Stofi
31.05.05,11:17
chcel som sa opýtať, ako je to s fakturovaním DPH pri montáži v Anglicku. Fakturuje sa bez DPH, alebo s DPH. Som platca DPH na Slovensku.
Johanka
31.05.05,11:22
Angličan je platiteľ DPH v Anglii?
Stofi
31.05.05,11:27
Myslím že nie. Je v tom rozdiel? Ak ano, aký?
Stofi
31.05.05,11:30
Angličan je platiteľ DPH v Anglii?
Myslím že nie. Je v tom rozdiel? Ak áno, aký?
Stofi
31.05.05,11:35
Angličan je platiteľ DPH v Anglii?
Myslím, že nie. Je v tom rozdiel? Ak áno, aký?
Stofi
31.05.05,11:49
Angličan je platiteľ DPH v Anglii?
Myslím, že nie. Je v tom rozdiel? Ak áno, aký?
Johanka
31.05.05,11:50
Jedná sa o dodanie tovaru spojené s montážou u odberateľa? Ak áno , tak podľa § 13 ods.1 písm.b Zákona o DPH je miestom zdaniteľného plnenia miesto, kde je tovar zmontovaný, teda v Tvojom prípade Anglicko. Fakturovať by si mal bez DPH, ale vzniká Ti daňová povinnosťv Anglicku a povinnosť registrovať sa pre daň v Anglicku. Odpoveď je čistá teória, skúsenosť s tým nemám.
Stofi
31.05.05,11:51
Jedná sa o dodanie tovaru spojené s montážou u odberateľa? Ak áno , tak podľa § 13 ods.1 písm.b Zákona o DPH je miestom zdaniteľného plnenia miesto, kde je tovar zmontovaný, teda v Tvojom prípade Anglicko. Fakturovať by si mal bez DPH, ale vzniká Ti daňová povinnosťv Anglicku a povinnosť registrovať sa pre daň v Anglicku. Odpoveď je čistá teória, skúsenosť s tým nemám.
Ďakujem Ti
dandy666
31.05.05,13:10
Ak je odberatel registrovany pre DPH, FA vystavujes bez DPH, danova povinnost sa presuva na odberatela a nemas povinnost sa registrovat pre DPH v anglicku.

Ak nieje odberatel registrovany pre DPH, FA vystavujes s DPH, no s anglickou a vtedy mas povinnost registrovat sa pre dan v Anglicku.
Johanka
31.05.05,15:13
Pridá niekto svoj názor?
Jana Acsová
31.05.05,17:20
Jedná sa o dodanie tovaru spojené s montážou u odberateľa? Ak áno , tak podľa § 13 ods.1 písm.b Zákona o DPH je miestom zdaniteľného plnenia miesto, kde je tovar zmontovaný, teda v Tvojom prípade Anglicko. Fakturovať by si mal bez DPH, ale vzniká Ti daňová povinnosť v Anglicku a povinnosť registrovať sa pre daň v Anglicku. Odpoveď je čistá teória, skúsenosť s tým nemám.Ak by sa jednalo o vzťah platiteľ - platiteľ (to si myslím že je podmienka - aspoň pri dodávke tovaru, ktorá mi z toho nakoniec vychádza), tak potom obdobné podmienky ako sú uvedené v našom § 13 ods. 1 písm. b ... ale ... s následnou aplikáciou § 69 ods. 2 t.j. tzv. prenos daňovej povinnosti platia aj v Anglicku.
Ak to aplikujeme správne (a inštalácia sa uskutočnila v Anglicku, a urobil ju slovenský subjekt), tak potom mi vychádza asi toto:
1. miesto zdaniteľného plnenia vieme určiť - Anglicko,
2. premiestnenie tovaru do Anglicka za účelom montáže je dodaním tovaru podľa § 8 ods. 4 písm. b a následne ods. 5 - t.j. je to premiestnenie tovaru za protihodnotu,
3. vzniká povinnosť "zdaniteľnej osobe v Anglicku" zdaniť túto inštaláciu, t.j. slovenský subjekt vystaví faktúru bez DPH, z dôvodu "prenosu daňovej povinnosti" (Slovák nie je osobou povinnou platiť daň),
4. faktúra sa vystaví podľa § 72 - dodanie tovaru do iného členského štátu únie s odkazom na § 43.
Ešte som to nerobila, ale keď si čítam všetky súvisiace paragrafy, tak mi z toho vychádza tento "kolotoč".
anto
31.05.05,20:10
Je potrebné sa tiež pozrieť aj do zákona o DPH v Anglicku, od akej sumy vzniká povinnosť sa registrovať sa, v Nemecku je od 100000 eúr, v Belgicku od 40000,00 Eúr. Pokiaľ sa dodá do tejto výšky, tak sa faktúruje bez DPH, inak potom sa musí DPH v tej odberateľskej krajine odviesť. Po registrácií u tamojšieho daňového úradu.
Muška
31.05.05,23:54
Stofi, musíš dať viac informácii o odberateľovi:

Ak je to pre osobu - nepodnikajúcu v Anglii /napr. FO-občan, nadácia, a pod./ musí sa podnikateľ registrovať pre DPH v Anglii a musí platiť daň do rozpočtu v Anglii.
Socha
01.06.05,07:31
My robíme v našej firme dodávky oceľových konštrukcií aj s montážou do mnohých členských aj nečlenských krajín a vždy je to bez DPH. Už sme mali zopárkrát aj daňovú kontrolu a všetko bolo v poriadku. Vždy to však bolo pre platcov DPH, resp. šlo o vývoz tovaru aj služieb do tretích krajín.

Dokonca aj fakturácia slovenskej firmy druhej slovenskej firme, ktorá montáž v zahraničí vykonávala (išlo ale o montáž, ktorá bola viazaná na nehnuteľnosť!!!) a aj to sme fakturovali bez DPH a kontrola prebehla OK.
Muška
02.06.05,17:49
Ak je odberatel registrovany pre DPH, FA vystavujes bez DPH, danova povinnost sa presuva na odberatela a nemas povinnost sa registrovat pre DPH v anglicku.

Ak nieje odberatel registrovany pre DPH, FA vystavujes s DPH, no s anglickou a vtedy mas povinnost registrovat sa pre dan v Anglicku.K Tvojmu odst. 2 :

Práce vykonané :

1.Pre odberateľa - podnikateľa neidentifikovaného pre daň v Anglii /zdaniteľná osoba - neplatiteľ dane/ . Zdanenie platí podľa zásad prijatých v anglickom daňovom zákone a to buď:
- daň sa prenáša na anglického podnikateľa-neplatiteľa /zdaniteľnú osobu/, ktorý ju musí priznať a odviesť do rozpočtu v Anglii a slov. podnikateľ sa nemusí registrovať v Anglii,/vystaví fa bez DPH/, alebo
- slov. podnikateľ sa musí registrovať pre DPH v Anglii ako zahraničná osoba a tu zaplatí daň anglickému DU. /vystaví fa s anglickou DPH/

2.Pre odberateľa - nepodnikajúceho v Anglii /napr. FO - občan, nadácia a pod./ sa slov.podnikateľ musí registrovať pre DPH v Anglii a musí platiť daň do rozpočtu v Anglii. /vystaví fa s anglickou DPH/
JanaSys
29.06.05,19:29
Chcela som pôvodne založiť novú tému, ale mám podobný problém, tak nech je to pokope.

Takže:
Firma A (so slovenským ICDPH) dodala firme B (identifikovanej v Českej republike) osobné počítače. Následne vyslala svojich zamestnancov, aby tam tie počítače nainštalovali.
Firma A vystavila jednu FA bez DPH s odkazom na § 43
a druhú FA za montážne práce s odkazom § 16 ods. 7.
Je to tak správne?

Česká firma obe FA samozdaní. Má do obstarávacej ceny zahrnúť aj montážne práce (odberateľa mätie, že ide o dve faktúry). Dve FA sú preto, lebo s počítačmi išla jedna FA za ne a následne podľa počtu odpracovaných hodín aj za montážne práce. V texte druhej FA je jasne napísané, že ide o naištalovanie a konfiguráciu počítačov.

Ďakujem.
Marcela16
25.09.08,19:37
Chcela by som poprosiť niekoho o pomoc. Dodávame okná s montážou do Ríma pre cirkevný seminár. Momentálne zisťujeme či príjemca je registrovaný pre daň, lebo zrejme to by bolo najľahšie, lebo by sa to faktúrovalo asi bez DPH a do daňového priznania by to ani nešlo.... (tak by to malo byť asi správne( Podľa vyššie uvedených príspevkov by to bolo asi dosť komplikované, keby neboli registrovaný pre daň a teda by sme sa tam museli asi mi registrovať... prvá vec je, že neviem zistiť výšku od koľko je nutné sa v Taliansku registrovať pre DPH ... a neviem či má s tým niekto skúsenosti a druhá vec je, či nie je ľahšie to urobiť takto, že dáme len dodanie tovaru a teda ak by boli registrovaný pre DPH, bolo by to oslobodené a ak by neboli... tak to neviem, asi by sa to faktúrovalo s DPH???? S tým tiež nemám skúsenosti. Vie mi prosím niekto s týmto poradiť?
Vladimír Ozimý
26.09.08,06:37
Chcela by som poprosiť niekoho o pomoc. Dodávame okná s montážou do Ríma pre cirkevný seminár. Momentálne zisťujeme či príjemca je registrovaný pre daň, lebo zrejme to by bolo najľahšie, lebo by sa to faktúrovalo asi bez DPH a do daňového priznania by to ani nešlo.... (tak by to malo byť asi správne( Podľa vyššie uvedených príspevkov by to bolo asi dosť komplikované, keby neboli registrovaný pre daň a teda by sme sa tam museli asi mi registrovať... prvá vec je, že neviem zistiť výšku od koľko je nutné sa v Taliansku registrovať pre DPH ... a neviem či má s tým niekto skúsenosti a druhá vec je, či nie je ľahšie to urobiť takto, že dáme len dodanie tovaru a teda ak by boli registrovaný pre DPH, bolo by to oslobodené a ak by neboli... tak to neviem, asi by sa to faktúrovalo s DPH???? S tým tiež nemám skúsenosti. Vie mi prosím niekto s týmto poradiť?

a) uvažujete správne - ak by ste to dodávali pre zdaniteľnú osobu (platiteľ aj neplatiteľ ale osoba čo podniká) potom faktúrujete bez DPH a do DPH priznania to neuvádzate
b) ak zahraničná osoba začne vykonávať podnikateľskú činnosť v krajine EU nie je podmienka obrat, stačí aby ste začali vykonávať predmet dane v danej krajine a máte povinnosť registrácie, obrat sa berie pre subjekty ktoré majú štátut tuzemského podnikateľského subjektu.
c) ak by ste to chceli predať ako tovar (v prípade ak ide o neziskovku alebo súkromnú osobu kedy by ste sa museli registrovať najlepšia varianta) potom ak ide o neplatiteľa miesto dodania tovaru je tam kde sa začína preprava t.j. tuzemsko. Vystavovali by ste fa s DPH slovenskou.