Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
0 0
Diskusia - "kombinatorika" účtovného a daňového prístupu k službám spojeným s nájmom (14.05.06)
K fakturácii služieb súvisiacich s nájmom nehnuteľnosti sa vyvinula zaujímavá diskusia postavená na správnych východiskách a nesprávnych uzáveroch. Prečo? Došlo k zamieňaniu pojmov definovaných zákono...
0 0
sluzba s miestom plnenia v CR (24.04.06)
Toto plati: Dodávka služby, ktorej miesto dodania je mimo územia SR nie je predmetom dane na Slovensku a teda ani podľa slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty. Zdaňuje sa v zahraničí. Do daňovéh...
0 0
Daňová povinnosť (21.04.06)
Prosím o radu. Špedičná firma kupuje a následne predáva dopravú službu - nemá však uzatvorenú komisionársku zmluvu. Vzťahuje sa na ňu § 9 Zákona o DPH - dodanie služby ods. 4.- čiže platí, že sama slu...
0 0
Poskytnutie stravovania návštevníkom z USA cez CK (13.03.06)
Cestovka z USA robí zájazdy po Európe s Američanmi dôchodcami. Cestovka objednala obed v reštaurácii. Reštaurácia bude vystavovať faktúru za obedy na cestovku so sídlom v USA. Miesto poskytnutia služ...
0 0
Odkúpenie pohľadávky a DPH (13.03.06)
Veľmi súrne by som potrebovala nasmerovať, kde sa dočítam keď odkúpime pohľadávku budú nám ju účtovať bez DPH ? A či mi budeme dlžníkovi pri vymáhaní účtovať s DPH ? A v zákone 222/2004 § 10Dodanie služby 2) Za dodanie služby sa nepovažuje b) postúpenie pohľadávky,v par. 39 - Finančné s...
0 0
Čo je to obrat? (18.02.06)
Problematiku obratu rieši ustanovenie § 4 ods. 9 Zákona o dani z pridanej hodnoty: Z uvedeného vyplýva, že do obratu sa započítavajú: 1)výnosy bez dane z dodávaných tovarov v tuzemsku, 2...
3 0
Služba dodaná v zahraničí (07.02.06)
Určenie miesta dodania služby je dôležité pre poskytovateľa, nakoľko na základe jeho správneho určenia zistí, či služba, ktorú poskytuje je predmetom dane z pridanej hodnoty. Služby, pri ktorých mô...
0 0
Škoda a ušlý zisk v tuzemsku (05.02.06)
Modelová otázka k škode na majetku: Uplatnenie dane na úhradu škody je nesprávne. Vychádza to z § 2 ods. 1) ZDPH kde sa uvádza čo je predmetom dane. Predmetom dane je a) dodanie tovaru za protihod...
0 0
Dodatočné DP (25.01.06)
Potrebovala by som súrne poradiť. V 6/05 sme nesprávne označili v DPH dodanie služby do ČR s miestom zdaniteľného plnenie v ČR - je to bez DPH. Bolo to zadané takto: miesto plnenia T - tuzemsko do osl...
3 0
Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty k 01.01.2006 (22.01.06)
K O M E N T Á R K novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru 2006 Ing. Minársky Ján, daňový poradca Zákonom č. 523/2005 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z.z. o...
0 0
zálohy a vydané faktúry II. (17.01.06)
Firma - platiteľ DPH prijme na účet preddavok dňa 12.12.2005 k ubytovaniu, ktoré prebieha počas celého mesiaca, t.j. 1.12. - 31.12.2005. Do 15 dní musí vystaviť k preddavku faktúru, hoci dodanie služb...
0 0
zálohy a vydané faktúry (17.01.06)
Firma - platiteľ DPH prijme preddavok na službu 2.12.05, ale služba - ubytovanie bude realizované až 31.12.2005 -2.1.2006. Do 15 dní od prijatia preddavku je firma povinná vystaviť faktúru, ktorá má o...
0 0
paragraf 69 ods. 3 (16.01.06)
ahojte no mam este jednu otazku aky prepocitaci kurz pouzit pri takychto sluzbach a kedy je vlastne dodanie sluzby...mam brat doklad na fakture aky tam je uvedeny dodanie sluzby lebo dodanie tovaru z ...
62 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2012 do 30.09.2012 (15.03.05)
Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne znenie zákona: Aktuálne znenie a odkazy na staršie znenia Úplné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. účinnosť od 01.12.2011. Znenie z...

...osoba § 4 Registračná povinnosť § 4a § 4b § 5 § 6 § 7 Zdaniteľné obchody § 8 Dodanie tovaru § 9 Dodanie služby § 10 § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu § 11a Nadobudnutie t...
0 0
Fakturácia za účtovníctvo (16.12.05)
Ahoj poraďáci, múdre hlavičky.Mám takúto otázočku. Môžeme fakturovať za vedenie účtovníctva mesačným dphačkarom raz za štvrťroka? Sme plátci DPH mesačný. Mám taký pocit, že asi nie, aj keď to bude zak...
Sleduj témy Dodanie služby
na hlavnej stránke Porada.sk