rastika
02.06.05,20:51
Modelovy priklad:
Osoba podnikatel+zamestnanec mal prijmy z obidvoch cinnosti
Moze si uplatnit odpis dane len z podnikatelskych ziskov alebo aj zo zisku
zo zavislej cinnosti?
evina
02.06.05,20:57
Modelovy priklad:
Osoba podnikatel+zamestnanec mal prijmy z obidvoch cinnosti
Moze si uplatnit odpis dane len z podnikatelskych ziskov alebo aj zo zisku
zo zavislej cinnosti?Zisk so závislej závislej činnosti neexistuje/, ale SZČO uvádza v DP príjmy so závislej činnosti /§5 zákona o dani z príjmu/ v jednej tabuľke, a potom príjmy z podnikateľskej činnosti /§ 6 zákona o dani z príjmu/ ďalšia tabuľka. Ak nemá žiadne iné príjmy, potom súčet §5 a §6=daňový základ - mínus odpočitateľné položky, z toho sa vypočíta 19% daň. Od vypočítanej dane si odpočíta preddavky na daň zaplatené z príjmov zo závislej činnosti, zrazenú daň z úrokov bankou z podnikateľského účtu a event. preddavky na daň z príjmu podľa §6, takto vypočítanú daň odvedie na DÚ. To je ozaj v skratke.