stanca
26.05.05,08:27
Príde fa za ubytovanie v hoteli, avšak v cene sú aj raňajky. Zamestnanci si vypíšu cesťák a dostanú stravné. Stravné sa im kráti, pretože sa vie, že majú zabezpečené raňaky. Ako sa zaúčtuje tá fa za ubytovanie, keďže obsahuje aj raňajky? Ako to je s DPH, DPH z ubytovania sa dá uplatniť a DPH z raňajok sa neuplatňuje?
tibor
26.05.05,09:01
pozri zákon o cestovných náhradach 283/2002 § 5 ods. 6, resp. § 13 ods. 6
DPH za stravu neuplatňujem.
stanca
26.05.05,09:07
Ďakujem za pomoc
Paula
26.05.05,21:28
DPH za ubytovanie sa dá odpočítať len v prípade, ak príde samostatná faktúra priamo na firmu . Zamestnanec nie je platcom DPH, teda ak priloží doklad za ubytovanie k vyúčtovaniu pracovnej cesty, DPH sa neuplatňuje.