že sa všetko uskutoční v jednom mesiaci resp. v rámci jedného zdaňovacieho obdobia. Ak nie, tak ja by som vystavila zálohovú faktúru s DPH v mesiaci prijatia platby a ostrú faktúru s dodaním služby prvý deň jej poskytovania, nakoľko DPH by som chcela odviesť v deň vzniku 1. daňovej povinnosti.

A ak reálne dochádza k "nepresným" úhradám, na základe napr. minulého roka by som si to zosumarizovala a zapracovala do smernice, že napr. do výšky 10,00 Sk (ale najviac 1% - alebo najlacnejšie poštovné - obyčajná zásielka) sa uvedené rozdiely budú vysporiadavať priebežne v rámci zaokrúhlenia faktúr, prípadne by som to v smernici podporila aj "efektívnosťou vymáhania" § 19 ods. 2 písm. i - t.j. poštovné za upozornenie odberateľa by bolo drahšie ako suma odpísanej pohľadávky. Tieto rozdiely by som účtovala na 548 a to aj kladné aj záporné, aby konečný výsledok na konci roka predstavoval saldo tohto rozdielu.

Vyššie čiastky by som riešila pri dokladovej inventúre pohľadávok a záväzkov k 31. decembru individuálne. Ak je možné voči niektorému odberateľovi uplatniť nedoplatok, alebo preplatok, tak by som to vo faktúre vyžadovala - naznačila by som to sumou k úhrade. Čiže by som naznačila "starostlivosť" o pohľadávku a následne by to bolo zrelé na daňový odpis pohľadávky podľa uvedeného §-u v nasledujúcom období.

Tak ako? Som veľký formalista?
Jana Acsová
25.05.05,12:37
Napísala som toho za stranu, ale niekde to zmizlo.
Mickya
25.05.05,13:49
K A) myslím si, že vystavenie zálohovej faktúry na zahájené plnenie nie je správne, nakoľko už dochádza k plneniu služby. Funkciu zálohy chápem, keď dochádza k prijatiu alebo požadovaniu platby pred jej zahájením. V tomto prípade je potrebná hneď ostrá faktúra za službu - predpokladám, že sa jedná o "istých" zákazníkov, keď dodanie služby začína pred úhradou a teda deň dodania služby je 20.4. respektíve mesiac 04/2005 - opieram sa o skutočnosť, že nie je zmluva, ale postup vychádza z Vašich obchodných podmienok. Dalo by sa tu ešte polemizovať o inom dátume "dodania služby", ale to nie je teraz podstatné.
Ďakujem za veľmi vyčerpávajúcu odpoveď.
A) Hm, opäť je ale problém v tom, že doména funguje 2 týždne (pravidlá hl. správcu) - a ak zákazník neuhradí túto doménu, doména expiruje a tým pádom neexistuje. A teraz si predstavte, že zákazník počas roka neuhradí možno 1000 faktúr... Takže všetko to dobropisovať...

B) Tomuto úplne nerozumiem:.....Ak nie, tak ja by som vystavila zálohovú faktúru s DPH v mesiaci prijatia platby a ostrú faktúru s dodaním služby prvý deň jej poskytovania, nakoľko DPH by som chcela odviesť v deň vzniku 1. daňovej povinnosti...
Nerozumiem, že by si vystavila zál. fa s DPH. - podľa mňa, ak zálohovú faktúru zákazník uhradí, k nej musím vystaviť do 15 dní faktúru. Alebo som to možno zle pochopila...
-------
Poradca podnikateľa vystavi zál fa v sept. 2004 (na DÚPP na rok 2005). Túto zál. fa som uhradila a zaslali mi hneď faktúru.
A už ďalšiu faktúru mi nevystavili. Postupujú tiež zle?
--------------
Čo sa týka Tvojho 4. odstavca - pre mňa to bude asi komplikované - momentálne som v ....
Bude to chyba, ak vystavím fa na sumu, ktorú aj prijmem a službu webhosting predĺžim o tú sumu čo uhradili?
Potom by vlastne nevyzerala tá fa takto: 25.4.2005-24.4.2006 ale: 25.4.2005-30.4.2006.
Je to zle, ak si to obhájim pred kontrolou, že som sa tak so zákazníkom dohodla?
Som už fakt v koncoch.
Jana Acsová
25.05.05,13:50
Pozri príspevky AVO - tam je odpoveď. Neviem, prečo to nezaradilo na stránku.
Mickya
25.05.05,14:11
AVO, ja už reagujem na ten dlhý lajster, čo si napísala.
Jana Acsová
26.05.05,08:28
Do kelu, ja som toho včera napísala za stranu a je to fuč.
Mickya
26.05.05,08:32
Do kelu, ja som toho včera napísala za stranu a je to fuč.AVO a to čo si napísala 12:30, to nie je ono?
Jana Acsová
26.05.05,09:46
Dúfam, že to teraz prejde, odpovedala som aj včera ale niekde to "pláva" na serveri. Dosť som sa s tým pozabávala, takže ma to mrzí:

Ad A) v prípade vystavovania zálohovej faktúry v čase, keď už dochádza k dodávke, je nesprávne. Mám za to, že daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania služby, t.j. 20. 4. 2005. Zálohu chápem iba ako "zábezpeku" platby, za službu, ktorú chcem niekomu poskytnúť. Vzhľadom k tomu, že "biznis" už máte rozbehnutý, dá sa odsledovať systém a Vaše obchodné podmienky. Ak ich nemáte zazmluvnené (a to nemáte), nemožno posunúť termín vzniku daňovej povinnosti (alebo by to prinajmenšom bolo veľmi zložité pri obhajobe). Doporučujem v tomto prípade vystavovať rovno ostré faktúry a odvádzať daň v deň začatia poskytovania služby (ďalej aj ZPS a nie je to zdravotne postihnuté).

Ad B)v tomto prípade dôjde k odvodu DPH v správnom zdaňovacom období. Ale ja by som na tento prípad aplikovala § 71 ods. 1 ZDPH, t.j. ak je platba prijatá vopred a do 15-dní sa začne služba dodávať, postačuje jedna faktúra s dátumom dodania - posledná daňová povinnosť t.j. 12.5.2005. (S tými dátumami sa to všeobecne "na trhu" veľmi moce.) Vami uvádzané dátumy sú trochu diskutabilné - odôvodnenie AD 1. Iný prípad by nastal, keby záloha bola uhradená v inom mesiaci, ako dôjde k začiatku dodávania služby, vtedy by som DPH odvádzala pri vzniku prvej daňovej povinnosti, t.j. v deň prijatia platby a vystavovala ostrú faktúru s dátumom dodania 1. deň ZPS.

Záver:
Ak dochádza k "platobnej nedisciplíne" odberateľov - spracovala by som analýzu - prehľad napr. za predchádzajúce účtovné obdobie. Stanovila by som si hranicu významnosti. Oprela by som to napr. na výšku poštovného pri obyčajnej zásielke (teraz 9,00 Sk) - alebo oscilovať okolo tejto sumy, aby sa dala obhájiť. Do tejto výšky vzniknuté rozdiely by som účtovala na drobné zaokrúhlenie faktúr. (My sme v jednoduchom účtovníctve - takže v tomto prípade by som zápisom v knihe DF vyznačila faktúry ako vysporiadané, bez vplyvu na daňový základ. Včera som mimochodom odpovedala, ako by to bolo v podvojnom, takže možno aj dobre, že to vypadlo.)
Čo sa týka vyšších rozdielov - je potrebné sledovať saldo na jednotlivých partnerov a v nasledujúcom vyúčtovacom období žiadať vysporiadanie - napríklad naznačením sumy k úhrade (starostlivosť o pohľadávku sa musí preukázať). Ak to partner nerešpektuje, pri inventarizácii pohľadávok k 31.12. nasledujúceho roka by som uviedla do zápisu návrh na odpis pohľadávky z titulu neefiktívnosti jej vymáhania.

To je asi tak všetko. Neviem či to postačuje. Ak nie ozvi sa.
Jana Acsová
26.05.05,09:48
AVO a to čo si napísala 12:30, to nie je ono?A ty máš čo?
Mne neukazuje v PC nič ani v správach, ani na mojej adrese sa to nedá pozrieť.
Ak to máš dvojmo - pozri si aj to druhé.

To je sila, ak to je niekde a iba "autor" nevie kde.
Dôležité, že to máš ty.
Veľa zdaru.
Jana Acsová
26.05.05,09:50
Už som z toho magor, teraz to tam je. To asi ten server nevydržal a chcel ma zastaviť v litániách.
Jana Acsová
26.05.05,09:56
Ďakujem
-------------
Napadla ma ešte ďalšia otázka: mám ešte 1 platbu -nejaký zákazník uhradil našu zál. fa vkladom na účet, ale neuviedol VS, tým pádom nevieme od koho prišli peniaze. Bolo to ešte minulý rok. V banke sme sa boli pýtať, ale bezvýsledne.
Služba mu tým pádom nebola poskytnutá a doteraz (prešlo už vyše roka sa nikto neozval). Z danej sumy sme neodviedli DPH, ale sumu sme zaradili do príjmu ovplyv. ZD. Postupovali sme správne? ďakujem
Podľa mňa veľmi dobre. K plneniu nedošlo, jedná sa o mylnú platbu. Ste pripravení ju vrátiť, ani ste nezačali plniť dodávku - t.j. takto sa obhájiť pred daniarmi - DPH. A čo sa týka dane z príjmu - mali ste peniaze, určite ste ich nedali do "depozitu" a nepoužívali, takže zo zásady opatrnosti dobre. Pri vrátení peňazí si zaznamenať kedy, ako a prečo to bolo účtované pôvodne.

A ak ich nebudete musieť vrátiť, nasmeruj takého zákazníka aj na môj účet. Bodlo by mi to.
Mickya
26.05.05,10:20
A ty máš čo?
Mne neukazuje v PC nič ani v správach, ani na mojej adrese sa to nedá pozrieť.
Ak to máš dvojmo - pozri si aj to druhé.

To je sila, ak to je niekde a iba "autor" nevie kde.
Dôležité, že to máš ty.
Veľa zdaru.Ahoj - ja mám obidve odpovede. Na hl. stránke sa to nezaradilo ani mne, ale keď som otvorila danú tému, tak sa mi to zobrazilo.
Mickya
26.05.05,10:21
A moju odpoveď resp. otázky k tomu, čo si včera napísala tam nemáš? Písala som 13:49.
Jana Acsová
26.05.05,10:25
Zopakuj mi ju prosím, ja sa v tomto už nevyznám.http://www.porada.sk/images/icons/icon13.gif
Ďakujem.
Mickya
26.05.05,10:38
K A) myslím si, že vystavenie zálohovej faktúry na zahájené plnenie nie je správne, nakoľko už dochádza k plneniu služby. Funkciu zálohy chápem, keď dochádza k prijatiu alebo požadovaniu platby pred jej zahájením. V tomto prípade je potrebná hneď ostrá faktúra za službu - predpokladám, že sa jedná o "istých" zákazníkov, keď dodanie služby začína pred úhradou a teda deň dodania služby je 20.4. respektíve mesiac 04/2005 - opieram sa o skutočnosť, že nie je zmluva, ale postup vychádza z Vašich obchodných podmienok. Dalo by sa tu ešte polemizovať o inom dátume "dodania služby", ale to nie je teraz podstatné.
Reagovala som na to, čo zmizlo:
Ďakujem za veľmi vyčerpávajúcu odpoveď.
A) Hm, opäť je ale problém v tom, že doména funguje 2 týždne (pravidlá hl. správcu) - a ak zákazník neuhradí túto doménu, doména expiruje a tým pádom neexistuje. A teraz si predstavte, že zákazník počas roka neuhradí možno 1000 faktúr... Takže všetko to dobropisovať...?

B) Takže vlastne ak je zálohovka uhradená 25.5.2005 na obdobie (2.6.2005-1.6.2006). Tak ja vystavím ostrú faktúru v máji s dátumom dodania 25.5.2005 a keď začnem poskytovať službu, tak 2.6.2005 zase vystavím ďalšiu faktúru? To už v tých fa budeme mať ozaj zmätok. Momentálne vystavíme 7000 faktúr ročne tzn., že aby som kvôli 1 dátumu (lebo vlastne suma mi vyjde na 0) mám vystavovať 14000 faktúr ročne? To nie je mysliteľné....
Ak som to doteraz robila tak, že som vystavila len 1 fa, je to, prosím, moc pokutované?
-------
Poradca podnikateľa mi vystavila zál fa v sept. 2004 (na DÚPP na rok 2005). Túto zál. fa som uhradila a zaslali mi hneď faktúru.
A už ďalšiu faktúru mi nevystavili. Postupujú tiež zle?
--------------
Čo sa týka Tvojho 4. odstavca - pre mňa to bude asi komplikované - momentálne som v ....
Bude to chyba, ak vystavím fa na sumu, ktorú aj prijmem a službu webhosting predĺžim o tú sumu čo uhradili?
Potom by vlastne nevyzerala tá fa takto: 25.4.2005-24.4.2006 ale: 25.4.2005-30.4.2006.
Je to zle, ak si to obhájim pred kontrolou, že som sa tak so zákazníkom dohodla?
Jana Acsová
26.05.05,10:56
A) Hm, opäť je ale problém v tom, že doména funguje 2 týždne (pravidlá hl. správcu) - a ak zákazník neuhradí túto doménu, doména expiruje a tým pádom neexistuje. A teraz si predstavte, že zákazník počas roka neuhradí možno 1000 faktúr... Takže všetko to dobropisovať...?
Tu som mimo - čo mu fakturujete (poskytujete), keď expiruje doména?

B) Takže vlastne ak je zálohovka uhradená 25.5.2005 na obdobie (2.6.2005-1.6.2006). Tak ja vystavím ostrú faktúru v máji s dátumom dodania 25.5.2005 a keď začnem poskytovať službu, tak 2.6.2005 zase vystavím ďalšiu faktúru?
Chápem. Dá sa to riešiť tak, že si spravíte záznam v povinnej evidencii DPH, t.j. iba zápis pre účel odvodu DPH v máji a vystavíte jednu faktúru - v texte uvediete zálohu prijatú dňa ... záleží na softvéri aký používaš - mne dovoľuje dva pre účely DPH, t.j. rozlišuje daňovú povinnosť z titulu platby a z titulu dodávky.
-------
Poradca podnikateľa mi vystavila zál fa v sept. 2004 (na DÚPP na rok 2005). Túto zál. fa som uhradila a zaslali mi hneď faktúru.
A už ďalšiu faktúru mi nevystavili. Postupujú tiež zle?
V tomto nevidím problém. Poradca dá zálohovku a následne po nej ostrú faktúru, ktorá je konečná. Majú stanovené pevné ceny, nepodlieha vyúčtovaniu a zároveň začínajú dodávať aj publikácie pol roka predom, hoci to má označenie nasledujúceho roka.
Neviem, čo si sa týmto chcela spýtať.
--------------
Bude to chyba, ak vystavím fa na sumu, ktorú aj prijmem a službu webhosting predĺžim o tú sumu čo uhradili?
Po "zoznámení sa" s tvojím problémom si myslím: ak máte cenník na deň atď. a ty si vieš z uhradenej ceny prepočítať, za čo ti zákazník vlastne zaplatil (chvalabohu, že nemáte zmluvy), tak to podľa mňa môžeš.
Ale môže sa stať, že ešte stále nerozumiem dokonale problému. Pozri sa na úvod - kde som napísala, čo mi nie je jasné.
Mickya
26.05.05,11:20
A) Hm, opäť je ale problém v tom, že doména funguje 2 týždne (pravidlá hl. správcu) - a ak zákazník neuhradí túto doménu, doména expiruje a tým pádom neexistuje. A teraz si predstavte, že zákazník počas roka neuhradí možno 1000 faktúr... Takže všetko to dobropisovať...?
Tu som mimo - čo mu fakturujete (poskytujete), keď expiruje doména?
To je prípad, keď zákazník si to rozmyslí a túto doménu nechce.
Aby si tomu lepšie rozumela (ale nechcem Ťa zbytočne domotať), ale takto to je:
zákazník si dnes, t. j. 26.5. objedná u nás doménu. Dnes mu vystaví naša firma zálohovú faktúru. Doména je funkčná a má určeného majiteľa do 9.6.2005. Od 10.6.2005 do 24.6.2005 je doména nefunkčná, ale má určeného majiteľa.
Ak zákazník uhradí našu zálohovú faktúru za doménu do 24.6.2005, my tento poplatok hneď po úhrade uhradíme zase hl. správcovi domén a ten má taký systém, že ak zákazník uhradí túto doménu do toho 24.6.2005 (cca 1 mesiac od prvého zarezervovania), tak hl. správca domén na faktúre píše obdobie danej domény 26.5.2005-25.5.2006
Ak by ale zákazník uhradil doménu napr. 26.6.2005, tak doména je funkčná od 26.6.2005 do 25.6.2006.

Ak by ale zákazník doménu neuhradil, tak doména sa uvoľní pre ďalšieho záujemcu. Naša firma zákazníkovi nič nefakturuje, keďže nám hl. správca domén nič nefakturuje.

O chvíľu sa vyjadrím ešte k ďalším...
Jana Acsová
26.05.05,11:32
Tak potom som nerozumela otázke - čo chceš dobropisovať (písala si napr. 1000 faktúr), keď vlastne nefakturuješ?

Alebo máš zálohové faktúry a tie chceš dobropisovať?
Mickya
26.05.05,11:39
B) Takže vlastne ak je zálohovka uhradená 25.5.2005 na obdobie (2.6.2005-1.6.2006). Tak ja vystavím ostrú faktúru v máji s dátumom dodania 25.5.2005 a keď začnem poskytovať službu, tak 2.6.2005 zase vystavím ďalšiu faktúru?
Chápem. Dá sa to riešiť tak, že si spravíte záznam v povinnej evidencii DPH, t.j. iba zápis pre účel odvodu DPH v máji a vystavíte jednu faktúru - v texte uvediete zálohu prijatú dňa ... záleží na softvéri aký používaš - mne dovoľuje dva pre účely DPH, t.j. rozlišuje daňovú povinnosť z titulu platby a z titulu dodávky.
-------
Poradca podnikateľa mi vystavila zál fa v sept. 2004 (na DÚPP na rok 2005). Túto zál. fa som uhradila a zaslali mi hneď faktúru.
A už ďalšiu faktúru mi nevystavili. Postupujú tiež zle?
V tomto nevidím problém. Poradca dá zálohovku a následne po nej ostrú faktúru, ktorá je konečná. Majú stanovené pevné ceny, nepodlieha vyúčtovaniu a zároveň začínajú dodávať aj publikácie pol roka predom, hoci to má označenie nasledujúceho roka.
Neviem, čo si sa týmto chcela spýtať.
Mám to chápať tak, že ak mám pevne stanovené ceny (čo mám - nám sa počas roka nemenia), nemusím vystavovať 2 faktúry (faktúru k prijatej platbe a ďalšiu fa - už potom k plneniu služby?)?
Čo sa týka poradcu podnikateľa - myslela som to tak, že ak mi PP vystaví zál. fa, ja ju uhradím, vystavia mi na základe prijatej platby faktúru (fa je vystavená na základe Zákona o DPH). Potom, keď vlastne začnú chodiť knihy (čiže nastáva plnenie) nevystavujú žiadnu faktúru - o to mi ide, že keď ja mám tiež pevne stanovené ceny, tak pre mňa tiež stačí vystaviť 1 faktúru?
Kedy vlastne potom aplikujem §71 odst. 1, keď PP ho tiež nepoužíva?
Dúfam, že som to napísala už jasnejšie a že nejde z mojej strany o zlý výklad zákona.
Mickya
26.05.05,11:42
Tak potom som nerozumela otázke - čo chceš dobropisovať (písala si napr. 1000 faktúr), keď vlastne nefakturuješ?

Alebo máš zálohové faktúry a tie chceš dobropisovať?
Ty si mi písala, že treba vystaviť nie zálohovú faktúru, ale hneď ostrú faktúru. Takže som písala k tomu, že ak by som to začala robiť tak, že vystavím rovno ostrú faktúru, tak by som v tomto prípade musela vystaviť dobropis, pretože zákazník o doménu nemá záujem.
Mickya
26.05.05,11:44
A) --------------
Bude to chyba, ak vystavím fa na sumu, ktorú aj prijmem a službu webhosting predĺžim o tú sumu čo uhradili?
Po "zoznámení sa" s tvojím problémom si myslím: ak máte cenník na deň atď. a ty si vieš z uhradenej ceny prepočítať, za čo ti zákazník vlastne zaplatil (chvalabohu, že nemáte zmluvy), tak to podľa mňa môžeš.
Ale môže sa stať, že ešte stále nerozumiem dokonale problému. Pozri sa na úvod - kde som napísala, čo mi nie je jasné.Problém je v tom, že cenník na deň nemáme. Cenník máme len na mesiac. To len ja som to chcela takto riešiť.
Jana Acsová
26.05.05,11:51
Pre tento prípad nie. Ak deň prijatia zálohy a dátum dodania služby nie sú "vzdialenejšie" ako 15 dní, teda stačí jedna faktúra. Ale záznamovka platí. T.j. zápis jednej aj druhej skutočnosti pre účely DPH.
Čo sa týka tohto výkladu, tak nevyplýva priamo zo zákona, ale už som túto problematiku konzultovala s DR a postačuje záznamovka.

Nemocme sa s predplatným a rôznymi vydavateľstvami. Tí dodávajú tovar (a mimochodom fakturujú dobre a v texte faktúr sa hrajú na slovíčka).
Jana Acsová
26.05.05,11:54
Ty si mi písala, že treba vystaviť nie zálohovú faktúru, ale hneď ostrú faktúru. Takže som písala k tomu, že ak by som to začala robiť tak, že vystavím rovno ostrú faktúru, tak by som v tomto prípade musela vystaviť dobropis, pretože zákazník o doménu nemá záujem.Bože, ale sa moceme.
Ostrú faktúru môžeš vystaviť iba keď začneš poskytovať službu. Ak nič neposkytuješ, nevystavuješ ostrú faktúru.
Z toho, čo si napísala sa asi jedná "o ten nešťastný prvý mesiac". Pozor na slovíčka, aby nakoniec námaha nevyšla úplne nazmar.
V tomto prípade by som si ošetrila text faktúry a ostala by som v rovine zálohy. Dôvod na to máš.
Ale predtým, sme sa hrali so slovami "služba poskytnutá od - do" atď.
Jana Acsová
26.05.05,11:55
Problém je v tom, že cenník na deň nemáme. Cenník máme len na mesiac. To len ja som to chcela takto riešiť.
Postačuje. Matika nepustí. Pomerná časť sa dá vždy prepočítať.
Mickya
26.05.05,12:10
Bože, ale sa moceme.
Ostrú faktúru môžeš vystaviť iba keď začneš poskytovať službu. Ak nič neposkytuješ, nevystavuješ ostrú faktúru.
Z toho, čo si napísala sa asi jedná "o ten nešťastný prvý mesiac". Pozor na slovíčka, aby nakoniec námaha nevyšla úplne nazmar.
V tomto prípade by som si ošetrila text faktúry a ostala by som v rovine zálohy. Dôvod na to máš.
Ale predtým, sme sa hrali so slovami "služba poskytnutá od - do" atď.
Keď som volala, do poradcu podnikateľa, a pýtala som sa, že ak vystavím zálohovú faktúru, zákazník ju uhradí a či mám k tejto platbe vystaviť len faktúru k prijatej zálohe a keď začnem poskytovať službu ostrú faktúru. Dotyčná pani mi povedala, že mám vystaviť faktúru a nie faktúru k prijatej platbe.
-------------------
Nie je mi to úplne jasné, či môžem aj ja vystavovať len 1 faktúru napr. aj v takom prípade, zákazník mi zaplatí, ale ja začnem službu poskytovať o 3 týždne. Nechcem motať zbytočne vydavateľstvá, ale ide mi napr. o to, že ak ja zaplatím v septembri PP, vystavia mi fa ešte v septembri a tovar dodávajú až o tri mesiace, tak tiež tam nie je tá lehota 15 dní. V zákone o DPH v §71 (1) je spomenutý tovar aj služby. Nie len služby.
Jana Acsová
26.05.05,12:22
V § 71 sa hovorí o prípade:
... ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím platby a zároveň aj dodaním služby, na ktoré prijal platbu, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo služby v tomto kalendárnom mesiaci ...
Toto rieši iba fakturáciu v jednom mesiaci. Ale podľa výkladu DR - postačuje jeden doklad aj na prelome mesiacov, ak je splnená podmienka, že do 15 dní od prijatia platby došlo aj k dodávke.
Odvod DPH a odpočítanie DPH však musí byť podrobne rozvedené v záznamovej povinnosti. Tu sa však už opakujem.

Tvoj problém sa v priebehu diskusie vyvíjal a myslím si, že sme dospeli k tomu istému záveru ohľadom jednej faktúry za podmienky uvedenej v citovanom § a s doplnením prelomu mesiacov z mojej strany.
Mickya
26.05.05,13:47
ĎAKUJEM ZA POMOC!!!
Mickya
27.05.05,15:06
Asi mi nebudete veriť, ale práve som volala na daňový úrad. Volala som s osobou, ktorá chodí prednášať. Tá mi povedala, že vraj v mojom prípade (ak vystavím zál. fa na 100 % sumy) nemusím vystavovať 2 fa. Stačí vraj len 1 a to k prijatej platbe. Povedala mi, že zákon je neúplný a vraj je to nelogické vystavovať faktúru po roku na sumu 0...
------------------
AVO, inak fakt sorry, ale fakt mi ešte stále nie je jasné, že PP vystavuje len 1 faktúru a keď dodá poslednú knihu, nevystaví vyúčtovaciu fa, pretože § 71 nehovorí len o službách, ale aj o tovare.