Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
127 39
Zmeny od 1.1. 2011 v skratke (26.01.11)
Všetky zmeny pre rok 2011: 1. Daňové a odvodové zmeny od 1.1.2011: 1.1. Nezdaniteľná časť základu dane: Daňový poplatníci majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, čo je suma z ktorej sa nepl...

...anosti. Ale do jej príjmu sa nezarátava rodičovský príspevok alebo iné štátne sociálne dávky. 1.7. Daňový bonus na dieťa: Jeden z rodičov si zo svojho daňového základu môže každý mesiac odpočítať da...
84 0
Zákonník práce od 01.01.2012 do 31.12.2012 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z. História znenia zákona: 01.12.2011 do 31.12.2011 01.09.2011 do 30.11.2011 01.04.2011 do 31.08.2011 01.01.2011 do 31.03.2011...
82 0
Zákonník práce od 01.09.2011 do 30.11.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 257/2011 Z.z. z 13. júla 2011 História znenia zákona: 01.04.2011 do 31.08.2011 01.01.2011 do 31.03.2011 01.03.2010 do 31.12.201...
82 0
Zákonník práce od 01.12.2011 do 31.12.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 406/2011 Z.z. Aktuálne znenia zákona a odkazy na ďalšie znenia: Aktuálne znenie Platnosť od: 22.11.2011 Účinnosť od: 01.12.2011 1. z...
81 0
Zákonník práce od 01.03.2010 do 31.12.2010 (18.12.05)
zákonník práce Zákon 311/2001 Z.z. z 2. júla 2001 ZÁKONNÍK PRÁCE Úplné znenie Zákonníka práce po novele 574/2009 Z.z. Platnosť od: 2.7.2001 Účinnosť od: 1.3.2010 História znenia...
81 0
Zákonník práce od 01.01.2011 do 31.03.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 543/2010 Z.z. História znenia zákona: 1.3.2010 do 31.12.2010 1.9.2009 do 28.2.2010 1.3.2009 do 31.8.2009 1.1.2009 až 28.2.2009 ...
81 0
Zákonník práce od 01.04.2011 do 31.08.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 48/2011 Z.z. Aktuálne znenia zákona a odkazy na ďalšie znenia: Aktuálne znenie Platnosť od: 1.3.2011 Účinnosť od: 1.4.2011 (resp. od 6....
64 0
Zoznam veličín v mzdovom účtovníctve pre rok 2012 DRAK (03.01.12)
Tabuľka odvodov pre rok 2012 Súhrn sadzieb, výnimiek, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov pre výpočet poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Údaje v tabuľke platia v období od 1.1...

...niteľná čiastka na daňovníka mesačne 303,72 Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ročne 3644,74 Daňový bonus na jedno dieťa mesačne do 30.6.2012 20,51 Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 z...
46 51
DAŇOVÉ PRIZNANIE - súhrn tém zaoberajúcich sa s DP (06.02.08)
Pripravujeme daňové priznania za rok 2007.Každý má rôzne prípady špecifické na konkrétneho daňovníka. Opakujú sa témy zadané na ten istý problém, ako sú paušálne výdavky, nezdaniteľné časti základu da...
29 6
Postupy účtovania jednoduché účtovníctvo od 1.1.2012 (17.12.06)
​PREBIEHA AKTUALIZÁCIA Postupy účtovania JU Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Sl...
26 0
Postupy účtovania jednoduché účtovníctvo od 1.1.2011 do 31.12.2011 (17.12.06)
Postupy účtovania JU Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2010 č. MF/25065/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13...
25 0
Postupy účtovania jednoduché účtovníctvo od 5.12.2008 do 19.03.2009 (17.12.06)
Postupy účtovania JU Účinnosť od: 5.12.2008 Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie 1. zelená farba predstavuje nové ustanovenia 2. <strike>červená farba prečiarktnuté písmo predstavuje zruše...
25 0
Postupy účtovania jednoduché účtovníctvo od 20.3.2009 do 31.12.2009 (17.12.06)
Postupy účtovania JU Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 2009 č. MF/10154/2009-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. d...
25 0
Postupy účtovania jednoduché účtovníctvo od 1.1.2010 do 31.12.2010 (17.12.06)
Postupy účtovania JU Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2009 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13...
24 0
Zákon o zdravotnom poistení od 01.01.2011 do 30.04.2011 (18.12.05)
Zákon o zdravotnom poistení Úplné znenie zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnos...
Sleduj témy Daňový bonus
na hlavnej stránke Porada.sk