Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Pozrieť RSS kanál

Recent Blogs Posts

 1. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2020

  by , 10.01.20 at 16:34
  Ak zvažujete založenie s.r.o. v roku 2020, pripravte sa na niekoľko noviniek. Prinášame Vám niekoľko užitočných informácii o tom, ako si založiť s.r.o. v tomto roku.
  Založenie s.r.o. je možné už iba bez dlhov na sociálnych odvodoch a daniach

  Ak dlžíte na daniach, štát vám založenie s.r.o. nepovolí. Novinkou je, že od septembra minulého roka sa k dlhom na daniach navyše pridali aj dlhy na sociálnych odvodoch. Dlh na zdravotných odvodoch pri založení s.r.o. zatiaľ neprekáža. Tieto ...
 2. Informácie potrebné pre registráciu a vznik občianskeho združenia

  by , 10.01.20 at 16:31
  Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. Toto právo vyplýva z článku 29 Ústavy SR. Podrobnosti o združovaní sa v občianskych združeniach upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej len „zákon“)

  Združenie vzniká registráciou

  V zmysle § 6 ods. 2 zákona na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ...
 3. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným zahraničnou osobou - občanom Európskej únie alebo občanmi z tretích krajín

  by , 08.01.20 at 16:36
  V prípade založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, kde spoločníkom alebo konateľom je zahraničná osoba platia rôzne podmienky. Zásadným rozdielom je či konateľ je občanom EÚ alebo nie je. Čo sa týka občanov z tretích krajín je postup komplikovanejší.
  Kto môže konať v mene slovenskej s.r.o.čky?

  Konateľom môže byť občan EÚ, občan krajín OECD alebo osoba s udeleným pobytom na Slovensku.
  Občania nečlenských krajín Európskej únie sa môžu stať konateľom až po získaní ...
 4. Založenie s.r.o. - najdôležitejšie kontakty a stránky

  by , 27.12.19 at 13:56
  Zakladáte s.r.o. bez asistencie profesionálov? Potom vám určite pomôže prehľad webstránok a kontaktov, ktoré vám celý proces uľahčia. Právne predpisy upravujúce založenie s.r.o. Ak zakladáte s.r.o. svojpomocne, mali by ste poznať súvisiace právne predpisy. Vďaka čozmu sa vyhnete situácii, v ktorej by súd zápis s.r.o. do obchodného registra mohol odmietnuť kvôli nesplneniu všetkých podmienok. Medzi tieto právne predpisy patrí:
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
  • zákon č. 530/2003
  ...
 5. Svadba v zahraničí a papierovanie spojené s apostilom

  by , 18.12.19 at 13:01
  Ak plánujete svadbu viete, že na detailoch záleží, s čím plne súhlasíme aj my. Svadba v zahraničí, v exotickej destinácii znie čarovne. Či už piesočná pláž v Karibiku alebo fotogenické vinice v Toskánsku, určite viete, ako splniť svadobné sny vašich klientov. Plníte nielen sny nevesty, ale riešite aj možnosti dopravy a ubytovania. A k tomu všetkému musíte prirátať množstvo papierovania, ktoré obnášajú obrady v zahraničí. Niektoré z vyžadovaných dokumentov sú:

  • Rodné listy
  • Potvrdenie
  ...