mimuška
01.06.05,13:02
Mohol by mi niekto potvrdiť ,či uvažujem spávne o nároku na odpočet DPH pri cesťákoch ?
Keď si zamestnanec vypíše cesťák,firma si uplatňuje DPH takto :
vstupenka (napr.na výstavu)= áno
parkovné služ.autom = áno
parkovné vlast.autom = nie
ubytovanie =áno ak je faktúra/iný doklad na firmu
ubytovanie =nie ak je na zamestnanca
iný príklad ma už nenapadá....

ďakujem
martinala
01.06.05,13:04
ja by som bola za, tiež to tak účtujem.
martina
Vera
01.06.05,13:05
Ak to máš súčasť cestovného príkazu tak nárok na odpočet nie je.
mimuška
01.06.05,13:11
no tak to dám mimo cesťáku
a aby som vedela kto to platil,dám si napr.na vstupenku odkaz na ten cesťák
OK?
Jankaaa
01.06.05,13:31
Ak to máš súčasť cestovného príkazu tak nárok na odpočet nie je.
Kde sa o tom píše, že ak je to súčasťou cesťáku tak nie? A keď je na služobnej ceste majiteľ firmy? Ja si DPH stále uplatňujem a mali sme aj kontrolu a nič na to nepovedali.
Paula
01.06.05,13:34
Podľa mňa parkovné (AUS) aj vstupenka by mali byť súčasťou cesťáku.Zamestnanec, ktorý ho predkladá, nie je platcom, takže DPH sa neuplatňuje.
Katarína STR
01.06.05,13:41
ja súhlasím s Paulou
Jankaaa
01.06.05,13:44
Tak ho ho urobím na majiteľa-SZČO. Ale je to niekde uvedené v zákone, že si nemôžem z cesťáku /zamestnanca/ uplatniť DPH? /napr.za ubytovanie-je tam uvedené jeho meno ale zároveň názov firmy/. To isté napr.parkovné aj keď je súčasťou cesťáku. Veď DPH je tam uvedené a ja mu preplácam celú čiastku aj s DPH.
durisovad
01.06.05,13:47
Zamestnanec nie je platcom, ale ani nie je ziadatelom o vratenie DPH. Je to firma, ktora ho na cestu vyslala, ktora mu vsetko hradi a ktora ma narok na vratenie DPH z dokladov, ktore DPH obsahuju. Ja by som DPH narokovala.
Zita5
01.06.05,13:49
Podľa mňa parkovné (AUS) aj vstupenka by mali byť súčasťou cesťáku.Zamestnanec, ktorý ho predkladá, nie je platcom, takže DPH sa neuplatňuje.

Aj já súhlasím s Paulou .
Luna
01.06.05,14:08
Táto téma je tu tiež x krát rozoberaná.Aj podľa mňa je to súčasť cesťáku.Ak je cesta do nejakého mesta ,kde je výstava,tak je to súčasť cesťáku.

Ak by si dokázala,že tá cesta nemá nič spoločné z výstavou,tak z výstavy si môžeš odpočítať DPH.
martinala
01.06.05,14:09
a ja zas súhlasím s durisovad. povedzme, že firma objednala vopred ubytovanie pre zamestnanca. zamestnanec iba príde, zaplatí a nechá si preplatiť spolu s ostatnými výdavkami pri cesťáku ... takže firma objednala, prostredníctvom zamestnanca zaplatila, tak nevidím dôvod, prečo by si nenárokovala odpočet ?
martina
Zita5
01.06.05,14:17
a ja zas súhlasím s durisovad. povedzme, že firma objednala vopred ubytovanie pre zamestnanca. zamestnanec iba príde, zaplatí a nechá si preplatiť spolu s ostatnými výdavkami pri cesťáku ... takže firma objednala, prostredníctvom zamestnanca zaplatila, tak nevidím dôvod, prečo by si nenárokovala odpočet ?
martina

Pokiaľ firma objedná istý produkt a platí formou faktúry tak má nárok na odpočet DPH . Ale zamestnanec plátcom DPH nie je , tak odpočet nemôže uplatniť . Rozlíšiť treba výdavky a spraviť to tak , aby bola aj ovca celá aj vlk sýty .:)
Zuzka11
01.06.05,14:39
myslím, že martinala má pravdu...zamestnanec zaplatí v mene firmy, doklad nie je na jeho meno, neprikladám k cesťáku...dá sa tak Zita 5?
ondrejvla
01.06.05,14:45
myslím, že martinala má pravdu...zamestnanec zaplatí v mene firmy, doklad nie je na jeho meno, neprikladám k cesťáku...dá sa tak Zita 5?
DPH z parkovného, ubytovania a ani cest.lístka si určite neuznám!!! Tak takú odvahu by som nenašla! Ale to už záleží na každom ako kto vie riskovať. Rada by som videla, kde nájdete v zákone, že si môžete pri cestovnom uznať DPH-a tie prílohy patria k cesťáku!
Luna
01.06.05,14:53
Ako som už písala túto tému sme tu rozoberali 100x,zhodli sme sa na tom,že pri cesťáku sa DPH neodratáva.Upozornila ma nato aj auditorka.
Jana Acsová
01.06.05,14:53
Ja by som tu vychádzala z povinností, ktoré pre mňa vychádzajú zo zákona o cestovných náhradách. Zároveň mám vždy k tejto problematike vnútornú smernicu, kde pomenujem, ktoré výdavky súvisia s uskutočnenou pracovnou cestou a tieto mi zamestnanec predkladá v zúčtovaní.

Nárok na odpočítanie DPH z CP nie je (bolo to riešené metodickými usmerneniami MF SR) a vysvetlené, tak ako tu bolo povedané. Zamestnanec nie je platiteľ DPH a pre zúčtovanie používam zúčtovací doklad cestovného a nie jednotlivé bločky. Ešte sú tam možno aj iné dôvody, ale nemám časový priestor na ich dohľadanie. Všeobecne sa však na tomto postup nezmenil už niekoľko rokov.

Vidím tieto možné odpočty:
1. faktúra za ubytovanie vystavená na firmu so všetkými identifikačnými údajmi,
2. parkovné služobného auta (auta zaradeného v majetku alebo v prenájme) keď pracovná cesta netrvá tak dlho, že je nutný CP, t.j. nie je súčasťou vyúčtovania (argument, auto použila osoba, ktorá má zálohu na drobný nákup a z tohto hradila aj parkovné - záloha na drobný nákup obsahuje aj tento výdaj
3. vstupenky fakturované priamo na firmu.
Inak je to dosť sporné so zreteľom na uvedený Zákon o cestovných náhradách.
Ja doklady neoddeľujem od cestovného príkazu.
Katarína STR
01.06.05,14:55
Presne tak LUNA, ani ja si nenárokujem žiadnú DPH pri cesťáku.
Luna
01.06.05,14:57
Avo je adítor tak vie o čom rozpráva a my tiež.
Jankaaa
01.06.05,14:59
A keď je cesťák na SZČO, tak v tom prípade si DPH-čku môžem uplatniť?
evina
01.06.05,15:08
[Vidím tieto možné odpočty:
1. faktúra za ubytovanie vystavená na firmu so všetkými identifikačnými údajmi,
2. parkovné služobného auta (auta zaradeného v majetku alebo v prenájme) keď pracovná cesta netrvá tak dlho, že je nutný CP, t.j. nie je súčasťou vyúčtovania (argument, auto použila osoba, ktorá má zálohu na drobný nákup a z tohto hradila aj parkovné - záloha na drobný nákup obsahuje aj tento výdaj
3. vstupenky fakturované priamo na firmu.
Inak je to dosť sporné so zreteľom na uvedený Zákon o cestovných náhradách.
Ja doklady neoddeľujem od cestovného príkazu.[/QUOTE]Súhlasím s týmto názorom, neviem prečo tak kategoricky zamietate odpočet DPH napr. za ubytovanie a ďalej cestovné lístky a letenky. V niektorých prípadoch to môžu byť dosť veľké sumy a neviem prečo by sa mala firma o ne pripravovať- treba zvoliť postup ako uvádza AVO dať objednávky na ubytovynie , cestovné doklady a osttané a firma obdrží faktúru so všetkými náležitosťami, pričom vo faktúre bude uvedené napr. aj to, že tie letenky boli pre x.y.

Poviem Vám ešte jeden príklad možno ste tam niektorí boli-v januári 2005 na školení Ing. Minarský na dotaz jedného zo školiacich sa, že DÚ v Prešove nechce uznávať napr. DPH z ubytovania, lebo tam bol ubytovaný zamestnanec povedal, že on dá vždy otázku- ak sa nakúpia
hygienické potreby pre zamestnancov, napr toaletný papier, nemôžem si uplatniť DPH lebo ho používa zamestnanec?

Zamestnanec ide na SC v mene firmy a za firmu, a tak treba aj tieto služby-ubytovacie, dopravné atď. objednávať, aby mala firma doklad spĺňajúci všetky náležitosti pre odpočet DPH.
Luna
01.06.05,16:36
Evina máš aj ty pravdu,ale 1.otázka bola len o cesťákoch a prílohach. Keď je vystavená faktúra na firmu pre ktorú zamestnanec pracuje a je ubytovaný v tom ktorom hotely,alebo použije lietadlo tak tam je nárok na odpočet DPH.
ricij
01.06.05,20:10
Hm, prečítajte si diskusiu (ale až do konca):
http://www.porada.sk/showthread.php?t=2158&highlight=%FA%E8tujte+ubytovanie
Luna, v lokáli je vždy mäkké i!
evina
01.06.05,22:34
Evina máš aj ty pravdu,ale 1.otázka bola len o cesťákoch a prílohach. Keď je vystavená faktúra na firmu pre ktorú zamestnanec pracuje a je ubytovaný v tom ktorom hotely,alebo použije lietadlo tak tam je nárok na odpočet DPH.
Otázka bola aj aj.
evina
01.06.05,22:57
Prečítala som si pozorne link, ktorý doporučil Ricij. Pozrite si najmä príspevok 43-vyjadrenie metodičky UDR.

Môj názor.- myslím si, že to čo uviela AVO a ja reakciu na jej príspevok by malo byť správne.
Prečo?
1. Metodický pokyn na, ktorý sa odvolávajú pracovníci DÚ a i niektorí z Vás je neplatný.Je to MP č. 12469/1996-6, ktorý sa odvoláva na § 20 ods. 1 zákona č. 289/1994 v zn. nesk. predpisov /zákon zrušený/a o.i. uvádza, že nie je nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty podľa § 20 ods. 1 zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len " zákon o DPH ") pri zdaniteľných plneniach poskytnutých osobám uvedeným v § 1 zákona o cestovných náhradách , pretože nejde o zdaniteľné plnenia prijaté platiteľom dane (zamestnávateľom).

Je to síce diskutabilné /lebo si myslím, že zamestnanec plní pre firmu zd. plnenia/ ale dobre.

§20 1 starého zákona bol:


Odpočítanie dane
§ 20
1) Platiteľ môže odpočítať daň, ak zdaniteľné plnenie prijme na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení,
a) pri ktorých vzniká daňová povinnosť podľa § 14,
b) ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, 38 a 39,
c) pri ktorých nevzniká daňová povinnosť podľa § 14 ods. 2 písm. a).


Dnes však platí nový zákon a všetci vieme , že od apríla 2004, kde o odpočítaní dane hovorí úplne iný § ako 20 ods. 1 ale dôležité je to, že znenie je úplne iné, a to: §49

"Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. "
Nevidím žiadny dôvod, ak je vystavená faktúra na ubytovanie, cestovné lístky, vstupenky a pod. so všetkými náležitosťami, ktoré požaduje zákon o DHP, aby takáta DPH nemohla byť uplatnená a uznaná.

Záverom by som chcela len napísať, že argumenty DÚ typu, veď firma nemôže spať v hoteli, lebo to nie je využitie na zdaniteľné plnenia pre firmu nie sú ničím podložené a pripadajú mi priam absurdne.. S.r.o., resp. i iná firma je právnická osoba so všetkým čo k tomu patrí. To by sme potom mohli kľudne povedať, že nemôžeme odpočítať DPH na nakúpený materiál, lebo firma predsa nemôže materiál spracovať, atď.
andrej_rv
01.06.05,23:10
Ja sa tiež pripájam k Evine - nevidím dôvod, prečo by si PO nemohla uplatniť odpočet DPH v prípadoch, ktoré uviedla vo svojom predchádzajúcom príspevku k téme AVO. Samozrejme faktúra musí byť vystavená na firmu, spĺnať všetky formálne požiadavky na daňový doklad a náklad nemôže byť účtovaný na 512.
durisovad
01.06.05,23:15
Vyjadrenie EVINA mi velmi konvenuje a myslim, ze najlepsie vystihuje riesenie celeho problemu. Firma je subjektom DPH, nie jej zamestnanci.
mimuška
02.06.05,09:50
Ako som už písala túto tému sme tu rozoberali 100x,zhodli sme sa na tom,že pri cesťáku sa DPH neodratáva.Upozornila ma nato aj auditorka.
ak to tu bolo už rozoberané 100 x tak sa ospravedlňujem za duplicitu témy ale potom neviem čo robím zle keď dám hľadať a nič mi nevyhľadá.Dala som napr.hľadať svoje vlastné slovo "vstupenka" a nič nenašlo
a to nie je 1x že keď sa chcem vrátiť k nejakému príspevku, cez funkciu hľadanie to neide a musím ho vyhľadať ručne.
Mirka-test
02.06.05,11:28
ak to tu bolo už rozoberané 100 x tak sa ospravedlňujem za duplicitu témy ale potom neviem čo robím zle keď dám hľadať a nič mi nevyhľadá.Dala som napr.hľadať svoje vlastné slovo "vstupenka" a nič nenašlo
a to nie je 1x že keď sa chcem vrátiť k nejakému príspevku, cez funkciu hľadanie to neide a musím ho vyhľadať ručne.

Musíš zadať predpokladaný názov témy, napr. "Cestovné". To by ti malo nájsť všetky podobné témy.
Vevey
11.06.05,23:46
Ja sa tiež pripájam k Evine - nevidím dôvod, prečo by si PO nemohla uplatniť odpočet DPH v prípadoch, ktoré uviedla vo svojom predchádzajúcom príspevku k téme AVO. Samozrejme faktúra musí byť vystavená na firmu, spĺnať všetky formálne požiadavky na daňový doklad a náklad nemôže byť účtovaný na 512.
Kam potom uctujes cestaky, ak nie na 512? Cast 512 a cast 518?
A ako je to s pohonnymi hmotami spotrebovanymi pocas pracovnych ciest? Je alebo nie je narok na odpocet DPH?
Evanka
12.06.05,00:17
Mohol by mi niekto potvrdiť ,či uvažujem spávne o nároku na odpočet DPH pri cesťákoch ?
Keď si zamestnanec vypíše cesťák,firma si uplatňuje DPH takto :
vstupenka (napr.na výstavu)= áno
parkovné služ.autom = áno
parkovné vlast.autom = nie
ubytovanie =áno ak je faktúra/iný doklad na firmu
ubytovanie =nie ak je na zamestnanca
iný príklad ma už nenapadá....

ďakujemAk má byť odpočet DPH z ubytovania na firmu nemôže byť súčasťou cesťáku. (Na CP táto suma nebude figurovať!!!). Čítala som to v nejakom usmernení MF.
Vevey
12.06.05,00:22
Ale nemozem najst na ubytovanie iny ucet nez 512. Cize 518 ako ubytovacie sluzby? A nebolo tym papierom suvisiacim s prac.c. lepsie spolu nez kazdy zvlast?
Evanka
12.06.05,00:28
Ale nemozem najst na ubytovanie iny ucet nez 512. Cize 518 ako ubytovacie sluzby? A nebolo tym papierom suvisiacim s prac.c. lepsie spolu nez kazdy zvlast? Áno zaúčtovať na účte 518 – Ostatné služby.
andrej_rv
12.06.05,11:17
Kam potom uctujes cestaky, ak nie na 512? Cast 512 a cast 518?
A ako je to s pohonnymi hmotami spotrebovanymi pocas pracovnych ciest? Je alebo nie je narok na odpocet DPH?Všetko, čo je cestovnou náhradou zamestnanca (stravné, cestovné, náhrady za súkr. vozidlo, doklad za ubytovanie vystavený na zamestnanca nie firmu) na účet 512. Ak je fa za ubytovanie vystavená na firmu - na 518. Nárok na DPH za PHM je len v prípade firemného vozidla (vlastné, prenajaté) - čiže ak sa PHM účtuje ako bežný náklad na 501A (nie ako náhrada za spotrebované PHM súkr. vozidla vyplácaná v rámci cesťáku cez 512).
Vevey
12.06.05,16:14
Evanka, Andrej, dakujem! :)
Co potom pisete na vyuctovanie pracovnej cesty do kolonky ubytovanie? Nulu alebo odvolavku na nejaku fakturu zalozenu inde? Nam tam softver poskytne len 2 moznosti: text, ze ubytovanie zabezpecil navstiveny subjekt alebo sumu.
ucb
13.06.05,15:04
Dobry den vsichni,

u nas to funguje tak, ze mi zamestnanec ma stalou zalohu. Jednou za mesic mi predlozi vyucotovani vsech nakladu (parkovne, ubytovani,...)
z parkovneho -DPH ano
z pohonnych hmot (auta nase) - DPH ano
z ubytovani - DPH ne
myti aut - DPH ano
ucb
13.06.05,15:06
mohu to takto delat?
ondrejvla
13.06.05,15:59
Dobry den vsichni,

u nas to funguje tak, ze mi zamestnanec ma stalou zalohu. Jednou za mesic mi predlozi vyucotovani vsech nakladu (parkovne, ubytovani,...)
z parkovneho -DPH ano
z pohonnych hmot (auta nase) - DPH ano
z ubytovani - DPH ne
myti aut - DPH ano
Nakoľko píšeš v češtine, neviem, či chceš podľa našich zákonov, lebo podľa českých by som sa musela pozrieť do knihy. POdľa našich zákonov v SR, ak to nie je súčasť cest.účtu, tak to máš správne.
ucb
13.06.05,16:02
Myslim slovenske zakony :-)
A dekuji moc za odpoved
Jednalo se mi hlavne o to, ze napriklad na paragonech za parkovani neni uvedena firma, tak jsem se znejistela.
Jeste jednou dekuji.
ondrejvla
13.06.05,16:05
Myslim slovenske zakony :-)
A dekuji moc za odpoved
Jednalo se mi hlavne o to, ze napriklad na paragonech za parkovani neni uvedena firma, tak jsem se znejistela.
Jeste jednou dekuji.
No ale tam musíš mať uvedenú firmu! Buď je to z parkovacích hodín, tam je názov firmy, jeho IČ DPH a všetky náležitosti, alebo z ERP, no a tam tiež musí byť všetko uvedené! Ak tam nemáš názov, nemáš žiaden nárok! Veď kto to odvedie, keď si ty odpočítaš?
ucb
13.06.05,16:28
Firma toho, kdo vystavil paragon tam je. Neni tam uvedena nase firma.
Omlouvam se, ze se tak nepresne vyjadruji. V tom pripade si odpocet mohu uplatnit, ne?
Jana Acsová
13.06.05,16:50
Firma toho, kdo vystavil paragon tam je. Neni tam uvedena nase firma.
Omlouvam se, ze se tak nepresne vyjadruji. V tom pripade si odpocet mohu uplatnit, ne?Z parkovného je možné odpočítanie dane v prípade, že nie je súčasťou cestovných náhrad. T.j. ak zamestnanec parkuje autom na služobnej ceste v BA pri hoteli - mal by byť doklad o parkovnom pri CP a vtedy nie je nárok na uplatnenie odpočítania dane. Všeobecne platí (ale to už bolo v rámci tejto témy uvedené), že nie je nárok na odpočítanie DPH z cestovných náhrad - skrátene - to čo patrí k cestovnému príkazu.
Parkovné často firmy účtujú s odpočítaním DPH - ale len v prípade krátkych jázd po meste t.j. napr. do banky atď., keď nevzniknú zamestnancovi iné cestovné náhrady.
Doklad však musí mať všetky náležitosti, t.j. IČ DPH, základ dane, sadzbu dane, výšku dane atď..
pyton
13.06.05,17:58
ucb, už to tu bolo pekne rozobrané, kedy je možné uplatniť DPH aj z ubytovania.:) Dávam do pozornosti, pokiaľ ti to uniklo, keďže píšeš, že z ubytovania "nie" a pýtaš sa na názor.
Valika
21.06.05,15:12
Čítam tie príspevky a chcem sa uistiť prosím. Mám cesťák:zamestnanec vyučtováva okrem stravného aj ubytovanie, doklad znie na firmu a parkovné-súkr.vozidlo. Nie je možný odpočet DPH z ubytovania a parkovného?
Denda
21.06.05,15:30
Čítam tie príspevky a chcem sa uistiť prosím. Mám cesťák:zamestnanec vyučtováva okrem stravného aj ubytovanie, doklad znie na firmu a parkovné-súkr.vozidlo. Nie je možný odpočet DPH z ubytovania a parkovného?Pozri príspevok 17 a následne Evina, je to tam dosť jasne rozpísané.
arasidka
21.06.05,16:05
Prosím viete mi niekto povedať, kde bolo uverejnené že z cestovných náhrad sa DPH nedá odpočítať (ide mi o parkovné, ubytovanie ... ktoré vyúčtovavam v rámci cesťáku). Mrvím sa tu v tejto porade ale nenašla som to. Ďakujem.
Valika
21.06.05,16:44
Ďakujem takže nie, aj si zároveň skúšam svoj podpis či sa mi to podarilo upraviť. Asi nie ked si dávam prezrieť si text pred odoslaním správy a podpis tam nevidím.
Hurá a predsa je tam!!!!
Vladimír Ozimý
22.06.05,11:40
a ked ide konatel firemnym autom zaplati benzin zo svojich penazi a potom si to necha preplati....ide to do cestaku? alebo je lepsie uviest zalohu na PHM pretoze potom neviem ako to dostat do knihy jazd ked je to v cestaku...lebo ja mam fixnute ak to ide na 501 ide do knihy jazd ale ak to ide na 512 tak to do knihy jazd nejde(alebo ide a ako to tam uviest)....no a po druhe ide konatel na sluzobku do rakuska do viedne a nacerpa vo viedni PHM(neuplatni si dph z toho) ale nacerpa napr plnu nadr za 50 EUR(int. smernici je ze sa mu to prepocitava kurzom NBS pri vyuctovani a preplatene v SK korunach)- logicky precerpa mozno benzin za 10 EUR....firma mu preplati plnu vysku 50 EUR(podotykam ide o firemne autoooooooooooooooooooo, neviem asi mi praskne hlava)
Denda
22.06.05,11:58
[QUOTE=Vladimír Ozimý]a ked ide konatel firemnym autom zaplati benzin zo svojich penazi a potom si to necha preplati....ide to do cestaku? alebo je lepsie uviest zalohu na PHM pretoze potom neviem ako to dostat do knihy jazd ked je to v cestaku...lebo ja mam fixnute ak to ide na 501 ide do knihy jazd ale ak to ide na 512 tak to do knihy jazd nejde(alebo ide a ako to tam uviest)....no a po druhe ide konatel na sluzobku do rakuska do viedne a nacerpa vo viedni PHM(neuplatni si dph z toho) ale nacerpa napr plnu nadr za 50 EUR(int. smernici je ze sa mu to prepocitava kurzom NBS pri vyuctovani a preplatene v SK korunach)- logicky precerpa mozno benzin za 10 EUR....firma mu preplati plnu vysku 50 EUR(podotykam ide o firemne autoooooooooooooooooooo, neviem asi mi praskne hlava)[/QUOTE

Dal si stráááášne vela problémov do jednej otázky. Ale skúsime postupne.
Ak ide konatel alebo zasmestanec na pracovnú cestu firemným autom, tak blok o nákup PHM dáva do firmy na preplatenie. Kilometre na auto sa robia v knihe jázd./ robíme odvolávky aj na cesťáky/
Cestovné náhrady zamestnancovi platíš len vedľajšie to znamená: ubytovanie,stravné atď., tie čo sa netýkajú vašeho auta.
Čo sa týka nákupu PHM v zahraničí na firemnom aute,síce píšeš, že mu firma preplatí celý blok aj keď v zahraničí najazdí menej, ale ten benzín predsa ostáva vo firemnom aute a jazdí sa ďalej na ňom v tuzemsku.
Tak,že PHM účtuješ priamo na 501/ak môžeš/ mení sa ti len cena nákupu PHM. Pozor na povinnosť poskytovania záloh na pracovnú cestu do zahraničia v cudzej mene.
Dal si toho nejak moc,asi už neviem čo si sa vlastne pýtal?http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Vladimír Ozimý
22.06.05,12:50
uz si mi pomohla moc, no a tie zalohy musia byt fakt?....kde to je v zakone o cestovnych nahradach...lebo myslim ze som to preberal a nikto mi to nevedel potvrdit ze ci mozem mat smernicu kde mam uvedene spôsob preplacania nakladov v zahranici po prepocte NBS...ja mam pocit ludkovia ze uctovnik by mal zarabat ako prezident pretoze to fakt sa neda stihat sledovat vsetky zmeny
Denda
22.06.05,12:56
uz si mi pomohla moc, no a tie zalohy musia byt fakt?....kde to je v zakone o cestovnych nahradach...lebo myslim ze som to preberal a nikto mi to nevedel potvrdit ze ci mozem mat smernicu kde mam uvedene spôsob preplacania nakladov v zahranici po prepocte NBS...ja mam pocit ludkovia ze uctovnik by mal zarabat ako prezident pretoze to fakt sa neda stihat sledovat vsetky zmenyJe to par.36 zákona o cestovných náhradách odst.2.
Anonymka
22.06.05,12:59
Ja osobne som nikdy neuvažovala o tom, že by som si z cesťáku uplatňovala odpočet DPH. Vždy keď máme nejaké vedľajšie výdavky, účtuje sa to vo výške spolu s DPH na 512. Tu ide vlastne o to, že to zamestnanec vyplatil zo svojich prostriedkov a firmu mu to len prepláca. Je jedno, či je to s DPH alebo nie (myslím či bol vystavený s DPH alebo bez ten doklad) Cesťák nie je celkom ako VPD. Ja si myslím, že to robím dobre, ak nerobím, tak som sa mýlila. Iné je, keď je faktúra platená kartou z BÚ, zvyčajne je to vypísané na firmu, takže vtedy sa DPH uplatňuje. A koniec koncov, čo zamestnanec platil, je len jeho vedľajší výdavok, ktorý mu zamestnávateľ preplatí. Čo s tým má DPH spoločné?
Vladimír Ozimý
22.06.05,13:06
ano isto mas pravdu, ale predsa sa snazime najst cestu ako prave tomu statu co najmenej dat nie, pretoze ta dph co tam je tym padom ide statu takze je ovela lepsie ked ide zamestnanec niekam aby to vybavila firma a fakturovalo sa to na firmu...nie...ale urcite ak to vsetko ide na cestak tak potom dph je nepodstatne lebo sa neuplatnuje
Denda
22.06.05,13:07
Ja osobne som nikdy neuvažovala o tom, že by som si z cesťáku uplatňovala odpočet DPH. Vždy keď máme nejaké vedľajšie výdavky, účtuje sa to vo výške spolu s DPH na 512. Tu ide vlastne o to, že to zamestnanec vyplatil zo svojich prostriedkov a firmu mu to len prepláca. Je jedno, či je to s DPH alebo nie (myslím či bol vystavený s DPH alebo bez ten doklad) Cesťák nie je celkom ako VPD. Ja si myslím, že to robím dobre, ak nerobím, tak som sa mýlila. Iné je, keď je faktúra platená kartou z BÚ, zvyčajne je to vypísané na firmu, takže vtedy sa DPH uplatňuje. A koniec koncov, čo zamestnanec platil, je len jeho vedľajší výdavok, ktorý mu zamestnávateľ preplatí. Čo s tým má DPH spoločné?
Anonymka, Vladimír hovoril o firemnou aute použitom pri pracovnej ceste.
Náhrada za PHM nepatrila zamestnancovi ,ale je to náklad firmy.
Anonymka
22.06.05,13:10
Sorry, ja som sa nevyjadrila k tomu príspevku ale ešte k prvému, zabudla som citovať. :o
schreiterka
26.06.05,22:11
ja si tiez myslim, ze pri cestaku nie je narok na dph, zamestnanec zaplatil vsetky vydavky ako konecny spotrebitel s dph a firma mu len preplaca tieto naklady.
bobiko
29.09.05,14:50
Áno zaúčtovať na účte 518 – Ostatné služby.
myslim si, ze nie je rozdiel, ci si to zauctujes na 518, alebo na 512 (tieto ucty sa nachadzaju v uctovnej skupine 51-SLUZBY, dokonca sa nevykazuju osobitne vo vykaze ziskov a strat, a pochybujem ze bol niekto za to postihnuty alebo napomenuty zo strany DU), ale pre pouzivatela ma lepsiu vypovedaciu schopnost ked vsetky naklady, vznikajuce z titulu sluzobnych ciest sa zauctuju na ucet 512 - ubytovanie, parkovne, stravne a diety, vedlajsie naklady.
ak to nikto nesleduje, je to uplne jedno, na ktory ucet sa tieto naklady rozuctuju. ale sa samozrejme, zalezi na internej smernici, ako si ju kto zvoli.
Denda
29.09.05,15:05
myslim si, ze nie je rozdiel, ci si to zauctujes na 518, alebo na 512 (tieto ucty sa nachadzaju v uctovnej skupine 51-SLUZBY, dokonca sa nevykazuju osobitne vo vykaze ziskov a strat, a pochybujem ze bol niekto za to postihnuty alebo napomenuty zo strany DU), ale pre pouzivatela ma lepsiu vypovedaciu schopnost ked vsetky naklady, vznikajuce z titulu sluzobnych ciest sa zauctuju na ucet 512 - ubytovanie, parkovne, stravne a diety, vedlajsie naklady.
ak to nikto nesleduje, je to uplne jedno, na ktory ucet sa tieto naklady rozuctuju. ale sa samozrejme, zalezi na internej smernici, ako si ju kto zvoli.Ak si v správnej téme tak len toľko:
Náhrady výdavkov pri pracovných cestách poskytované zamestnancom sa do nákladov na účte 512 účtujú vrátane dane z pridanej hodnoty. V zmlysle usmernenia MFSR platiteľ, ktorý vypláca náhrady nemá nárok na odpočet DPH, pretože nejde o zdaniteľné plnenie prijaté platiteľom /zamestnávateľom/.
Ostatné už v téme rozoberané predtým ohľadne vystavovania dokladov:)