evina2
31.05.05,11:05
Nákup z Čiech a DPH- som nováčik na porade, nakúpila som tovar z Čieh. Dostala som FA v SKK od dodávateľa , platiteľa DPH. Aký je postup pri účtovaní a vo vsťahu k DU. Mám si k cene tovaru pripočítať 19% DPH, treba to niekam nahlásiť, ako je to zo zaúčtovaním v PD a v evidencii DPH?
slnko
31.05.05,19:26
Nenapísala si, či si platiteľ DPH. Ak si platiteľ a dostala si faktúru oslobodenú od DPH je potrebné pri nadobudnutí tovaru z EU urobiť tzv. samozdanenie, t.j. vypočítať si zo základu 19% daň a odviesť na r. 04 (základ) a r. 02 (daň). Súčasne je možné si daň odpočítať na r. 16 DP. http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
ondrejvla
31.05.05,19:47
Tak ako napísalo Slniečko-Vierka. Prikláňam sa k jej názoru. Vierka pá!
evina2
01.06.05,12:53
Ano som platcom DPH, ale tomu samozdaneniu stále nerozumiem. Čiže ja musím DPH z Fa vypočítať a zaplatiť a DÚ mi ho hned aj vráti podľa r. 16 v rovnakej výške?
ondrejvla
01.06.05,13:02
Ano som platcom DPH, ale tomu samozdaneniu stále nerozumiem. Čiže ja musím DPH z Fa vypočítať a zaplatiť a DÚ mi ho hned aj vráti podľa r. 16 v rovnakej výške?áno, r.02 daň.povinnosť, riadok 16 odpočet, podľa softu si zadáš daň.skupinu-dovoz služieb,nárok na odpočet a zaúčtuješ!
evina2
02.06.05,14:50
Na Fa je uvedené moje DIČ SK musím takúto Fa prijat do účtovníctva aj keď tovar nebudem používať na podnikanie ale len na svoju osobnú spotrebu?
Johanka
02.06.05,15:34
Keď budeš používať tovar pre osobnú spotrebu, nemôžeš si uplatniť odpočet!
účtovník 007
02.06.05,15:37
Evina 2, samozdanenie je presne ten istý proces ako odvod a uplatnenie DPH u nás. Dodávateľ Ti vystaví FA bez DPH, takže daň na výstupe neodvedie. Ty si ju chceš uplatniť, nárokovať jej vrátenie, no niekto ju musí zaplatiť. Takže odvedieš aj zaplatíš. Dáš do účtovníctva, lebo pri kontrole fa budú chcieť vidieť DPH odvedenú. Potom vystavíš doklad o použití, lebo tovar nepoužiješ na podnikanie a DPH odvedieš na DU. Výsledný efekt je vždy rovnaký.

Nákup v tuzemsku a)DPH dodávateľ odvedie
b)odberateľ uplatní
c)nepoužije na podnikanie DPH odvedie

Nákup v EÚ a)DPH dodávateľ neodvedie
b)DPH odvedie a uplatní odberateľ
c)nepoužije na podnikanie DPH odvedie

Preto 2 x odvod- z dôvodu, že sa zmeníš na konečného spotrebiteľa
1X uplatnenie
Dúfam, že Ti moje vysvetlenie pomôže pochopiť samozdanenie.
Veľa úspechov v práci.
účtovník 007
02.06.05,15:40
Keď budeš používať tovar pre osobnú spotrebu, nemôžeš si uplatniť odpočet!
Ale to český dodávateľ navedel, preto vystavil fa bez DPH. Ona si uviedla na doklade IČDPH:SK....... Daň musí niekto zaplatiť.
Johanka
03.06.05,09:53
Ja som tým chcela povedať, že daň zaplatí, ale nemá nárok na odpočet.