zaba
30.05.05,20:35
mama zdedila byt v roku 2005 po svojom bratovi, a teraz by ho chcela predat, musi zaplatit dan z predaja a kolko? byt bol este asi pred 7 rokmi odkupeny rodicmi a zostal tam byvat mamin brat, mal tam trvale bydlisko.
babenko1
30.05.05,21:28
Takže, tvoja mama síce zdedila byt, ale nemala v ňom trvalý pobyt, nevzťahuje sa na ňu 2ročné oslobodenie - to by sa nevzťahovalo tak či tak. Príjmom bude suma, za ktorú sa byt predá a výdavkom podľa §8 ods. 5 je
- kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec...
- pri nehnuteľnostiach sa vychádza z hodnoty v čase jej nadobudnutia t.j. podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch...
- finančné prostriedy preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu..nezarátava sa hodnota vlastnej práce
Základ dane bude rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
Ak tvoja mama je ešte niekde zamestnaná, daňové priznanie bude podávať do 31.3.2006, nakoľko v DP musí uviesť všetky svoje príjmy, tj. aj zo závislej činnosti, aj z predaja bytu, znížené o odpočítateľnú položku krát 19%