Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
0 0
ZDPH_§10 (28.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Dodanie tovaru Dodanie služby
§ 10 10 (1) Za dodanie tovaru a dodanie služby sa nepovažuje predaj podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku4) a vloženie podniku alebo časti podniku tvoriacej samostat...
0 0
ZDPH_§9 (28.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Dodanie služby
§ 9 9 Dodanie služby (1) Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vrátane...
0 0
ZDPH_§2 (28.05.07)
§ 2 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, b) poskytnutie služby (ďalej len dodanie služby ) za protihodnotu v tuzemsku ...
0 0
DPH a Rakusko (03.04.07)
Mam momentalne problem. Klient sa stal platcom DPH, prekrocil obrat. Sprostredkovava ludom zo Slovenska "jazykovy" kurz na dva tyzdne osobam neplatcom DPH v Rakusku. Zaujima ma kde je miesto dodania s...
0 0
predaj kníh a DPH (02.03.07)
Ahojte. Prosím Vás potrebujem poradiť ak je platca DPH , prevádzkuje tlačiareň aj antikvariát : 1. ANTIKVARIAT :predaj kníh do Poľska na dobierku bude dodanie tovaru s oslobodením od dane podľa §43 z...
0 0
Prenájom lode (04.10.06)
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, naša spoločnosť kupila loď zatial ešte nemám doklady o kúpe, túto loď chceme prenajímať počas roka mimo štátov EU. Ako to je s vystavovaním dokladov? Ide o dodani...
0 0
Diskusia - "kombinatorika" účtovného a daňového prístupu k službám spojeným s nájmom (14.05.06)
K fakturácii služieb súvisiacich s nájmom nehnuteľnosti sa vyvinula zaujímavá diskusia postavená na správnych východiskách a nesprávnych uzáveroch. Prečo? Došlo k zamieňaniu pojmov definovaných zákono...
0 0
Daňová povinnosť (21.04.06)
Prosím o radu. Špedičná firma kupuje a následne predáva dopravú službu - nemá však uzatvorenú komisionársku zmluvu. Vzťahuje sa na ňu § 9 Zákona o DPH - dodanie služby ods. 4.- čiže platí, že sama slu...
3 0
Služba dodaná v zahraničí (07.02.06)
Určenie miesta dodania služby je dôležité pre poskytovateľa, nakoľko na základe jeho správneho určenia zistí, či služba, ktorú poskytuje je predmetom dane z pridanej hodnoty. Služby, pri ktorých mô...
0 0
Škoda a ušlý zisk v tuzemsku (05.02.06)
Modelová otázka k škode na majetku: Uplatnenie dane na úhradu škody je nesprávne. Vychádza to z § 2 ods. 1) ZDPH kde sa uvádza čo je predmetom dane. Predmetom dane je a) dodanie tovaru za protihod...
0 0
Dodatočné DP (25.01.06)
Potrebovala by som súrne poradiť. V 6/05 sme nesprávne označili v DPH dodanie služby do ČR s miestom zdaniteľného plnenie v ČR - je to bez DPH. Bolo to zadané takto: miesto plnenia T - tuzemsko do osl...
3 0
Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty k 01.01.2006 (22.01.06)
K O M E N T Á R K novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru 2006 Ing. Minársky Ján, daňový poradca Zákonom č. 523/2005 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z.z. o...
0 0
Služba (30.11.04)
Pre DPH platí : dátum dodania služby / t.z. ak na zahr. DF bude v texte dodanie služby v období od 1.10.2004 do 31.10.2004/ pre DPH bude deň dodani...
0 0
Platba na zálohovú faktúru do tretích krajín (12.07.04)
Chcel som reagovať na tému o zálohách do EU ale radšej zakladám novú tému. Uvedomili ste si, že zálohy a DPH sa nemusia týkať iba EU? Ak si objednávate službu v treťom štáte a je to služba podľa §15...
0 0
Nový zákon o dani z pridanej hodnoty (04.05.04)
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty nadobudla platnosť dňa 01.05.2004, dňom vstupu do Európskej únie. 222/2004 Z.z. ZÁKON zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty Národná rada Slovenske...

...kúpu tovaru alebo predaj tovaru, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar kúpila a predala. § 9 Dodanie služby (1) Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vráta...
Sleduj témy Dodanie služby
na hlavnej stránke Porada.sk