Jana411
27.05.05,11:23
Ahojte, vie mi niekto poradiť, ako mám zaúčtovať FD na prenájom stroja. Tento prenájom ďalej prefakturujem.
Zita5
27.05.05,11:24
Ahojte, vie mi niekto poradiť, ako mám zaúčtovať FD na prenájom stroja. Tento prenájom ďalej prefakturujem.

Rozpíš to konkretnejšie .
Jana411
27.05.05,12:10
Jedna firma mala prenajatý stroj od nášho dodavateľa. On tento nájom fakturoval nám, pretože má s nami zmluvu. Mi im to teraz musíme prefakturovať. Dostali faktúru od dodavateľa ( neviem na aký účet ju mám zaúčtovať ) a vystavíme faktúru firme ( tež neviem ako zaúčtovať ). Účtujem v PÚ.
jamajka
27.05.05,13:39
Jani, mám urobenú analytiku na prefakturácie. 548-100 účtujem došlú faktúru a na 648-100 účtujem naše vystavené faktúry.