Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Dokumenty: Finančný spravodajca 2006

Files in category : Finančný spravodajca 2006
  File DátumZoradiť opačne Dokumenty Comments
Finančný spravodajca č.13/2006 Finančný spravodajca č.13/2006 : Problematika účtovnícka: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 20 ... [more] (371.1 KB) 29.10.07 17 0
Finančný spravodajca č.12/2006 Finančný spravodajca č.12/2006 : Problematika daňová: OpatrenieMinisterstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2006, k ... [more] (569.6 KB) 29.10.07 28 0
Finančný spravodajca č.11/2006 Finančný spravodajca č.11/2006 : Problematika rozpočtová: Dodatok č. 3 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej spr ... [more] (239.9 KB) 29.10.07 11 0
Finančný spravodajca č. 9/2006 Finančný spravodajca č. 9/2006 : Problematika rozpočtová: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení rozsah ... [more] (244.7 KB) 29.10.07 3 0
Finančný spravodajca č.10/2006 Finančný spravodajca č.10/2006 : Oznámenie MF SR o používaní alkohometrických výpočtov pri zisťovaní vyrobeného množstva l ... [more] (222.7 KB) 21.11.06 306 0
Finančný spravodajca č.2/2006 Finančný spravodajca č.2/2006 : Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006, ktorým sa ustanovuje s ... [more] (1.33 MB) 02.11.06 43 0
Finančný spravodajca č.3/2006 Finančný spravodajca č.3/2006 : Rozpočtové organizácie (296.1 KB) 02.11.06 31 0
Finančný spravodajca č.4/2006 Finančný spravodajca č.4/2006 : Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k účtovaniu dane z pridanej hodnoty zaplat ... [more] (245.9 KB) 02.11.06 101 0
Finančný spravodajca č.5/2006 Finančný spravodajca č.5/2006 : Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o uverejnení odporúčaného tlačiva žiad ... [more] (231.8 KB) 02.11.06 65 0
Finančný spravodajca 8/2006 Finančný spravodajca 8/2006 : Postup pri zahrnutí preplatku resp.nedoplatku vzniknutého z roč.zúčt. poistného za r.2005 do z ... [more] (520.9 KB) 08.09.06 388 0
Finančný spravodajca 7/2006 Finančný spravodajca 7/2006 : Postupy účtovania PU a JU aktuálne znenie II.časť (823.1 KB) 28.08.06 221 0
Finančný spravodajca 6/2006 Finančný spravodajca 6/2006 : Postupy účtovania PU a JU aktuálne znenie I.časť (982.2 KB) 28.08.06 167 0
Finančný spravodajca č.1/2006 Finančný spravodajca č.1/2006 : Finančný spravodajca (1.19 MB) 14.06.06 274 0
Sort By   Sort Order