Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Pozrieť RSS kanál

Recent Blogs Posts

 1. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2020

  by , 10.01.20 at 16:34
  Ak zvažujete založenie s.r.o. v roku 2020, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prinášame Vám niekoľko užitočných informácii o tom, ako si založiť s.r.o. v tomto roku.
  Založenie s.r.o. je možné už iba bez dlhov na sociálnych odvodoch a daniach

  Ak dlžíte na daniach, štát vám založenie s.r.o. nepovolí. Novinkou je, že od septembra minulého roka sa k dlhom na daniach navyše pridali aj dlhy na sociálnych odvodoch. Dlh na zdravotných odvodoch pri založení s.r.o. zatiaľ neprekáža. Tieto ...
 2. Informácie potrebné pre registráciu a vznik občianskeho združenia

  by , 10.01.20 at 16:31
  Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. Toto právo vyplýva z článku 29 Ústavy SR. Podrobnosti o združovaní sa v občianskych združeniach upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej len „zákon“)

  Združenie vzniká registráciou

  V zmysle § 6 ods. 2 zákona na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ...
 3. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným - cestovnej kancelárie

  by , 09.01.20 at 16:37
  Krokom číslo jedna je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, v rámci ktorej je možné okrem hlavnej činnosti cestovnej kancelárie zvoliť akékoľvek voľné predmety podnikania, respektíve aj iné remeselné alebo viazané predmety.
  Ďalším krokom pre otvorenie si cestovnej kancelárie, je získanie oprávnenia pre podnikanie, ktoré vydáva miestne príslušný živnostenský úrad.
  Prevádzkovanie cestovnej kancelárie je viazanou živnosťou. Pre získanie tohto druhu osvedčenia je potrebné, aby ...
 4. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným - cestovnej kancelárie

  by , 09.01.20 at 16:36
  Krokom číslo jedna je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, v rámci ktorej je možné okrem hlavnej činnosti cestovnej kancelárie zvoliť akékoľvek voľné predmety podnikania, respektíve aj iné remeselné alebo viazané predmety.
  Ďalším krokom pre otvorenie si cestovnej kancelárie, je získanie oprávnenia pre podnikanie, ktoré vydáva miestne príslušný živnostenský úrad.
  Prevádzkovanie cestovnej kancelárie je viazanou živnosťou. Pre získanie tohto ...
 5. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným zahraničnou osobou - občanom Európskej únie alebo občanmi z tretích krajín

  by , 08.01.20 at 16:36
  V prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, kde spoločníkom alebo konateľom je zahraničná osoba platia rôzne podmienky. Zásadným rozdielom je či konateľ je občanom EÚ alebo nie je. Čo sa týka občanov z tretích krajín je postup komplikovanejší.
  Kto môže konať v mene slovenskej s.r.o.čky?

  Konateľom môže byť občan EÚ, občan krajín OECD alebo osoba s udeleným pobytom na Slovensku.
  Občania nečlenských krajín Európskej únie sa môžu stať konateľom až po získaní ...