Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Dokumenty: Usmernenia a nariadenia.

Files in category : Usmernenia a nariadenia.
  File DátumZoradiť opačne Dokumenty Comments
preddavky DzP FO 2007 Pinned File preddavky DzP FO 2007 : Výpočet preddavkov FO 2007 (31.0 KB) 26.02.07 270 0
Zmenáreň Pinned File Zmenáreň : účtovanie zmenárne v JÚ a PÚ autor, www.drsr.sk, Pokyny a iné predpisy, vydané Daň. riadite ... [more] (88.0 KB) 16.06.06 196 1
Metodický pokyn DR SR k určeniu základu dane, opra Metodický pokyn DR SR k určeniu základu dane, opra :  (345.6 KB) 23.02.10 222 0
Príspevok z fondov EÚ-účtovanie v PÚ Príspevok z fondov EÚ-účtovanie v PÚ : Výťah z usmernenia len pre PÚ. (33.5 KB) 13.10.09 102 0
Pokyn DR - preddavky FO v r. 2009 Pokyn DR - preddavky FO v r. 2009 : Pokyn DR SR na platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2009 v súvislosti s pre ... [more] (210.3 KB) 26.03.09 191 0
Generátor jázd Generátor jázd : Prikladám dokument "Generátor jázd" od MRP. (16.5 KB) 02.03.09 538 0
Vybrané finančné hodnoty a limity uvedené v daňový Vybrané finančné hodnoty a limity uvedené v daňový : Vybrané finančné hodnoty a limity uvedené v daňových zákonoch do 31.12.2008 v slovenských ko ... [more] (159.0 KB) 11.01.09 143 0
Usmernenie DR SR k § 21 ods..2 písm.i) zákona 595/ Usmernenie DR SR k § 21 ods..2 písm.i) zákona 595/ : Usmernenie DR SR k § 21 ods.2 písm.i) zákona 595/2003 Z.z platného od 1.1.2008 Vypracovalo: Daň ... [more] (90.9 KB) 19.10.08 138 0
Pokyn DR SR k zákonu 621/2007 Z.z. Pokyn DR SR k zákonu 621/2007 Z.z. : Pokyn DR SR k zákonu č. 621/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa s platnosťou od 1.1.2008 zák ... [more] (280.1 KB) 18.10.08 67 0
Stanovisko DRSR k posudeniu vydavkov v pripade pre Stanovisko DRSR k posudeniu vydavkov v pripade pre :  (205.9 KB) 08.07.08 342 0
červená nafta - služby zo zahraničia červená nafta - služby zo zahraničia : V prílohe pripájam stanovisko Colného úradu pri používaní červenej nafty pri službách, kto ... [more] (160.4 KB) 22.05.08 53 0
Zoznam voľných živností Zoznam voľných živností : Z O Z N A M O D P O R Ú Č A N Ý C H O Z N A Č E N Í V O Ľ N Ý C H Ž I V N O S T Í ... [more] (467.0 KB) 11.01.08 180 0
červená nafta - usmernenie CR SR červená nafta - usmernenie CR SR : Pripájam stanovisko colného riaditeľstva k používaniu daňovo zvýhodnených min. olejov / čer ... [more] (122.0 KB) 10.01.08 78 0
Pokyn DRSR k DzMV-úžitkové vozidlá Pokyn DRSR k DzMV-úžitkové vozidlá : Pokyn DR SR k zisteniu rozhodujúcich skutočností pre určenie základu dane pre úžitkové vozid ... [more] (26.0 KB) 07.01.08 292 0
Daň z MV 2008 Košický kraj Daň z MV 2008 Košický kraj :  (119.0 KB) 29.12.07 37 0
Sort By   Sort Order