Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Odkazy medzi majtnerova a Mila123

1 Odkazy a pochvaly

    má, ak splňa podmienky t.j. dieťa má do 25. rokov veku, príprava na budúce povolanie je dennou formou....UPSVaR takýmto dôchodcom poskytuje príplatok k prídavku na dieťa to by bolo upozorniť dôchodcu na tento fakt, že pravdepodobne poberá príspevok ako náhradu DB
Odkazy od 1 po 1 z 1celkove