Katalin
03.06.05,13:00
UPOZORNENIE PRED ZADANÍM TÉMY:
Zadávate Vašu otázku (novú tému) v správnej Porade? Napríklad: Ak sa týka téma dani z príjmu, zadávate otázku do Porady s názvom Daň z príjmu? Ak nie, prosím choďte najprv na hlavnú stránku, vyberte si náležitú Poradu a tam zadajte otázku! Ak ste si istý, že ste vybrali správnu Poradu pre Vašu otázku, PROSÍM ZMAŽTE TOTO UPOZORNENIE a môžete napísať otázku - NOVÚ TÉMU.
Anonymka
03.06.05,13:03
a toto je čo? :)
lenkak
03.06.05,19:49
Katalin napíš otázku ešte raz.
veronica
03.06.05,21:32
Stáva sa všeličo :)