Jankaaa
31.05.05,09:59
Faktúrovali sme českej firme za služby /podľa§15 odst.8/ čiže bez DPH v SK. Uhradili nám však o dosť nižšiu čiastku. Keď som sa s nimi skontaktovala, tak mi vysvetlili, že to vlastne ponížli tú platbu o zrážkovú daň, ktorú si vraj ja mám vysporiadať na konci roka v daňovom priznaní. Je to naozaj tak? Takúto faktúru som vystavovala prvýkrát a nemám s tým skúsenosti. Ak je to tak, na základe čoho si to vysporiadam v účtovníctve/JU/?
evina
31.05.05,10:09
Faktúrovali sme českej firme za služby /podľa§15 odst.8/ čiže bez DPH v SK. Uhradili nám však o dosť nižšiu čiastku. Keď som sa s nimi skontaktovala, tak mi vysvetlili, že to vlastne ponížli tú platbu o zrážkovú daň, ktorú si vraj ja mám vysporiadať na konci roka v daňovom priznaní. Je to naozaj tak? Takúto faktúru som vystavovala prvýkrát a nemám s tým skúsenosti. Ak je to tak, na základe čoho si to vysporiadam v účtovníctve/JU/?
Ak išlo o službu, ktorá podlieha zrážkovej dani, je to naozaj tak. V účtovníctve a v DP si to vysporiadaš na základe potvrdenia DÚ z ČR. O potvrdenie požiadaj českého partnera, ktorý ho musí žiadať a obdržať od svojho DÚ.
Jankaaa
31.05.05,11:58
Faktúrovali sme za školenie. Kde by som sa prosím Vás mohla dozvedieť, či za táto služba podlieha zrážkovej dani? Prelistovala som si celý zákon o dani z príjmov, ale veľa som sa toho nedozvedela.
Grófová
31.05.05,12:18
Janka, ja si myslím, že táto služba nepodlieha zrážkovej dani. Veď to nie je prevod autorských práv. Zrážková daň medzi SR a ČR je podľa Medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 10 %-tná. Vyhľadaj si na www.zbierka.sk číslo predpisu
238/2003 Z.z. - to je tá zmluva, čl. 12 - Licenčné poplatky. V zmluve sa presne uvádza, čo podlieha zrážkovej dani.
Jankaaa
03.06.05,12:03
Janka, ja si myslím, že táto služba nepodlieha zrážkovej dani. Veď to nie je prevod autorských práv. Zrážková daň medzi SR a ČR je podľa Medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 10 %-tná. Vyhľadaj si na www.zbierka.sk (http://www.zbierka.sk/) číslo predpisu
238/2003 Z.z. - to je tá zmluva, čl. 12 - Licenčné poplatky. V zmluve sa presne uvádza, čo podlieha zrážkovej dani.
Radili sme sa s poradcom a on mi to tiež potvrdil, že nám vlastne neoprávnene zrazili zrážkovú daň. Vie mi niekto poradiť ako to mám riešiť ďalej. Ekonomka z ČR mi stále tvrdí, že oni postupovali správne. Mám si potom tú zrážkovú daň uplatniť v ČR? Mi tam ale nemáme zriadenú stálu prevádzkáreň. Všetkým vopred ďakujem.
kozmar
03.06.05,12:16
Bolo by dobre zistiť od českých partnerov, podľa ktorého bodu Zmluvy o zamedzení...
postupovali. Zmluva platí tak pre SR ako pre ČR. Podľa mňa tiež nepostupovali správne,
ak takúto daň poukázali na Finanční úřad, budú ju musieť vyžiadať späť a faktúru
vám doplatiť.
Jankaaa
03.06.05,12:21
Bolo by dobre zistiť od českých partnerov, podľa ktorého bodu Zmluvy o zamedzení...
postupovali. Zmluva platí tak pre SR ako pre ČR. Podľa mňa tiež nepostupovali správne,
ak takúto daň poukázali na Finanční úřad, budú ju musieť vyžiadať späť a faktúru
vám doplatiť.Ďakujem. A ako by si mi radil postupovať, ak mi to aj napriek tomu odmietnu doplatiť. Mám postupovať podľa §49 zák.o správe daní a poplatkov a podať sťažnosť správcovi dane?
kozmar
03.06.05,13:56
Ešte by som chcela vedieť, či sa tá fakturovaná služba (školenie) vzťahovala
k odpredaju licenčných práv (predali ste software?), v tom prípade by podiehala
zrážkovej dani - túto daň by som zaúčtovala ako preddavkovú spolu s faktúrou,
ktorej sa týka, tým uhradím celú fa a preddavok si započítam pri daňovej povinnosti
na konci roka - ak budem mať daňovú povinnosť. V prípade straty mi ju nikto nevráti,
lebo nebola zaplatená do nášho štátneho rozpočtu.
kozmar
03.06.05,14:02
A ešte tak ako píše Evina, český partner ti musí dať potvrdenie Finančného úradu,
koľko a z ktorej fa ti zrazili dane, na základe tohto dokladu budeš účtovať.
Pekný deň.
Jankaaa
03.06.05,14:11
Nie, bolo to obyčajné školenie. Ďakujem.
Grófová
06.06.05,07:34
Janka, ja by som rozhodne trvala na doplatení faktúry. Že odviedli, to čo nemali, je ich problém. Aj mi sme mali takýto prípad. Tiež sme poskytli službu českému klientovi a ich účtovníčka sa rozhodla, že nám zaplatia menej, lebo táto služba podlieha zrážkovej dani, čo bola úplná blbosť. Tak som jej poslala oficiálny list, že žiadame o doplatenie faktúry, lebo fakturovaná služba nepodlieha podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia zrážkovej dani podľa žiadneho článku tejto zmluvy. V prílohe som jej Zmluvu poslala, nech nám presne cituje článok, podľa ktorého usúdila, že ide o zrážkovú daň. Ďalej som ju upozornila na to, že v prípade, že obdržíme Certifikát o zaplatení dane vystavený Finančným úradom, tento vrátime priamo správcovi dane, teda Finančnému úradu s patričným komentárom. Usudzujem, že to pochopila, lebo faktúru nám doplatili. Ako sa vysporiadala s odvedenou daňou netuším. Asi požiadala finančný úrad o vrátenie odvedenej dane.
Martinková
06.06.05,08:52
Janka
tak ako pise Grófová rozhodne trvaj na doplateni faktury. Ja bezne fakturujem
do Čiech za školenie a este ani raz nezrazili zrazkovu dan.
Martinková
Jankaaa
06.06.05,13:44
Ďakujem všetkým.
sta
03.01.07,15:05
Poradíte mi prosím?

Sme slovenská spoločnosť (platca DPH), ktorá má materskú spoločnosť v ČR a sesterskú v Maďarsku (platca DPH). Jeden náš zamestnanec 90% svojho pracovného času venuje vybavovaniu záležitostí pre maďarskú sestru. Chceli by sme si náklady na tohto zamestnanca vyfakturovať HU sestre. Treba na to uzatvoriť nejakú Zmluvu, alebo len vystavíme faktúru, kde sa uvedie ako predmet fakturácie:
"Poradenstvo a spolupráca v oblasti celkového riadenia spoločnosti pri rozvíjaní obchodnej stratégie, získávaní zákazníkov a pozície na trhu, pri definovaní finančnej a účtovnej politiky spoločnosti, v oblasti investícií a vnútornej kontroly, ako aj pri príprave , zpracovaní a sledovaní ročného rozpočtu".
Bude táto faktúra bez DPH?
Spadá niečo z týchto činnosťí pod zrážkovú daň? :confused:
KEJKA
03.01.07,15:12
Poradíte mi prosím?

predmet fakturácie:
"Poradenstvo a spolupráca v oblasti celkového riadenia spoločnosti pri rozvíjaní obchodnej stratégie, získávaní zákazníkov a pozície na trhu, pri definovaní finančnej a účtovnej politiky spoločnosti, v oblasti investícií a vnútornej kontroly, ako aj pri príprave , zpracovaní a sledovaní ročného rozpočtu".
Bude táto faktúra bez DPH?
Spadá niečo z týchto činnosťí pod zrážkovú daň? :confused:

formulácia vyhovuje §15, ods. 8 a preto bude podľa ods. 7 bez DPH.
Služby nepodliehajú zrážkovej dani.
Na faktúre musí byť ič z MR a odkaz na §15, ods. 7 a 8.
Zmluva by mala byť, aby ste preukázali povinnosť fakturovať len raz za rok.
sta
03.01.07,15:13
ďakujem :) :) :)
Marína
03.01.07,15:14
Ďakujem všetkým.
Janka, ako to dopadlo?
Jankaaa
06.02.07,14:21
Janka, ako to dopadlo?
urobila som tak, ako mi radila Grofová v príspevku 11 aj som im presne tak pohrozila, ako mi radila a dopadlo to dobre. Teda poradili sa s poradkyňou a mala som pravdu. Zvyšné peniaze mi doplatili. :)
Ester plus
13.04.08,08:56
Česká firma nám predala softvér a teraz prišla faktúra za školenie k tomuto softvéru. V jednom príspevku je napísané, že tento príjem podlieha zrážkovej dani. Ekonómka z ČR mi však tvrdí že táto zrážková daň sa týka len predaja softvéru a udržovacích poplatkov. Máte niekto s tým kontrétne skúsenosti?