Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
0 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 01.04.2009 do 14.12.2009. (17.12.05)
Zákon o správe daní a poplatkov Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie ZÁKON 511/1992 Zb.Slovenskej národnej rady z 30.septembra 1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
0 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 15.12.2009 do 31.12.2009 (17.12.05)
Zákon o správe daní a poplatkov Úplné znenie zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov účinnosť od 15.12.2009. Aktuálne znenie V aktuál...
13 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 01.01.2010 do 31.05.2010 (17.12.05)
Zákon o správe daní a poplatkov Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Úplné znenie zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov úči...
13 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 01.06.2010 do 29.12.2010 (17.12.05)
Zákon o správe daní a poplatkov Úplné znenie zákona č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov účinnosť od 01.06.2010. Aktuálne znenie V aktuálnom znen...
13 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 30.12.2010 do 30.04.2011 (17.12.05)
Zákon o správe daní a poplatkov História znenia zákona: 01.06.2010 až 29.12.2010 01.01.2010 až 31.05.2010 15.12.2009 až 31.12.2009 01.04.2009 až 14.12.2009 01.03.2009 až 31.03.2009 01.10.20...
0 0
Daň z nehnuteľnosti - nesprávny výpočet (27.04.05)
V obci, v ktorej nemám trvalý pobyt, vlastním dom so záhradou (dedičstvo po rodičoch). Na liste vlastníctva je to uvedené ako dom. Dnes mi prišiel platobný výmer ako na chatu. Výbor pre spravovanie ob...
Sleduj témy Dedičstvo
na hlavnej stránke Porada.sk