blondy
26.05.05,13:35
Nestretol sa niekto s podobným problémom? : Spolupracujeme s istou nemenovanou spoločnosťou, ktorá láka svojich klientov aby napr. nakúpili u nás a potom si vyfakturujú svoju províziu. Nákup spočíva v tom, že zákazník im pošle na účet napr. 10000,- a on dostane poukážku v tej istej hodnote na nákup u nás.(tá poukážka platí dlhšiu dobu 36m). Nám z tej sumy príde na účet od sprostredkovateľskej firmy časť zo 10000,- napr. 9000,-, a 1000 si sprostredk. firma odfakturuje ako odmenu.
Neviem si rady s tou sumou čo mi príde na účet (9000)napr. 5.5 ohľadne zákona DPH, a zákazník sa dodnes neprihlásil s poukážkou o dodanie tovaru. Mala by som odviesť DPH čiže vystaviť faktúru zo zaplatenej "zálohy", alebo to evidovať ako neznámu platbu ale len príjem OZD? Ide o to že ja vlastne neviem komu ju vystaviť, lebo viem len číslo účtu a to je všetko.
Veď môže sa stať že spomínaný zákazník príde až o rok.
Nevie mi niekto poradiť?

Ďakujem za pomoc.
rosemary
26.05.05,14:30
Nebol by tam dobrý 324 prijaté zálohy, ale od koho? Tak toto kto vymyslel, a ešte tupší ten, kto tú poukážku kúpi. Môže tiež nastať prípad, že z tej 10 000 poukážky odčerpá aj 2 000 ?
blondy
27.05.05,11:31
Bohužiaľ môže. Zatiaľ sa mi to ešte nestalo, lebo všetci ktorí zatiaľ chceli u nás nakupovať to minuli naraz. Nejde mi teraz ani o to účtovanie, sme JÚ, ale skôr čo s tou dph?
Jana Acsová
27.05.05,11:44
Ja som sa s tým už stretla. Ale tvoja formulácia mi nestačí. Je potrebné uviesť, k akým plneniam dochádza, lebo poukážka sa stáva iba platidlom a to s časovým posunom. Niečo poskytuje dodávateľ a niečo odberateľ čo? kde? kedy? za koľko?
Potom sa môžem do toho pustiť.
K plneniu pravdepodobne dochádza v plnej výške (t.j. pre účely DPH), časovo je posunuté iba predloženie poukážky (ich typov je na mraky).
Ale to len hádam.
blondy
27.05.05,13:02
Tak konkrétnejšie,
23.5. na účet nabehlo 365,- od firmy xxx – to je sprostredkovateľ, to znamená že nejaký náš budúci zákazník(niekedy mi príde zo sprostredkovateľskej firmy na e-mail aspoň meno, no tentoraz neviem nič viac) má v rukách poukážku na sumu 420,-, ktorú bude chcieť niekedy v budúcnosti použiť na nákup u nás.
Dnes mi prišla dodáv. faktúra od sprostredkovateľa na sumu 55,- s DPH a oznámenie o jednostr. zápočte.
Potencionálny zákazník sa zatiaľ nedostavil. Keby prišiel napr. dnes a odobral si tovar za 500,- na faktúru, preukáže sa poukážkou na 420,- a doplatí 80,- Sk. Ja v skutočnosti zaevidujem úhradu z účtu vo výške 365,- + doplatok v hotovosti 80,- + zápočet vo výške 55,-.

Nie som si istá či to robíme správne aj čo sa týka dátumu dodania, v tomto prípade by som dala dnešný deň, ale ešte horšie je to na prelome mesiaca keď neviem aký dátum dodania mám dať na faktúru, keby si zákazník prišiel po tovar napr. 10.6., či mám dať dátum dodania vtedy keď dochádza skutočne k plneniu, čiže 10.6. a odviesť DPH za jún, alebo ako? A potom mám tie peniažky len evidovať na osobitných zálohách až kým nepríde zákazník?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Jana Acsová
30.05.05,12:17
Nakoľko je to na dlhšie, vrátim sa k tomu, keď budem mať časový priestor. Zatiaľ si to iba "stiahnem" na print.
blondy
30.05.05,12:31
OK, ja počkám.

Zatiaľ ďakujem
Jana Acsová
30.05.05,12:52
Komplikované, lebo v prípade predaja poukážky vám zatiaľ "nič nevzniklo". T.j. vy ste iba predali papier - poukážku (mám za to, že poukážky ste si dali vyrobiť a sprostredkovateľ ich iba predáva). Vy ste povinný následne plniť zákazníkovi, keď Vám poukážku pri nákupe predloží. Ak sa jedná o hotovostnú úhradu, mala by byť kasa nastavená tak, aby sa dal rozlíšiť nákup za hotové a nákup na poukážky, alebo to aspoň v rámci "výkazov" sledovať po jednotlivých dňoch.
K predaju dôjde teda na prevádzke a premietne sa to v účtovaní tržby (uvádzam podvojné účtovníctvo):
1. uvedenie poukážok do spotreby (odovzdanie sprostredkovateľovi - podľa mňa by sa malo jednať o tzv. prísne zúčtovateľné tlačivo s číselným označením, ochrannými prvkami a pod.) - tu by som si viedla iba operatívnu evidenciu o množstve a druhu vydaných poukážok
2. vznik záväzku z titulu predanej poukážky: 378/379 420,00 Sk (účet 378 - očakávaný príjem na účet, účet 379 - očakávaný záväzok voči zákazníkovi, ktorý očakáva od nás plnenie)
3. inkaso na účet 221/378 365,00 Sk - úhrada pohľadávky,
4. faktúra za sprostredkovanie 518/321 - voči tomu istému partnerovi ako je evidovaný na účte 378 - na čiastku 55,00 Sk (ak je platiteľ, tak by si mu mal hradiť DPH - alebo je to dohodnuté inak? alebo je neplatiteľ?),
5. jednostranný zápočet 321/378 55,00 Sk a celkové douhradenie pohľadávky,
1. 211,379/604,343 - daňová povinnosť pre odvod DPH z titulu realizovanej tržby.
Spôsobov na účtovanie by bolo aj viac, myslím si, že tento je použiteľný. Poukážka má svoju platnosť t.j. ďalší účtovný prípad nastane pri skončení jej platnosti v prípade, že nebude predložená k preplateniu na prevádzke... a tu sa dostaneš do výnosov - ostane ti nevysporiadaný účet 379.
Hádam je to všetko.
mlyn16
30.05.05,12:59
Zaujímavé avšak riešiteľné. V každom prípade musíš odviesť DPH, keď ste obdržali peniaze. Došlo k zdaniteľnému plneniu. Vystavíš daňovú zálohovú faktúru na firmu, od ktorej si obdržala peniaze, avšak bolo by dobré mať podklad napríklad číslo poukážky, aby si raz vedela túto zálohovú faktúru anulovať s riadnou faktúrou už na známeho zákazníka. Číslo poukážky alebo nejaký dohodnutý variabilný symbol v každom prípade vyžaduj, aby si sa vedela orientovať aj v knihe záväzkov a pohľadávok, nakoľko tieto platby eviduješ tu. Zatiaľ toľko.
Jana Acsová
30.05.05,13:20
Tu som v rovine teórie.
Čo sa týka prijatej platby, nemuselo by podľa mňa vzniknúť plnenie, lebo ja som sme dostali platbu za vznik pohľadávky ?!.

Teraz poraďáci zapojte všetky mozgy.
Myslím si, že by sme mohli účet 378 nahradiť účtom 213 - t.j. aby sa to skutočne tvárilo ako cenina (lebo z vecnej stránky to aj je cenina). Tým by sa predišlo špekulácii, čo to je - pri obhajobe. Čiže my vydáme do spotreby "platidlo".

Čo vy na "platidlo" a DPH?
Nie je medzi poraďákmi VASA STRAVOVACIA alebo obdobné "platidlá"? Ak tí neúčtujú o DPH, tak by to malo byť v poriadku (a tí podľa mňa neúčtujú, bolo na to kedysi dávno vydané usmernenie k ZDPH).

Lenže, zatiaľ mi ostáva trčať 55,00 Sk na cenine (ak dobre počítam) a to nemôžem započítať, takže rozmýšľajme ďalej.
Jana Acsová
30.05.05,13:23
Zaujímavé avšak riešiteľné. V každom prípade musíš odviesť DPH, keď ste obdržali peniaze. Došlo k zdaniteľnému plneniu. Vystavíš daňovú zálohovú faktúru na firmu, od ktorej si obdržala peniaze, avšak bolo by dobré mať podklad napríklad číslo poukážky, aby si raz vedela túto zálohovú faktúru anulovať s riadnou faktúrou už na známeho zákazníka. Číslo poukážky alebo nejaký dohodnutý variabilný symbol v každom prípade vyžaduj, aby si sa vedela orientovať aj v knihe záväzkov a pohľadávok, nakoľko tieto platby eviduješ tu. Zatiaľ toľko.Tu by som si dovolila čiastočne nesúhlasiť (to by sme robili fakturáciu za niečo, čo sme mu neposkytli t.j. napr. keby sa jednalo o platiteľa, nevznikol by mu nárok na odpočítanie DPH lebo zdaniteľné plnenie voči nemu nebolo uskutočnené). Toto by sa dalo riešiť iba v záznamovej povinnosti pre účely DPH. Fakturácia a následné anulovanie nie sú v tomto prípade relevantné.
Ale inak mi tento príspevok vnukol myšlienku účtovania ceniny a za to dík.
blondy
30.05.05,13:27
Čiže daňová povinnosť mi vznikne až pri predaji tovaru, ktorý je spojený s preukázaním sa poukážky? Ozaj tie poukážky mi nevyrábame, robí si ich priamo sprostredkovateľ, mi ich len akceptujeme, a vedieme si ich podrobnú evidenciu podľa čísel. (spôsob zaúčtovania mi síce nepomohol, lebo my sme JÚ ale možno pomôže ostatným)
Jana Acsová
30.05.05,13:29
Čiže daňová povinnosť mi vznikne až pri predaji tovaru, ktorý je spojený s preukázaním sa poukážky? Ozaj tie poukážky mi nevyrábame, robí si ich priamo sprostredkovateľ, mi ich len akceptujeme, a vedieme si ich podrobnú evidenciu podľa čísel. (spôsob zaúčtovania mi síce nepomohol, lebo my sme JÚ ale možno pomôže ostatným)Sakra, tak to vyzerá, keď sa príliš snažím. To bude tým dátumom. Problém vzniku daňovej povinnosti však ostáva aktuálny. Ostatné prípady sa ťa tiež týkajú - len viac použiješ evidenciu pohľadávok a záväzkov.
blondy
30.05.05,13:46
Sakra, tak to vyzerá, keď sa príliš snažím. To bude tým dátumom. Problém vzniku daňovej povinnosti však ostáva aktuálny. Ostatné prípady sa ťa tiež týkajú - len viac použiješ evidenciu pohľadávok a záväzkov.
Tak a teraz asi trošku nerozumiem, čo myslíš tým že : problém vzniku daňovej povinnosti však ostáva aktuálny???
Jana Acsová
30.05.05,13:52
Myslela som tým to, či vzniká daňová povinnosť pri prijatí platby od sprostredkovateľa, alebo nie. V ďalšej časti, kde som nadväzovala na problém "cenina ako platidlo" som načrtla možnosť vyhnúť sa vzniku daňovej povinnosti. Ale tu očakávam ešte názory ďalších poraďákov.
mlyn16
30.05.05,14:14
Platidlo ako ceninu nevydáva firma, ktorá obdržala platbu, ale sprostredkovateľká firma, takže mi vychádza, že je to predsa len platba vopred.
Jana Acsová
30.05.05,14:25
Ja dnes nemám svoj day ja mám birthday. Takže sa k tomu vrátim, keď budem v lepšej forme.

Len krátka poznámočka: nie je podstatné, kto vydáva, ale čo to je pre účely toho, kto to prijíma. Alebo by možno stálo za to, osloviť dotyčného vydavateľa (sprostredkovateľa), či to účtuje na ceniny. Ale asi nie, on končí vyúčtovaním svojej provízie. Takže mi z toho ostáva ako možná aj naďalej pravdepodobnosť roviny "ceniny".

Ale dnes sa už ospravedlňujem a zdravím všetkých, ktorí ostávajú na porade.
Čaute.
mlyn16
31.05.05,10:28
Všetko najlepšie k narodeninám AVO, nech sa ti darí v súkromí aj v práci.
blondy
01.06.05,11:09
Nevie mi už nikto poradiť?
Asi budem musieť skočiť na DÚ nech sa k tomu vyjadria oni ...
mlyn16
01.06.05,11:18
Neuveríš, ale včera pri "prplaní" v záhradke ma napadlo, že sa naozaj jedná o tržbu firmy. Totiž či sa už zákazník niekedy objaví alebo neobjaví a tovar si prevezme, vy už peniaze nikomu nevrátite. Potvrď mi to alebo vyvráť a budeme ďalej pokračovať......
blondy
01.06.05,12:09
Neuveríš, ale včera pri "prplaní" v záhradke ma napadlo, že sa naozaj jedná o tržbu firmy. Totiž či sa už zákazník niekedy objaví alebo neobjaví a tovar si prevezme, vy už peniaze nikomu nevrátite. Potvrď mi to alebo vyvráť a budeme ďalej pokračovať......
Áno máš pravdu, poukážka má platnosť 36M a potom prepadáva, peniaze si po tomto termíne necháme my. Zatiaľ nik neprišiel ani s nápadom vystornovať to, nebudeme to ani robiť , bude si musieť u nás nakúpiť, máme veľký sortiment(stavebniny).
mlyn16
01.06.05,12:22
Fajn, keby si robila v podvojnom účtovníctve, vyriešilo by sa to časovým rozlíšením nákladov, t.j. k účtu triedy 6 by sme zaúčtovali účet tr. 5. V jednoduchom účtovníctve ak nepríde zákazník v tomto roku budete mať len príjmy a výdaje môžu byť aj v ďalšom roku, samozrejme daňovo uznané. Písala si, že vediete evidenciu týchto cenín, tak nevidím problém, aby si faktúru vystavila na firmu, ktorá vystavuje túto ceninu a vlastne aj peniaze prišli od nej.
Napadá ma ešte, aký doklad dávate zákazníkovi, keď si príde pre tovar? Ďalšiu faktúru (nedaňový doklad) alebo len dodací list?
blondy
01.06.05,12:36
Zatiaľ to bolo tak, že zákazník prišiel po tovar tak v priebehu týždňa ( v rámci jedného mesiaca), odobral tovar, hneď sa vystavila (ostrá) faktúra, ktorú "zaplatil" poukážkou. Zdá sa mi ale divné vlastne vystavovať fa sprostredkovateľovi, keď viem že skutočné dodanie tovaru bude pre niekoho úplne iného. Predpokladám že by mi tú faktúru hneď obratom vrátili ako nesprávnu.
mlyn16
01.06.05,12:44
Dobre, a vystaviť na odberateľa: majiteľ poukážky č. ............., veď aj vo veľkoskladoch býva na faktúrach uvedené: malospotrebiteľ.
mlyn16
01.06.05,12:48
Tak konkrétnejšie,
23.5. na účet nabehlo 365,- od firmy xxx – to je sprostredkovateľ, to znamená že nejaký náš budúci zákazník(niekedy mi príde zo sprostredkovateľskej firmy na e-mail aspoň meno, no tentoraz neviem nič viac) má v rukách poukážku na sumu 420,-, ktorú bude chcieť niekedy v budúcnosti použiť na nákup u nás.
Dnes mi prišla dodáv. faktúra od sprostredkovateľa na sumu 55,- s DPH a oznámenie o jednostr. zápočte.
Potencionálny zákazník sa zatiaľ nedostavil. Keby prišiel napr. dnes a odobral si tovar za 500,- na faktúru, preukáže sa poukážkou na 420,- a doplatí 80,- Sk. Ja v skutočnosti zaevidujem úhradu z účtu vo výške 365,- + doplatok v hotovosti 80,- + zápočet vo výške 55,-.

Nie som si istá či to robíme správne aj čo sa týka dátumu dodania, v tomto prípade by som dala dnešný deň, ale ešte horšie je to na prelome mesiaca keď neviem aký dátum dodania mám dať na faktúru, keby si zákazník prišiel po tovar napr. 10.6., či mám dať dátum dodania vtedy keď dochádza skutočne k plneniu, čiže 10.6. a odviesť DPH za jún, alebo ako? A potom mám tie peniažky len evidovať na osobitných zálohách až kým nepríde zákazník?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.Vraciam sa k vystaveniu faktúry. Čo je uvedené v texte jednostranného zápočtu. V pohľadávkach je ich faktúra za sprostredkovanie a na strane záväzkov je čo uvedené?
mlyn16
01.06.05,13:05
Pozor, DPH musíš odviesť z celej sumy poukážky, nie zo zníženej o sprostredkovateľskú odmenu. To len okrajom a prepáč za postupné dávanie myšlienok do pľacu.
blondy
01.06.05,14:52
Vraciam sa k vystaveniu faktúry. Čo je uvedené v texte jednostranného zápočtu. V pohľadávkach je ich faktúra za sprostredkovanie a na strane záväzkov je čo uvedené?
Samozrejme že DPH odvádzam z celej poukážky, to je mi jasné, len neviem kedy ju mám odviesť, či keď mi príde časť z pouk. na účet, alebo pri odbere tovaru t.j. pri platbe poukážkou.

Oznámenie o jednostr. zápočte vyzerá takto :
V zmysle zmluvy xxx o sprostredkovaní nákupu evidujú voči sebe firmy AA(sprostredkovateľ) a BB(my) vzájomné záväzky vykonané zo zmluvne dohodnutého sprostr.produktu pre klienta PP(tu sa vlastne dozvedám iba jeho meno)
Firma BB(my) eviduje voči AA pohľadávku na základe :
č. poukážky xxx zo dňa xxx na sumu napr 420,-
Firma AA eviduje voči BB(my) pohľadávku na základe fa o sprostredkovaní
č. fa , zo dňa na sumu napr. 55,-
časť pohľadávky (teda 420-55= 365) uhradila firma AA prevodom na účet, a fa na 55 eviduje touto cestou za finančne vysporiadanú.

S vystavením fa len ako na "majiteľa poukážky" s tým som sa ešte nestretla, ale ak sa to môže, tak to potom asi budem robiť tak, že ak nepríde zákazník do 15dní od platby na účet, alebo do konca mesiaca, urobím FA, odvediem DPH aby to bolo okej.
blondy
01.06.05,14:54
Alebo presvedčím šéfa že je s tým len kopa práce a papierovania, a nebudeme s nimi spolupracovať vôbec, veď ani veľké tržby z toho nemávame.

hi,hi,hi
mlyn16
01.06.05,15:11
DPH štátu musíš v každom prípade odviesť za mesiac, v ktorom si peniaze dostala, či si už zákazník pre tovar príde alebo nepríde.

Myslím, že máš pravdu, najlepšie by bolo s touto formou predaja skončiť, máš s tým akurát veľa roboty a chytákov pre daniarov. Napr. vystavíš faktúru na zákazníka XY v máji 2005 a on sa až v máji 2006 spamätá a príde si pre tovar. Aký doklad mu dáš? Predpokladám, že už len dodací list, aby si mohol uplatniť prípadnú reklamáciu na tovar. Bude mu stačiť dodací list, keď bude potrebovať doklad pre stavebnú sporiteľňu?
Jana Acsová
01.06.05,15:23
Aby to bolo úplne čisté a si v jednoduchom účtovníctve, tak by som v prvom kroku "podľa zásady opatrnosti" radšej uvažovala o vzniku daňovej povinnosti z titulu prijatej platby, lebo poznáš vopred účel prijatej platby t.j. že v budúcnosti bude odpočítaná ako "záloha" z nákupu. Takto to zadefinoval aj Mlyn16 predo mnou, ak si dobre pamätám. Nemal by si dosť argumentov na iné riešenie. Doklad na sprostredkovateľa by som nevystavovala, lebo on len sprostredkúva predaj tovaru a medzi vami je iba vzťah premietnutý do faktúry za sprostredkovanie (existuje iba sprostredkovateľský vzťah).
Vznik daňovej povinnosti by som evidovala iba v "záznamovke" t.j. odviedla by som DPH v čase prijatia zálohy. Keď sa predloží poukážka k úhrade prehnala by som celý nákup ERP a následne v záznamovke zaznamenala vyúčtovanie zálohy - teda -DPH, ktorá bola odvedená zo zálohy.
A čo sa týka skončenia platnosti poukážky - tak sa mi zdá, že som to už uvádzala, tak "tržba" - ak nechceš vracať peniaze "sprostredkovateľovi". Ale možno to rieši zmluva? To netuším.
Možno sa zapájam do problému len čiastkovo a pribrzdene, ale už sme toho popísali strašne veľa. Možno by bolo dobré položiť otázku po vysporiadaní si vyriešeného.