Zavrieť

Porady

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti

Upravuje Zákonník práce v § 223- §225, § 228a
Na DoPČ sa vzťahujú aj nasledujúce ustanovenia Zákonníka práce:
  • prvej časti (všeobecné ustanovenia),
  • § 85 ods. 1 a 2 (pracovný čas),
  • § 90 ods. 10 (čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce),
  • § 91 až 95 (prestávky v práci, nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, dni pracovného pokoja),
  • § 98 (nočná práca),
  • § 119 ods. 1 (minimálna mzda) a
  • šiestej časti (ochrana práce) Zákonníka práce


linky:
ELDP za zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
••• viac••• menej
84 0
Zákonník práce od 01.01.2012 do 31.12.2012 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z. História znenia zákona: 01.12.2011 do 31.12.2011 01.09.2011 do 30.11.2011 01.04.2011 do 31.08.2011 01.01.2011 do 31.03.2011...

...áci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. § 226a Dohoda o pracovnej činnosti 226a Na začiatok zrušený § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentov ...
82 0
Zákonník práce od 01.09.2011 do 30.11.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 257/2011 Z.z. z 13. júla 2011 História znenia zákona: 01.04.2011 do 31.08.2011 01.01.2011 do 31.03.2011 01.03.2010 do 31.12.201...

... a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. § 226a Dohoda o pracovnej činnosti 226a Na začiatok zrušený § 227 Dohoda o brigádnickej práci štud...
82 0
Zákonník práce od 01.12.2011 do 31.12.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 406/2011 Z.z. Aktuálne znenia zákona a odkazy na ďalšie znenia: Aktuálne znenie Platnosť od: 22.11.2011 Účinnosť od: 01.12.2011 1. z...

...áci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. § 226a Dohoda o pracovnej činnosti 226a Na začiatok zrušený § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentov ...
81 0
Zákonník práce od 01.03.2010 do 31.12.2010 (18.12.05)
zákonník práce Zákon 311/2001 Z.z. z 2. júla 2001 ZÁKONNÍK PRÁCE Úplné znenie Zákonníka práce po novele 574/2009 Z.z. Platnosť od: 2.7.2001 Účinnosť od: 1.3.2010 História znenia...

... a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. § 226a Dohoda o pracovnej činnosti 226a Na začiatok zrušený § 227 Dohoda o brigádnickej práci štud...
81 0
Zákonník práce od 01.01.2011 do 31.03.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 543/2010 Z.z. História znenia zákona: 1.3.2010 do 31.12.2010 1.9.2009 do 28.2.2010 1.3.2009 do 31.8.2009 1.1.2009 až 28.2.2009 ...

... a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. § 226a Dohoda o pracovnej činnosti 226a Na začiatok zrušený § 227 Dohoda o brigádnickej práci štud...
81 0
Zákonník práce od 01.04.2011 do 31.08.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 48/2011 Z.z. Aktuálne znenia zákona a odkazy na ďalšie znenia: Aktuálne znenie Platnosť od: 1.3.2011 Účinnosť od: 1.4.2011 (resp. od 6....

...áci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. § 226a Dohoda o pracovnej činnosti 226a Na začiatok zrušený § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentov ...
14 0
Zákonník práce od 01.01.2006 (18.12.05)
zákonník práce hore Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie znenie Zákonníka práce 311/2001 Z.z. k 01.01.2006 Zákonník práce bol republikovaný zákonom: post 433/2003 Z.z. zákon...

...ci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva. § 226a Dohoda o pracovnej činnosti 226a Na začiatok zrušený Dohoda o brigádnickej práci študentov §...
11 0
Zákonník práce, § 228a Dohoda o pracovnej činnosti DRAK (11.06.12)
Pre dohodu o pracovnej činnosti platia všeobecné podmienky, uvedené v § 223. Musí ísť o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Časové obmedzenie rozsahu práce Na základe dohody o pracovnej ...

...ovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Trvanie dohody Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. Ukončenie doho...
8 1
Dohoda o pracovnej činnosti - evidovaný na ÚP (03.09.18)
Dobrý deň, mali sme v priebehu roka študenta - brigádnika, ktorý u nás pracoval na dohodu o pracovnej činnosti cez prázdniny pred ukončením štúdia. Teraz sa ide prihlásiť na úrad práce. Môže pre nás o...
7 2
Dohoda o pracovnej cinnosti v praxi (18.09.17)
V susednej firme pracuje 8 dohodarov, podla zakona na max.10 hod /tyzdenne. Pracuju vsak na plny mesacny pracovny fond uz od maja. Chceli by sme tiez takto zamestnat 4 ludi. Nemozeme sa v susednej fir...
6 0
Zamestnancovi končí dohoda o pracovnej činnosti.30. 4. 2018. Od 1.5.2018 ho chceme zamestnať na ďalší pracovný pomer. (23.04.18)
Na dohodu o pracovnej činnosti robil kuriča od 1.11.2017 do 30. 4.2018. od 1. 5. 2018 ho chceme prijať ť na ďalší pracovný pomer, robil by 3 dni v týždni školníka. Musím ho k 30.4.2018 odhlásiť zo SP...
6 0
Dohoda o pracovnej činnosti kurič - odmeňovanie mesačne, alebo sadzbou za hodinu? (30.11.17)
Vzali sme do školy na dohodu o pracovnej činnosti kuriča, ktorý robí 3 dni v týždni a rozsah práce je 6 hodín týždenne. Prosím o radu, ako mu dať do dohody odmeňovanie za prácu - či mesačne, alebo má...
5 0
Evidenčné listy dôchodkového poistenia za zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (06.05.13)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ukladá zamestnávateľom povinnosti v sociálnom poistení za zamestnancov, ktorí sú k nim v pracovnom pomere alebo v inom právnom...
4 5
Dohoda o pracovnej činnosti a náhrada mzdy za návštevu u lekára (09.07.18)
Má pracovník pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti (komplet odvody) nárok na náhradu mzdy za celodennú návštevu u lekára ?
4 0
dohoda o pracovnej cinnosti a premie? (06.03.18)
zamestnanec pracuje na dohodu o pracovnej cinnosti-mesacna mzda 300euro má dohodár nárok na premie, odmeny, pripadne osobné ohodnotenie ?
Sleduj témy Dohoda o pracovnej činnosti
na hlavnej stránke Porada.sk