evelien
25.05.05,14:49
Prosím, máte info, či treba odovzdať poznámky k účt. závierke opäť pri jej schválení na DÚ a či musia byť zaslané do zbierky listín?
Alžbeta
26.05.05,22:24
Pokiaľ viem - ja som neposielala - na DÚ nie, do zbierky listín sa ukladá fotokopia súvahy, výsledovky a poznámok /prílohy/. Zápisnica z VZ sa neprikladá. Pokiaľ je povinnosť auditu, tak sa posiela aj k ročnej uzávierke audit. správa o overení ročnej účt. uzávierky a a auditorom overená výročná správa . Týka sa to s.r.o.

pozri www.porada.sk/archive/index.php/t-4437.html
accad
26.05.05,22:46
Mne softvér na poznámky tlačí rovnaké kolonky zostavená dňa a schválená dňa. Z toho vychádzam, že po schávlení účtovnej závierky sa na DU posiela 1xvýkaz, 1xsúvaha a 1xpoznámky, ako súčasť schválenej účtovnej závierky.
Marian
27.05.05,07:03
Pokiaľ po schálení je ÚZ bezo zmnien, netreba ju nanovo odovzdávať na DÚ. Do zbierky listín sa dáva až schválená závierka.