erik1
24.05.05,13:41
Ahoj,

Prečítala som asi všetky príspevky, ktoré sa týkajú vyradenia mot. voz. a už som z toho na vetvy. Prosím potvrďte mi či tomu dobre rozumiem.

4,5 ročné odpísané auto vyraďujem z podnikania na zákl. vyraďovacieho protokolu do súkromného užívania bez akejkoľvek finačnej odplaty.

Ak ho však náhodou o pol roka predám, zdaním príjem , ale tento príjem nie je súčasťou príjmov z podnikania a nijako s tým nesúvisí? . Jedná sa mi, aby som neprešvihla DPH, lebo nie som platcom DPH a nechcem ním byť..

Alebo ho mám radšej rovno niekomu predať? Môžem za cca 20.000,- Sk bez cenového ohodnotenia?
Dík
marta
25.05.05,09:52
Ak daňovník preradil osobný automobil z podnikania do osobného užívania a následne ho predáva, nie je možné aplikovať inštitút § 9 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov, pretože neuplynula lehota piatich rokov od vyradenia z obchodného majetku. V konkrétnom prípade tento príjem z predaja motorového vozidla daňovník bude zdaňovať podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov.

Pre účely DPH sa tento príjem z príležitostne predaného hmotného majetku nezahŕňa obratu definovaného v § 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridaneh hodnoty v znení neskorších predpisov.
erik1
26.05.05,13:32
Strašne moc ďakujem. Našla som to. Zaujala má druhá časť odpovede, príjem z príležitostného predaja predpokladám, zaúčujem ako zdaniteľný príjem, len ho nebudem naratávať do tržieb z predaja tovaru. A vozidlo môžem predať len na základe znaleckého posudku?
Ďakujem
Jana Acsová
26.05.05,13:41
Predaj vozidla už neúčtuješ, ak si ho predtým vyradila. Zapracuješ to iba do daňového priznania (tak ako bolo povedané, je to ostatný príjem) a ponecháš si dokumentáciu iba pre dokladovanie celkového daňového základu pre účely kontroly.
erik1
26.05.05,14:06
otázka smerovala k tomu, že by som MV predala rovno z firmy.
Jana Acsová
26.05.05,14:12
Strašne moc ďakujem. Našla som to. Zaujala má druhá časť odpovede, príjem z príležitostného predaja predpokladám, zaúčujem ako zdaniteľný príjem, len ho nebudem naratávať do tržieb z predaja tovaru. A vozidlo môžem predať len na základe znaleckého posudku?
ĎakujemTak v tom prípade áno - účtovať medzi ostatné zdaniteľné príjmy. Posudok je dobrý, ale nie nevyhnutný. Daniari zvyknú v prípade predaja áut akceptovať aj "trhovú" cenu dokladovanú predajcom ojazdených áut (a skúmajú "závislosť" či inú personálnu atď. prepojenosť predávajúceho a kupujúceho)
Paula
13.08.05,10:07
Ak daňovník preradil osobný automobil z podnikania do osobného užívania a následne ho predáva, nie je možné aplikovať inštitút § 9 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov, pretože neuplynula lehota piatich rokov od vyradenia z obchodného majetku. V konkrétnom prípade tento príjem z predaja motorového vozidla daňovník bude zdaňovať podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov.Mali ste niekto prípad daňovej kontroly do uvedených 5-tich rokov? Zaujíma ma, či kontrolóri chceli vyradený automobil vidieť, resp.technický preukaz, z ktorého je zrejmé, že automobil predaný nebol.
liba2
13.08.05,11:41
Mali ste niekto prípad daňovej kontroly do uvedených 5-tich rokov? Zaujíma ma, či kontrolóri chceli vyradený automobil vidieť, resp.technický preukaz, z ktorého je zrejmé, že automobil predaný nebol.Osobne s týmto skúsenosť nemám, ale ak DÚ bude "veľmi chcieť", tak takúto informáciu od polície získa dožiadaním.
Jana Acsová
14.08.05,14:27
Mali ste niekto prípad daňovej kontroly do uvedených 5-tich rokov? Zaujíma ma, či kontrolóri chceli vyradený automobil vidieť, resp.technický preukaz, z ktorého je zrejmé, že automobil predaný nebol.U Teba môžu žiadať nanajvýš kartu dlhodobého majetku, na ktorej sú uvedené potrebné údaje (prípadne aj protokol o vyradení auta z obchodného majetku). Ďalším dôkazom je skutočnosť - že auto prestane jazdiť, t.j. nevykazuješ ho v evidencii jázd.
S dožiadaním TP som sa stretla v prípade, že žiadaš o vrátenie dane z motorových vozidiel a nestihneš lehotu, čiže žiadaš spätne. Pri preradení auta do osobného vlastníctva takéto vrátenie dane spätne neuznávajú.
Paula
14.08.05,15:23
Ďakujem AVO za reakciu. Automobil som vyradila z evidencie majetku v 8/2001 a na DÚ som oznámila zánik daňovej povinnosti od 1.1.2002 s odôvodnením, že som ukončila jeho používanie na podnikanie resp. v súvislosti s podnikaním .Priložila som kópiu TP o prepise , už som tam potom nefigurovala s IČOm a názvom účtovnej jednotky. Od prepisu som si neuplatňovala žiadne výdavky (ani PH) .Preplatok na dani som nežiadala. Každopádne teraz pri predaji som ešte v limite 5-tich rokov.