Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Dokumenty: Písomné vyhlásenie pri ukladaní UZ do ZL

Písomné vyhlásenie pri ukladaní UZ do ZL

Rate this File
Uploaded by akumulator - 07.11.11
Author Author akumulator
File Size File Size Unknown Size
Dokumenty Dokumenty 574
+ Download
Od 1.1.2008 pri predkladaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a priebežnej účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra je v obchodnom registri zapísaná fyzická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene v obchodnom registri zapísanej právnickej osoby, povinná spolu s listinami predložiť písomné vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán schválil, alebo neschválil.

Bez tohto písomného vyhlásenia registračný súd účtovnú závierku do zbierky listín neuloží.

Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby (teda nie firme, ale konateľovi) pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť predložiť registrovému súdu listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, v lehote ustanovenej zákonom.

Ak nemá spoločnosť v zbierke listín uloženú riadnu účtovnú závierku za tri roky po sebe nasledujúce, môže súd túto spoločnosť zrušiť ex offo bez likvidácie.

Images

None

Comments

There are no comments yet.