Stanka
01.06.05,15:07
Za zverejnenie účtovnej závierky do obchodného vestníka sa platí 3000 Sk nakoľko majú opatrenie a nevystavujú daňové doklady ako to zúčtovať na 538? Je to poplatok podľa zákonných predpisov.
Jana Acsová
01.06.05,15:26
To je otázka?

Ak áno, tak áno. T.j. 538 - poplatok vyplýva tuším zo zákona o správnych poplatkoch.
Stanka
01.06.05,15:28
ano otazka ved je tam otaznik
Jana Acsová
01.06.05,15:41
To áno, ale poslednou oznamovacou vetou si si sama odpovedala. A správne.
evelien
02.06.05,08:51
3000 Sk? to mi nehovorte ani zo srandy. Ako rýchlo mi pošlú faktúru po tom, ako doručím na obchodný register doklady? :eek:
evae
02.06.05,09:39
ked som poslala uctovnu uzavierku na OR, musim ju poslat este niekde? teraz citam s tymto obchodnym vestnikom, to tam mam poslat ja? heeeelp :eek:
evelien
02.06.05,09:51
To evae: ako vidím, obe sme na E a obe gúľami očami :eek:
evae
02.06.05,09:55
:D dufam, ze nejake pismenko medzi A-Z nam da navod a bude po gulani... aj ked neviem. cim viac citam, tym viac vypliestam :eek:
Jana Acsová
02.06.05,10:10
A tvorili ste rezervu na zverejnenie účtovnej závierky v roku 2004?
evae
02.06.05,10:12
A tvorili ste rezervu na zverejnenie účtovnej závierky v roku 2004?zeby nie? a ak ano, tak len nahodou, pretoze neviem o com hovoris :)
Jana Acsová
02.06.05,10:56
Čože? Čože? Problém je tu? Nie je to však taká hrozná suma ... našťastie.

§ 19 ods 8 písm. l. - rezervy sa vytvárajú na náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy

T.j. rezerva v roku 2004 na zverejnenie ÚZ 2004.
iva
02.06.05,11:53
Niekde to tu už pred časom bolo písané, že do OR ukladajú schválenú závierku všetky spoločnosti (to znamená, že na súd posielajú 1x súvahu, výsledovku, poznámky a zápisnicu z valnej hromady). Tie, ktoré spadajú pod audit musia ukladať závierku aj do zbierky listín (tzn., že na súd posielajú všetko 2x, z toho jedno ide do OR a druhé do zb.listín). Pričom za uloženie do OR sa neplatí.
Dobre som to pochopila ? Je to tak ?
vladan
02.06.05,11:56
haló, ženušky ... Obchodný vestník a Zbierka listín sú dve rozličné veci ... Zbierka listín je zadarmiko ... Obchodný vestník - tak o tom neviem, či sa platí alebo nie.
Jana Acsová
02.06.05,12:11
haló, ženušky ... Obchodný vestník a Zbierka listín sú dve rozličné veci ... Zbierka listín je zadarmiko ... Obchodný vestník - tak o tom neviem, či sa platí alebo nie.Ja v tom mám hokej, lebo po dvoch rokoch chodia do firiem faktúry za zverejnenie ÚZ v Zb.listín - cca dva riadky v Obchodnom vestníku za zbierku - oznámenie á 600,00. Vlani pre istotu urobili "dieru" v zákone ohľadom zverejňovania, lebo sa nevedeli dohodnúť, čo má byť platené, či zbierka alebo vestník, či obidvoje alebo ...?! Ako to bude tento rok, to sa priznám ma veľmi nezaujíma, nakoľko sa jedná o nie príliš vysoké čiastky, ale máme klienta (s.r.o.), ktorej nezobrali ÚZ do zbierky bez 1000,00 Sk kolku http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif. A naša firma to mala zadarmo. Takže ... ak sa vrátim k rezerve, čo som spomínala predtým, ja som do jej prepočtu zahrnula "všetky prípadne možné kvalifikovane odhadnuté dohady".
iva
02.06.05,12:27
Veru som to v príspevku 12 "pomotala".
OR - tam sa ukladá do zbierky listín, tam musia závierky uložiť všetci. To by malo byť zadarmo.
Do obch.vestníka by zrejme mali ukladať len auditované spoločnosti.

Prosím, opravte alebo doplňte ma niekto, nech niekoho nemýlim.
Jana Acsová
02.06.05,13:03
Veru som to v príspevku 12 "pomotala".
OR - tam sa ukladá do zbierky listín, tam musia závierky uložiť všetci. To by malo byť zadarmo.
Do obch.vestníka by zrejme mali ukladať len auditované spoločnosti.

Prosím, opravte alebo doplňte ma niekto, nech niekoho nemýlim.Nič to preto, nič to za to, veď porada je tu na to:

Účtovná závierka - zbierka listín do 30 dní po schválení ÚZ - všetky spoločnosti.
Súvaha a Výkaz ZaS - auditované spoločnosti Obchodný vestník - termín rovnaký.
Auditované spoločnosti - ÚZ môže byť súčasťou výročnej správy podľa obch. zákonníka, musí byť podľa Zákona o účtovníctve - tu sa asi v parlamente dohadovali ako my na porade.

A s tou cenou - to som už uviedla. Takže záver: Nič nie je zadarmo. (Keď už nič iné, tak nás to pripravuje o nervy.)
Luboš
06.06.05,13:02
Niekde som to už uvádzal, ale opäť: Na zverejnenie do Obchodného vestníka zasielajú účtovnú závierku v zmysle Obchodného zákonníka, §769 a zákona o účtovníctve §2 účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť mať overenú účt.závierku audítorom, pričom je potrebné vopred uhradiť : sumu 3.000,-Sk
číslo účtu : 7000144137/8180
VS : IČO, KS:2018
tibor
06.06.05,13:20
nezabudnite do Obchodného vestníka pridať info o správe auditora (§21 ods. 2 431/2002 v znení 561/2004)...tiež som pozabudol a vyzvali ma na to...sú tam 4 možnosti...
arasidka
10.06.05,11:42
prosím vás, stalo sa tu niekomu, že nedostal ešte faktúru za zverejnenie v obchodnom vestníku za r. 2003?? Chcem ísť tam niekomu volať, ale šak ani neviem kde .....
kajab
10.06.05,12:59
Schválená závierka (súvaha, výsledovka, poznámky a ak je povinný audit aj sa ukladá na príslušný súd. V minulom roku sa platilo 1 000,- Sk. Tento rok zadarmo. Zverejnenie v Obchodnom vestníku je povinné pri audite, ináč nepovinné. Platí sa 3 000,- Sk ešte pred zaslaním na zverejnenie. Zasielajú sa kópia súvahy, výsledovky a dokladu o zaplatení poplatku na Ministerstvo spravodlivosti, redakcia Obchodného vestníka.
SESKOV
29.06.05,08:32
nezabudnite do Obchodného vestníka pridať info o správe auditora (§21 ods. 2 431/2002 v znení 561/2004)...tiež som pozabudol a vyzvali ma na to...sú tam 4 možnosti...

Prosím, čo má byť v info o správe audítora napísané /mimochodom, správa
je v poriadku, aj závierka/? Ide o zverejnenie v Obchodnom vestníku.
Yvvetta
23.07.05,11:20
Prosím o usmernenie.

Schválenú účtovnú závierku za rok 2004 sme mali mať do 30.06.2005. Do 30 dní od schválenia, teda do 30. 07. 2005 treba toto schválenie zaslať (mám povinnosť auditu) do zbierky listín a aj do Obch. vestníka.
Audit ešte u nás neprebehol, tak auditorsku správu pošlem neskôr.

Správne som to pochopila ?
KEJKA
23.07.05,13:17
Prosím o usmernenie.

Schválenú účtovnú závierku za rok 2004 sme mali mať do 30.06.2005. Do 30 dní od schválenia, teda do 30. 07. 2005 treba toto schválenie zaslať (mám povinnosť auditu) do zbierky listín a aj do Obch. vestníka.
Audit ešte u nás neprebehol, tak auditorsku správu pošlem neskôr.

Správne som to pochopila ?do 30.6. ste mali mať VZ. Ale mali ste? alebo ste mal skôr? A VZ schválilo RÚZ? Napriek tomu, že nie je audit ukončený?-môže byť ale je to neobvyklé. A to ani nebola výročná správa? Akj tú musí odobriť audítor.
takže 30 dní sa počíta odo dňa schválenia VZ. Nemusí to byť do 30.7. ak napr. VZ síce bolo, ale neschválilo RÚZ.
Obvyklý postup je:
RÚZ a DPO do 31.3.
audit, audítorská správa
Výročná správa
súhlas audítora s výročnou správou.
termín VZ a odsúhlasenie RÚZ, prerokovanie VS to do 30.6.
odoslanie VS, kompletnej RÚZ a správy udítora do Zb. listín a súčasne zverejnenie neúplnej RÚZ (Suvaha a VZaS) v Obchodnom vestníku - do 30.7.

K výkazom do OV musí byť priložený list s informáciou, že sa zverejňuje neúplná RÚZ (výkazy), že úplná RÚZ bola auditovaná, audítor vyjadil nepodmienený názor, že .... môžete odcitovať poslednú vetu z jeho správy. Ak bol iný názor, treba napísať ten iný.
Nesmiete poslať kópiu jeho správy.
Yvvetta
23.07.05,14:58
Nemali sme valné zhr. Čakáme na audit. Pani auditorka sa sľúbila na jún 2005 ale nevyšlo jej to.
Obch. zák. však prikazuje, že schvalenie RU má byť do 30. 06. 2005. Spoločník je jeden, už sme sa dohodli ako rozdelíme hodp. výsledok za rok 2004, tak som chcela papierovo urobiť, že valné zhromaždenie už zasadlo so spätným dátumon k 30. 06.2005.

Chcela som len poslať do zbierky listín všetko okrem auditu a výročnej správy. Ak prebehne audit, doplním všetko.

Nevviem čo mám robiť. Zatiaľ neposielať nič, kým nebude audit ? Neporušujem Obch. zákonník ?

Lidka ďakujem pekne, že si mi odpovedala.
KEJKA
23.07.05,15:26
nemáš za čo, zaoberám sa tým. Obchodný zákonník prikazuje konateľovi do 30.6. zvolať valné zhromaždenie, na ktorom bude schvaľovať RÚZ. takže pri jedinom spoločníkovi to nie je problém splniť. Čsasto sa to vysvetľuje, že musí schváliť, ale text je iný - vykonať kroky potrebné k schváleniu.
VZ zasadne napr. 30.6., program : schválenie RUZ. Uznesenie : Nakoľko nie je ukončený audit, VZ RÚZ neschvaľuje. Daľší termin do 31.8. Dovtedy to snáď audítorke vyjde, budete mať všetko-viď moj príspevok vyššie. V náhradnom termíne schválite a do 30 dní pošlete všetko komplet a zverejníte. Načo sa stresovať a najmä 2x platiť poplatky?
Samozrejme na výkazoch bude skutočný dátum schválenia, aby ste mali dodržaný termín.
PS. dátumy sú len na príklad, posun môže byť o 2 týždne aj o 4 mesiace. Ale zasa by som to nenaťahovala bez dôvodu.
KEJKA
23.07.05,15:37
nesúhlasím. Do 30.6. sa má konať VZ, ktoré bude mať na programe schvaľovanie RÚZ. Žiaden zákon nemôže prikazovať, že VZ MUSÍ schváliť RÚZ. VZ je jediný kompetentný orgán na schvaľovanie ale aj neschvaľovanie. A neukončený audit je dostatočný dôvod na to aby VZ neschválilo RÚZ. Veď aj audítor musel mať nejaký dôvod na neukončenie auditu, ak bol pôvodne dohodnutý do 30.6.
Yvvetta
23.07.05,15:48
Vďaka Lidka. Už mi je v tom jasnejšie. Valné zhr. zasadalo napr. 30.06.2005, ale neschválilo RUZ, lebo nebol ešte vykonaný audit a na zasadaní si určili nový dátum, kedy bude schvaľovať RUZ a vtedy zároveň rozhodne ako aj rozdelí hosp. výsledok.

Tým neporuším Obch. zák., lebo do 30. 06. 2005 bolo zvolané valné zhr.

Ešte raz vďaka. Pomohlo mi to.
janasl
13.02.06,16:03
My sme tvorili rezervu na zverejnenie UZ až 4000,-, ale na zverejnenie sa nakoniec neposielala, pretože nie sme auditovaná spoločnosť a konatelia sa rozhodli, že ak nemusíme, tak zverejňovať nebudeme. Môžem tento rok túto rezervu zrušiť 323/652 ak zanikla jej opodstatnenosť a aj bez ohľadu na to, že náklad nevznikol?
alušik
16.11.06,14:18
Nechcem zakladať novú tému. Ja sa len chcem uistiť - cez aký záväzkový účet účtujete poplatok za zverejnenie v Obchodnom vestníku? 538/379 alebo 345?
alušik
20.11.06,08:47
Prosím, povie mi niekto svoj názor k tomu, aký záväzkový účet použiť?
Janka mi nasadila aj chrobáčika okolo tvorby rezervy... Rezerva predchádzajúcim účtovníkom tvorená nebola a zvláštne, že na to ani pri audite neprišli.
robin1
21.11.06,11:27
Ahoj Alušik
čo sa týka účtovania poplatkov za zverejnenie do Obchod.vest., prikláňam sa k účtovaniu na 345. Pokiaľ nebola tvorená rezerva v predchádzajúcom roku /pri závierkových účtovných operáciách/, bude to v budúcom roku /keď sa poplatok uhrádza/ "nedaňový" náklad. Podľa stanoviska MF SR zo dňa 16.7.2004 MS SR daňový doklad za zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku nevystavuje.
alušik
21.11.06,13:01
Tiež som to mala zaúčtované cez 345. V zápise z auditu mi doporučujú preúčtovať na 379, ale neviem sa s tým akosi stotožniť...;)
S tým nedaňovým nákladom mi to bolo jasné, ďakujem.:)
maribet
30.04.09,10:26
Aka je aktualna vyska poplatku za zverejnenie v Obchodnom vestniku a ake je tam cislo uctu? Uz mame eura... Dakujem!
maribet
30.04.09,11:10
99,58 € na 7000144137/8180 VS je ICO, KS 2018.
Konecne sa mi podarilo doklikat na portal Min.financii.
maribet
30.04.09,11:12
99,58 € na 7000144137/8180 VS: Ico, KS: 2018
Konecne sa mi podarilo dostat na portal www.justice.gov.sk
Yuya
30.09.09,08:15
Co spravit ked som zistila, ze firma neodovzdala do zbierky listin uctovnu zavierku za posledne 4 roky. Nechat to tak, alebo dodatocne vsetky ulozit do zbierky listin? Pocula som totiz, ze sa davaju pokuty za neskore ulozenie UZ do ZL. Ako sa im vyhnut? Prosim poradte.
Yuya
01.10.09,08:36
posuvam ....................
Tweety
01.10.09,09:02
Co spravit ked som zistila, ze firma neodovzdala do zbierky listin uctovnu zavierku za posledne 4 roky. Nechat to tak, alebo dodatocne vsetky ulozit do zbierky listin? Pocula som totiz, ze sa davaju pokuty za neskore ulozenie UZ do ZL. Ako sa im vyhnut? Prosim poradte.
Áno, dodatočne vložiť všetky chýbajúce listiny.
Chobot
01.10.09,11:51
Co spravit ked som zistila, ze firma neodovzdala do zbierky listin uctovnu zavierku za posledne 4 roky. Nechat to tak, alebo dodatocne vsetky ulozit do zbierky listin? Pocula som totiz, ze sa davaju pokuty za neskore ulozenie UZ do ZL. Ako sa im vyhnut? Prosim poradte.


Kopec firiem nezakladá účtovné závierky do ZL. Ak si to nespôsobila ty, tak ulož len poslednú (alebo tie, za ktoré si zodpovedná ty). Zatiaľ nikto nekontroluje, či konkrétna firma ukladá všetky listiny do ZL.