Darin
31.05.05,12:42
Prosím Vás vedel by mi niekto poslať vzor výročnej správy pre s.r.o. a schválenie účtovnej závierky za rok 2004? A ešte by som sa chcela dozvedieť, že s.r.o. ktorá má len jedného spoločníka tiež vypracuváva výročńú správu? Ďakujem
jamajka
31.05.05,12:48
Niekde to tu už bolo, ale lepííííííím ti to znovu
Jana Acsová
31.05.05,18:42
No to sa nám asi zatiaľ porada veľmi nevydarila. Zaujímalo ma to, tak som si klikla a našla som si "zápis z VZ jedného spoločníka". Možno to zle pozerám, ja som celkovo technický antitalent a aj odkazy v porade mi niekedy robia problémy, ale ak nie tak pripájam:

Čo má obsahovať VS obsahuje § 20. Urob si osnovu, napr.:
1. vývoj účtovnej jednotky, posúdenie súčasného stavu (riziká a neistoty) ... no to je teda gól čo všetko tam zmenili.
Ja by som sem zahrnula vybrané ukazovatele "finančnej analýzy" napr. likviditu, dobu obratu zásob, dobu inkasa pohľadávok a pod. a to v porovnaní za nejaké obdobie (do minulého roka sa porovnávali aspoň 3 roky - dá sa to brať ako východisko) a ešte percentuálne zmeny vo výške súvahových a výsledkových položiek. Z nefinančných ukazovateľov je zaujmavý vývoj zamestnanosti, vývoj konkurencie, naše postavenie na trhu a pod.
2. udalosti osobitného významu
3. predpokladaný budúci vývoj
4. náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
... atď. podľa odseku 1 písm. a - h. V prípade, že niektorá oblasť sa ťa netýka, ja by som to uviedla vo VS s touto poznámkou.
Ak nie si "obchodník s cennými papiermi" resp. podľa odvolávky na zákon o cenných papieroch, netýka sa ťa ods. 5.
Nezabudnúť na prílohy: "účtovnú závierku" a "správu audítora".
Vzory si skús nájsť na internete. Každá "solídna" firma ich má zverejnené, ale pre menšie firmy sú nepoužiteľné, lebo sú robené hlavne za účelom prezentácie. Napr. jednu som si všimla na stránke Harmaneckých papierní (alebo ako sa volajú).
V tomto príspevku som uvádzala príklad novej VS podľa zákona o účtovníctve platného od 1.1.2005.