Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
0 0
VYSKA A KRATENIE DOCHODKU (08.06.07)
budem mat 50 rokov. Do dochodku este 12 rokov. Pracujem od roku 1984 takze mam uz odpracovane cca 23 rokov s tym, ze bol som viackrat nezamestnany cca 1,5 roka /bral som penaznu podporu/ a taktiez som...
0 0
ročné zúčtovanie - vdova poberajúca pozostalostný dôchodok (08.06.07)
Dobrý deň, moja mama je vdova poberajúca pozostalostný dôchodok, ktorý je jej jediným príjmom. Je samoplatca . Za rok 2006 mala dochodok v sume 55200 Sk. Od septembra 2005 štát prestal za vdovy platiť...
0 0
ročné zúčtovanie (08.06.07)
Dobrý deň, potrebujem poradiť. Moja mama je poberateľkou pozostalostného dôchodku. Je to jej jediný príjem za celý rok 2006. Je samoplatca, nakoľko štát prestal platiť poistné od septembra 2005. On...
0 0
odpočitateľna položka (29.12.04)
Som invalidný dôchodca. Môj invalidný dôchodok je 3500sk. Od jula 2004 som aj SZČO. Zaujima ma či si môžem uplatniť celú odpočitateľnú položku 80 832sk, alebo iba roziel medzi ročným príjmom dôchodku ...
0 0
RZZP - typ X, XA, XB, nízky VZ, časť roka invalid (08.05.07)
Časť roka zamestnanec, časť roka SZČO, vymeriavací základ v úhrne nižší ako 82800 Sk, počas roka sa stal invalidom. V čase, kedy bol poberateľom invalidného dôchodku, mal príjmy nižšie ako polovica úh...
0 0
dôchodok (30.05.07)
prosím o radu v nasledovnej veci: svokre sme na poštovej banke zriadili účet, aby jej tam poukazovali dôchodok. . Kde treba nahlásiť túto skutočnosť, aby ten dôchodok tam bol poukázaný /v Sociálnej po...
0 0
ZZP_29b (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Dôchodok
29b § 29b (1) Práva a povinnosti za a) poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, vykonáva zákonný zástupca poistenca, b) fyzickú osobu vo väzbe a fyzickú osobu vo výkone tres...
0 0
ZZP_13 (30.05.07)
13 § 13 Vymeriavací základ (1) Vymeriavací základ zamestnanca je jeho príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorým je, ak ďalej nie je ustanovené inak, a) príjem zamestnanca, ktorý podlieha d...
0 0
ZZP_11 (30.05.07)
11 § 11 Platitelia poistného <o:p> </o:p> (1) Podľa tohto zákona je povinný platiť poistné a) zamestnanec, b) samostatne zárobkovo činná osoba, c) zamestnávateľ, d) štát. ...
0 0
ZZP_3 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Zdravotné poistenie Dôchodok
3 § 3 Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia <o:p> </o:p> (1) Poistenec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je povinne verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne z...
0 0
Výpoveď zamestnancovi so ZPS vs. podpora v nezamestnanosti (30.05.07)
Dobré ráno, zaujímalo by ma, ako bude zamestnancovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku so ZPS do 70%, vyrátaná podpora v nezamestnanosti, ak k 01.06.2007 rozviažem s ním PP dohodou podľa §6...
0 0
ZSP_§293n (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Invalidný dôchodok Dôchodok
§ 293n (1) Vdovec, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 alebo zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok pre...
0 0
ZSP_§293m (30.05.07)
§ 293m (1) Ak poberateľ invalidného dôchodku v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2007 dovŕši dôchodkový vek a nárok na tento dôchodok by mal trvať aj po dovŕšení dôchodkového veku, invalidný ...
0 0
ZSP_§293l (30.05.07)
§ 293l (1) Starobný dôchodok priznaný v sume určenej podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný pomerný starobný dôchodok, sa zvyšuje za obdobie...
0 0
ZSP_§293k (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Dôchodok
§ 293k (1) Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 bola obmedzená najvyššou výmerou, starobný dôchodok sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. júli 2006 v s...
Sleduj témy Dôchodok
na hlavnej stránke Porada.sk