Zavrieť

Porady

••• viac••• menej
72 2
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.04.2016 (15.03.05)
Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. Nové znenia už vytvárame na AUTORA.sk s ešte lepšími funkciami Zákon o dani z pridanej hodnoty http://www.autora.sk/zz/2004/222/ KOMENTÁR...

...entár+príklady § 7a Komentár+príklady Zdaniteľné obchody § 8 Dodanie tovaru Komentár+príklady § 9 Dodanie služby § 10 § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu § 11a Nadobudnut...
62 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2012 do 30.09.2012 (15.03.05)
Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne znenie zákona: Aktuálne znenie a odkazy na staršie znenia Úplné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. účinnosť od 01.12.2011. Znenie z...

...osoba § 4 Registračná povinnosť § 4a § 4b § 5 § 6 § 7 Zdaniteľné obchody § 8 Dodanie tovaru § 9 Dodanie služby § 10 § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu § 11a Nadobudnutie t...
61 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2010 do 30.4.2010 (15.03.05)
Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne znenia zákona Aktuálne znenie a odkazy na staršie znenia Úplné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. účinnosť od 01.01.2010 do 30.4.2010...

...osoba § 4 Registračná povinnosť § 4a § 4b § 5 § 6 § 7 Zdaniteľné obchody § 8 Dodanie tovaru § 9 Dodanie služby § 10 § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemskuz iného členského štátu § 11a Nadobudnutie to...
61 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.05.2010 do 31.12.2010 (15.03.05)
Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne znenia zákona Aktuálne znenie a odkazy na staršie znenia Úplné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. účinnosť od 01.05.2010 ...

...Registračná povinnosť § 4a § 4b § 5 § 6 § 7 Zdaniteľné obchody § 8 Dodanie tovaru § 9 Dodanie služby § 10 § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemskuz iného členského štátu § 11a Nadobudnutie...
61 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2011 do 31.12.2011 (15.03.05)
Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne znenie zákona: Aktuálne znenie a odkazy na staršie znenia Úplné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. účinnosť od 01.01.2011 do 31.1...

...osoba § 4 Registračná povinnosť § 4a § 4b § 5 § 6 § 7 Zdaniteľné obchody § 8 Dodanie tovaru § 9 Dodanie služby § 10 § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemskuz iného členského štátu § 11a Nadobudnutie to...
10 6
Byrokratické absurdnosti (20.01.17)
Podnikateľ dostane pokutu, ak jeho dodávateľ nelegálne zamestnáva Všetci podnikatelia si od 18.06.2016 musia overovať, či zamestnanci ich dodávateľov nevykonávajú nelegálnu prácu. Prijatie práce či sl...
3 0
súhrnný výkaz pre dph a reg. podľa §7a (09.10.17)
Poprosím o poradenie, ak klient účtujúci v PÚ neplatiteľ dph bude vykonávať školenia na Slovensku pre odberateľa -fyzickú osobu nepodnikateľa v Čechách (je to dodanie služby do iného členského štátu) ...
3 0
Elektronické doručovanie, súhrnný výkaz a splnomocnenie (15.01.12)
Dobrý deň, mala by som na vás dve otázky: 1. Ak chceme zastupovať spoločnosť pri elektronickom doručovaní písomností daňovému úradu,stačí nám pri prvej návšteve DÚ (so žiadosťou o vydanie identifikát...
3 0
Služba dodaná v zahraničí (07.02.06)
Určenie miesta dodania služby je dôležité pre poskytovateľa, nakoľko na základe jeho správneho určenia zistí, či služba, ktorú poskytuje je predmetom dane z pridanej hodnoty. Služby, pri ktorých mô...
3 0
Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty k 01.01.2006 (22.01.06)
K O M E N T Á R K novelizácii zákona o dani z pridanej hodnoty k 1. januáru 2006 Ing. Minársky Ján, daňový poradca Zákonom č. 523/2005 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 222/2004 Z.z. o...
2 0
Ako fakturovať službu a DPH neplatcovi DPH v zahraničí? (05.07.15)
Dobrý deň, potreboval by som poradiť s niekoľkými otázkami pri vystavení faktúry a DPH pri prekladateľských službách. Situácia je takáto: Dodávateľom služby je prekladateľ, ktorý má sídlo v SR a n...
2 0
zahraničná došlá faktúra (18.02.15)
Dobrý deň, máme došlú faktúru z CZ – Centrální depozitár cenných papiru - v EUR. Na faktúre je uvedná suma bez rozpísanej DPH. Faktúra je za ročný poplatok za vedenie LEI - dodanie služby sa usku...
2 2
Faktúra do zahraničia a IČ DPH v európskom formáte, aj keď nie sme platcami DPH? (07.10.14)
Prosím vás, potrebujem poradiť. Máme sro a nie sme platcami DPH, vystavovali sme faktúru do zahraničia za službu, ktorou bolo poskytnutie reklamného priestoru na našej webovej stránke. Faktúra sa posi...
2 0
Dátum dodania pri internetovych sluzbach za rocnu spravu?? (11.10.13)
Prosim aky mam dat datum dodania za rocnu spravu za internetove sluzby.ked budem fakturovat napriklad 1.1.2014 a rocna sprava bude pre obdobie 1.1.2014-31.12.2014.Bude datum dodanie 1.1.2014 alebo 31....
2 0
Uvedenie preddavku za poskytnutie služby do súhrnného výkazu (04.10.13)
Slovenský podnikateľ poskytne službu platiteľovi DPH z Česka. Pred dodaním služby dostane od českého podnikateľa preddavok vo výške 50 % dohodnutej ceny za službu. Službu mu dodá až v ďalšom mesiaci. ...
Sleduj témy Dodanie služby
na hlavnej stránke Porada.sk