GELKA
30.05.05,12:06
Ahojte,
možno je to úplne jednoznačné, ale predsa len aký je Váš názor na úpravu
obchodných priestorov od prenajímateľa: prenajali sme si obchodné priestory-
-tzv.holopriestor do ktorého je potrebné podľa dokumentácie investovať ešte
vyše 1mil. /vzduchotechnika, strop, podlahy apod./
V zmysle nájomnej zmluvy je tieto náklady povinný znášať nájomca.
Je to jednoznačne technické zhodnotenie, alebo je možnosť dať to do nákladov-
-hosi taký vzsoký náklad je asi blbosť...

Vopred vďaka!!
Luboš
30.05.05,13:58
Jedná sa vlastne o technické zhodnotenie prenajatého majetku. Aby nájomca mohol takéto zariadenie odpisovať, musí mať písomnú zmluvu s majiteľom, že môže vykonať a odpisovať technické zhodnotenie (§24 odst.2 zákona o dani z príjmov). Technické zhodnotenie vykonané, uhradené a odpisované nájomcom na prenajatom majetku vyššie ako 30Tsk sa považuje za iný majetok a samostatne sa odpisuje.......Pozor však na zmluvné vzťahy, komu, kedy a za akú hodnotu takýto majetok zostane...