Zavrieť

Porady

1 0
Účtovanie platobného rozkazu na prelome rokov (08.06.23)
Firma dostala platobný rozkaz v oktobri 2022, následne bola začatá exekúcia v decembri. Vyrubená suma bola splatená v roku 2023 a prišlo konečné vyúčtovanie. Ako platobný rozkaz zaúčtovať v roku 2022...
1 0
Exekučné zrážky – zrážka zo mzdy vo väčšej sume (05.05.23)
Dobrý deň, zamestnanec má zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy a na základe exekúcie-neprednostné. Exekučný príkaz má prednosť pred výkonom zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy. Je to ...
1 3
Je reálna šanca odkúpiť spoluvlastnícky podiel, na ktorom sú 2 exekučné príkazy? (10.03.23)
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. V susedstve nášho pozemku je parcela dlhodobo nevyužívaná (zanedbaný pozemok, o ktorý sa nikto nestará, ...len my odstraňujeme burinu a invazívne rastliny)....

...ra nehnuteľností. Lenže podľa výpisu z LV sme zistili, že jeden spoluvlastník má až 2 exekúcie - 1. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť a 2.Exekučný príkaz na vykon...
1 0
stabilizačný príspevok a exekučný príkaz (06.03.23)
Zamestnankyni bude vyplatený stabilizačný príspevok - podlieha stab. prísp. exekučnej zrážke? Ďakujem
1 0
príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz (01.02.23)
Neviem, či chápem správne: v prípade doručenia príkazu na začiatku exekúcie zrazím zamestnancovi zrážku zo mzdy a zatiaľ nevyplácam exekútorovi, čakám na exekučný príkaz a po doručení exekučného príka...
1 2
Kúpa nehnuteľnosti zaťaženej exekúciou (13.02.22)
Máme záujem kúpiť dom, ktorý nám ponúkol sused, ktorý ovdovel a odchádza ku dcére do ČR. Sme spoluvlastníkmi dvora, prislúchajúceho k obidvom nehnuteľnostiam. Pri nahliadnutí do LV nehnuteľnosti s...
1 0
Zamestnanec na dohodu na r.č., prišiel exekučný príkaz na jeho meno, no na IČO. (15.11.21)
Máme zamestnanca na dohodu, ktorá je uzatvorená na meno a rodné číslo - FO nepodnikateľ. Prišiel exekučný príkaz na meno a IČO s dátumom narodenia - FO podnikateľ. Zo mzdy sa síce kvôli výške zrážať n...
1 0
Zrážka zo mzdy (09.11.21)
Dobrý deň. Prosím poradiť. Zamestnancovi sa zo mzdy na základe rozhodnutia súdu zrážame mesačne výživné na dve deti spolu vo výške 250 eur .Zamestnanec je slobodný, deti, pre ktoré sa zráža výživné ...
1 0
Príkaz na začatie exekúcie - exekučný príkaz - aký je medzi nimi rozdiel? (18.03.21)
Ahojte, dostali sme príkaz na začatie exekúcie za zamestnankyňu, na základe kt. sme vykonali prvú zrážku zo mzdy. Po pripísaní zrážky na účet exekútora sme dostali exekučný príkaz. na kt. je uvede...
1 0
príkaz na začatie exekúcie - exekučný príkaz (07.12.20)
Neviem, či som to dobre pochopila: bol zamestnávateľovi doručený príkaz na začatie exekúcie - zrážky som odviedla na depozitný účet, teraz mám exekučný príkaz kde zrážku odvediem rovno exekútorovi, al...
1 1
exekúcia na základe rozhodnutia sociálnej poisťovne (23.11.20)
Dobrý deň, rozhodnutím sociálnej poisťovne mi bol doručený exekučný príkaz na zrážanie dvoch zrážok (považujem za súbežné) obe neprednostné. Následne mi bol zo sociálnej poisťovne doručený ďalší exek...
1 0
Exekučné zrážky (12.08.20)
Dobrý deň, prijali sme do PP zamestnanca.. v jeho zápočtovom liste z predchádzajúceho zamestnania je uvedené, že má exekučné zrážky - výživné.. Prosím, ako mám teraz postupovať? Oficiálny exekučný p...
1 0
Vyplatiť zamestnancovi vrátenú zrážku zo mzdy? (10.07.20)
Mal by som otázku ohľadom exekúcie. Nášmu zamestnancovi sme vykonávali exekučné zrážky zo mzdy čo nám prišiel exekučný príkaz. Len teraz sa nám stalo, že exekútor nám vrátil poslednú vykonanú zrážku n...
1 1
Mzdový list - zaslanie do poisťovne - škoda (29.06.20)
Dobrý deň, už sa mi to viac krát stalo, že poisťovňa odo mňa žiada Mzdový list zamestnanca. Ide o poisťovňu, ktorá rieši spôsobenú škodu, alebo organizácia, ktorá má exekučný príkaz. Ja si myslím, ž...
1 0
Zastavenie starej exekúcie a zaplatené trovy zo strany oprávneného (04.05.20)
Dobrý deň, exekúcia z roku 2010, exe titul na peňažné plnenie - podľa platobného rozkazu z 9.9.2008, naša spoločnosť je oprávnený. Súdny exekútor ako nástupca pôvodného exekútora nám poslal...
Sleduj témy Exekučný príkaz
na hlavnej stránke Porada.sk