Natka
30.05.05,13:27
Účtujem advokátskej firme, ktorá má ako hlavnú činnosť právnu pomoc a poradenstvo (nie overovanie listín, či podpisov ako notári). Zakladáme aj nové spoločnosti, kde pri zakladaní vzniknú náklady ako napr. 10 000,- Sk kolok do obchodného registra, overenie podpisov (služba s DPH) a takisto naše služby (s DPH). Všetky doklady, či už z overovania alebo nákupu kolkov, sú účtované na našu advokátsku firmu. Mňa by zaujímalo, akým spôsobom by som mohla refakturovať všetky tieto služby nášmu klientovi, keďže my nemôžeme overovať, alebo predávať kolky. Ako by som mohla vystaviť faktúru? Za naše služby viem ako, ale tie poplatky za overovanie, alebo kolky? Nedostaneme sa potom do koeficientu? Prosím Vás, poraďte, veľmi by ste mi pomohli, keďže klient čaká na vystavenie našej faktúry. On je už všade zaregistrovaný, je aj platcom DPH.
slnko
30.05.05,13:37
podľa mňa refakturuješ tak ako si nakúpila, to zn. kolky si nakúpila bez DPH, tak refakturuješ bez DPH (a nekoeficientuje sa), overenie podpisov si obstarala s DPH, tak aj refakturuješ s DPH.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
iva
30.05.05,14:08
Tiež si myslím, že koef. nemusíš počítať. Bolo by to v tom prípade, že by si za predaj kolkov mala určitú províziu (len tá provízia pri predaji cenín by ti išla do výpočtu koef.), a tú nemáš.
durisovad
30.05.05,14:13
Kolok je predsa cenina a ta nepodlieha DPH. Tak ako uz bolo napisane od IVA a SLNKO, koeficient neprichadza do uvahy.
pyton
30.05.05,14:21
Natka, skús si pozrieť "stanovisko k uplatňovaniu DPH...", priložila som to dávnejšie do rubriky DPH Zákony, aktuality..., možno ti to pomôže.
Jana Acsová
30.05.05,16:23
Účtujem advokátskej firme, ktorá má ako hlavnú činnosť právnu pomoc a poradenstvo (nie overovanie listín, či podpisov ako notári). Zakladáme aj nové spoločnosti, kde pri zakladaní vzniknú náklady ako napr. 10 000,- Sk kolok do obchodného registra, overenie podpisov (služba s DPH) a takisto naše služby (s DPH). Všetky doklady, či už z overovania alebo nákupu kolkov, sú účtované na našu advokátsku firmu. Mňa by zaujímalo, akým spôsobom by som mohla refakturovať všetky tieto služby nášmu klientovi, keďže my nemôžeme overovať, alebo predávať kolky. Ako by som mohla vystaviť faktúru? Za naše služby viem ako, ale tie poplatky za overovanie, alebo kolky? Nedostaneme sa potom do koeficientu? Prosím Vás, poraďte, veľmi by ste mi pomohli, keďže klient čaká na vystavenie našej faktúry. On je už všade zaregistrovaný, je aj platcom DPH.Kolky sú v tomto prípade ukážková "prechodná položka" podľa § 22 ods. 3 ZDPH, t.j. nevchádzajú do základu dane.
Natka
31.05.05,09:25
Avo, pozrela som do §22 ods. 3 Zák. o DPH, pripájam sa k tebe, že by tom mohla byť prechodná položka. Môžem to vyriešiť aj takto?: nákup kolkov a notárske poplatky som dala do nákladov, z notár.popl. uplatnila DPH a teraz, vystavím dve faktúry: 1. refakturujem kolky (bez DPH), notár.poplatky (odvediem DPH) všetko presne na halier, priložím kópie dokladov o nákupe, tým pádom sa mi nuluje výdaj a príjem, no a 2. faktúru normálne budem faktúrovať, ako služby spojené so zakladaním s.r.o. Môže byť?
slnko
31.05.05,20:11