Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Pozrieť RSS kanál

Marianna01

úhrada došlej prijatej - faktúry

Hodnotenie:  hlasov3, 5.00 priemer.
by , 29.11.07 at 17:45 (1705 Videní)
PRIJATÁ faktúra
Prijatú faktúru môžem uhradiť tromi spôsobmi:
1. bankou
2. v hotovosti
3. započítaním pohľadávok a záväzkov
Platba bankou: Keď uhradím prijatú faktúru bankou, má to pre mňa nasledujúce dôsledky: ak mám mesačný (prípadne v dlhších intervaloch) výpisy, môžem účtovať o úhrade až na základe výpisu. Príkaz na úhradu nie je dokladom o úhrade faktúry! Vždy o úhrade účtujem až na základe výpisu. Znamená to, že keď mi 30. dojde výpis za mesiac, kde mám uvedené, že už 5. som uhradila faktúru, zaúčtujem túto úhradu s dátumami: dátum úhrady - 5., dátum vystavenia dokladu al. účtovného prípadu (záleží na softe) 30.
Platba v hotovosti: Keď platím prijatú faktúru v hotovosti, musím dať dobrý pozor, aby mi dodávateľ vždy vystavil platný doklad o prijatí platby. To znamená, že mi môže dať doklad z registračnej pokladnice, alebo mi môže vypísať príjmový pokladničný doklad. Keď nastane ten druhý prípad, môžete prijať aj kópiu dokladu, ale podpis na doklade musí byť originál, nie cez kopirák. Potom o úhrade budem účtovať v pokladnici, v oboch prípadoch vystavím môj výdavkový pokladničný doklad, ktorý založí do účtovníctva spolu s dodávateľovými dokladmi.
započítaním pohľadávok a záväzkov
: tejto téme sa budeme venovať trochu neskôr, len tak skraja: ak s tým istým obchodným partnerom urobím obchod aj ako odberateľ aj ako dodávateľ, nemusím uhrádzať faktúry financiami, ale znížim svoju pohľadávku voči nemu a zároveň aj záväzok voči nemu v tej istej sume na základe zápočtu.

Reakcie