koalko
31.05.05,14:29
Potrebujem poradiť naša pobočka,ktorá mala doteraz právnu subjektivitu dostala od nadriadených orgánov pokyn na jej zruženie a následne na včlenenie sa do jedného celku. Takže urobím mimoriadnu účtovnú závierku k 31.5.2005 podám danové priznanie a konečnú súvahu spolu s pohľadávkami a záväzkami prevezme nadriad.orgán.

Moja otázka znie:
Nakoľko v organizácií máme hmotný investičný majetok odpisovaný v mojom prípade ukončenie bude 31.5.2005 mám nárok na odpisy? Prosím je to súrne.
Ďakujem.
ecuch
02.06.05,14:32
V danom prípade sa môžu uplatniť odpisy v alikvótnej čiastke pripadajúcej na celé mesiace počas ktorej ste majetok účtovali a vodpisovaní potom pokračuje právny nástupca.
martinala
02.06.05,14:41
Súhlasím s nárokom na alikvótnu časť odpisov.
martina