M3G
03.07.04,12:19
Nemôžem nájsť príspevky k tejto téme, len sa mi zdalo, že niekto prepočítaval prijatie tovaru(materiálu) na sklad kurzom dňa dodania tovaru(materiálu) zo zahraničia a preto chcem reagovať.

Správne by to malo byť:
- prijatie faktúry 1.7. - prepočet kurzom 1.7., prijatie na účet 112
- dodanie tovaru 5.7. - prepočet kurzom 1.7., príjemka na dňa 5.7.