vlasto
02.06.05,15:51
Ahojte,

mám problém pri mimoriadnej účtovnej závierke - vyhlásenie konkurzu. Firma nemá žiadny majetok, len zaväzky za neuhradené tovarové fa v cudzej mene.
Kurzové rozdiely nebudú nikde realizované. Podľa mňa by mali byť teda nedaňové. Ide o sumu asi 300tis. kurz. zisku. Uvažujem správne?
V prípade, že by šlo o daňový výnos a tým pádom povinnosť platiť daň, od koho ju budú vymáhať, však fy nič nemá.

Stella
ecuch
03.06.05,07:12
Práve preto, že ide firma do konkurzu, tak by mali byť kurzové rozdiely zahrnuté do základu dane. nie je totiž možné oznámiť daňovému úradu, že ich budeš zahrňovať v ďalších zdaňovacích obdobiach. Píšeš, že firma nemá majetok, čo má zaúčtované v súvahe oproti záväzkom? Kurzové rozdiely z titulu záväzkov budú realizované v konkurznom konaní.