Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

PORADA.sk FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Dá sa na porade vyhľadávať?

Vyhľadať príspevok môžete podľa mena užívateľa, kľúčového slova, frázy, alebo dátumu obsiahnutého v názve, alebo samotnom príspevku. Môžete vyhľadávať vo všetkých poradách a témach, alebo iba vo vybranej porade a téme.

Vyhľadávanie je prístupne pod odkazom "hľadať" vo vrchnom menu, alebo "hľadať v téme" v menu každej témy. Po kliknutí na odkaz sa rozbalí menu vyhľadávania.

Vyhľadávanie je prístupné aj neregistrovaným užívateľom, ovšem niektoré témy a informácie sú neregistrovaným neprístupné.

Ak dostanete príliš veľa výsledkov vyhľadávania, odporúčame použiť rozšírené vyhľadávanie, kde môžete lepšie špecifikovať svoje požiadavky.

Existuje možnosť zvoliť si formu zobrazenia témy?

Pri prezeraní témy si môžete pomocou menu "Zobrazenie" vybrať formu, ako sa Vám bude daná téma zobrazovať.

  1. Lineárne (Prvé najstaršie) - V tejto forme sa téma vyobrazí chronologicky smerom od najstaršieho príspevku (zakladajúceho tému) až po posledný najnovší príspevok. Naraz môžete vidieť viacero príspevkov zoradených za sebou na jednej strane súčasne (max. 10 na stranu).
  2. Lineárne (Prvé najnovšie) - Toto je to isté ako vyššie popisaná lineárna forma s rozzdielom, že príspevky sú zoradené opačne (prvé sú najnovšie príspevky na danú tému, resp. posledné). Zoradenie príspevkov si môžete predvoliť v nastaveniach. Prednastavené máte ihneď po registrácii "Prvé najstaršie".
  3. Stromové - Táto forma pospája názvy príspevkov do podoby koruny stromu. Je to prehľadná forma ak chcete vedieť kto na ktorý príspevok reagoval. Popri tomto strome je zobrazený vždy jeden príspevok, ktorého názov je práve aktívne vysvietený v strome, pričom sa v rámci stromu môžete pohybovať buť kliknutím na príslušný názov príspevku, alebo šípkami (predchádzajúci a nasledujúci príspevok) a zobrazí sa Vám Vami želaný príspevok. Táto forma je veľmi dobrá ak máte napr. malú obrazovku a nechce sa Vám posúvať stránku hore-dole.
  4. Kombinované - Táto forma je zmiešanina lineárnej a stromovej formy. Stromové zoradenie príspevkov je zobrazené na začiatku a zároveň sú zobrazené viaceré príspevky za sebou tak ako v lineárnom móde. Odporúčame vyskúšať jednotlivé formy zobraznenia, chvíľu s nimi pracovať a potom zistíte, ktorá forma Vám najviac vyhovuje.
Odporúčame Vám vyskúšať jednotlivé formy zobraznenia, chvíľu s nimi pracovať a potom zistíte, ktorá forma Vám najviac vyhovuje.

Môžem poslať email iným členom?

Áno! Poslať mail inému členovi môžete jednak vybratím člena zo zoznamu členov, alebo kliknutím na tlačidloEmail v príspevku požadovaného člena.

Po stlačení sa Vám otvorí formulár do ktorého môžete napísať správu. Po napísaní stalčte "odoslať" a Vaša správa bude okamžite odoslaná. Upozorňujeme, že z dôvodu bezpečnosti a utajenia sa Vám emailová adresa príjmateľa počas tohoto procesu nezobrazí.

Rovnako Vám chceme dať do pozornosti, že ak sa tlačidlo "email" u iného člena nenachádza, znamená to že buď administrátor, alebo samotný člen túto funkciu vypol a neželá si posielanie správ priamo na email.

Ďalšou užitočnou funkciou zasielania správ je poslanie odkazu na určitú tému, ktorá by mohla niekeho z vašich známych zaujímať. Kedykoľvek si budete prezerať tému, nájdete na nej funkciu "práca s témou > poslať na email". Táto funkcia Vám umožní poslať stručnú správu s odkazom na danú tému komukoľvek chcete. Vaše referenčné číslo bude pridané k odkazu, takže ak sa dotyčná osoba pozrie na danú tému, získate body do Vášho celkového hodnotenia!

Registrovaní členovia môžu posielať v rámci porady ostatným členom správy pomocou systému súkromných správ. Viac informácií o posielaní súkromných správ nájdete po kliknutí tu.

Čo je to posielanie súkromných správ? To nie je email?

Porada má v rámci svojho systému vnútornú poštu súkromných správ. Registrovaný členovia si môžu medzi sebou zasielať súkromné správy do svojich schránok, ktoré sú každému členovi automaticky zriadené pri registrácii.

Poslanie súkromnej správy.

Súkromné správy fungujú podobne ako email, ale sú prístupné iba registrovaným členom porady.

Poslať súkromnú správu môžete kliknutím na'Poslať novú správu' v časti Nastavenia>Súkromné správy, alebo kliknutím na meno užívateľa v jeho príspevku. Po kliknutí na užívateľa sa zobrazí menu z ktoré môžete vybrať "Poslať súkromnú správu".

Pri posielaní súrkomnej správy máte možnosť zvoliť si zápis správy do vašej schránky odoslaných správ.

Schránky súkromných správ.

Na začiatku budete mať zriadené dve schránky. Jednu na prijaté súkromné správy (ďalej budem používať skratku "SS") a jednu na odoslané SS.

Schránka Prijaté SS obsahuje všetky správy, ktoré vám boli doručené. V schránke máte uvedené od koho je správa, jej názov a dátum prijatia.

Schránka Odoslané SS obsahuje kópiu správ, ktoré ste poslali iným členom porady (iba tie u ktorých ste si možnosť vytvorenia kópie zvolili).

Môžete si vytvoriť ďalšie zložky (schránky) kliknutím na odkaz 'Upraviť schránky' v nastaveniach. Takéto dodatočné schránky Vám môžu slúžiť napríklad na usporiadanie správ podľa osôb a pod.

Každá schránka má možnosť označené správy (zaškrtnutím políčka pri správe) vymazať, presunúť do inej schránky, alebo preposlať ďalej inému členovi porady.

Priebežne budete musieť mazať niektoré správy, aby ste neprekročili kvótu schránok. Po naplnení kvóty nebudete môcť posielať, alebo príjmať ďalšie SS.

Kedykoľvek budete čítať SS, budete mať možnosť na ňu odpovedať, alebo ju preposlať ďalšiemu členovi porady, prípadne viacerým naraz (iba ak máte týchto v zozname priateľov). Tieto možnosti dosiahnete stalčením tlačidiel odpovedať, alebo prepošli umiestnených v tele správy.

Stopovanie správy.

Keď pošlete novú SS, máte možnosť zvoliť si zaslanie potvrdenia o prečítaní správy príjemcom. Týmto získate informáciu, či správa, ktorú ste odoslali bola čítaná. Túto informáciu budete mať zaznamenanú na stránke Stopovanie správ prístupnej pod: Nastavenia>Stopovanie správ.

Táto stránka je rozdelená na dve sekcie: Prečítané SS a Neprečítané SS.

Sekcia Neprečítané SS obsahuje všetky súkromné správy u ktorých ste si želali potvrdenie o prečítaní správy príjemcom a dosiaľ ich príjemca nečítal. Ak si neželáte ďalej stopovať niektorú správu, možete ju jednoducho zo zoznamu stopovaných správ vymazať.

Sekcia Prečítané správy obsahuje všetky súkromné správy u ktorých ste si želali potvrdenie o prečítaní správy príjemcom a príjemca potvrdil, že správu už prečítal. Ďalej je zobrazený čas, kedy sa tak stalo.

Pri prijatí súkromnej správy s požiadavkou o potvrdení prečítania správy máte možnosť takéto potvrdenia zaslať, alebo odoprieť zaslanie potvrdenia napriek tomu, že ste si danú správu čítali. Ak chcete odoprieť zaslanie potvrdenia, jednoducho kliknite na "nezaslať potvrdenie".

Ako môžem oznámkovať tému?

V ovládacom paneli nájdete popri iných ovládacích prvkoch aj "hodnotenie" pomocou ktorého môžete danej témeudeliť známku s počtom hviezdičiek. Čím viac hviezdičiek, tým lepšie. Možnosti sú od 1 do 5.

Udelenie známky je dobrovoľné a slúži k tomu, aby ste týmto spôsobom zanechali odkaz o vašej skúsenosti po prečítaní témy a takto pomohli vypichnúť témy, ktoré stojí zato prečítať si.

Po oznámkovaní bude vaša známka pripočítaná k ostaným a spriemerovaný výsledok sa zobrazí vo forme hviezdičiek pri téme.

Ako sa používa kalendár a na čo slúži?

Kalendár slúži na zobrazovanie rôznych relevantných udalostí a aktualít, ktoré používatelia porady považujú za dôležité. Môžu to byť napríklad novely zákonov, zmeny rôznych termínov, podmienok, sadzieb, organizovanie podujatí alebo školení atď.

Existujú dva typy udalostí v kalendári: jednorazvé a opakujúce sa udalosti.

Jednorazové udalosti sa zadávajú na rozpätie času od ich začiatku po ukončenie.

Opakujúce sa udalosti sa objavujú v kalendári podľa zadaných kritérií. Napríklad to môže byť termín odovzdania daňového priznania k DPH vždy k 25.dňu mesiaca, alebo udalosť opakujúca sa vždy na prvý pondelok každého mesiaca atď.

Podľa nastavení administrátora porady môžete zadávať udalosti do kalendára tak aby boli viditeľné aj ostatným členom porady. Ak tieto práva nemáte, Vaše zadania budú viditeľné len pre Vás.

Kalendár je veľmi dobrá pomôcka a veľmi Vám odporúčame občas si pozrieť čo je v ňom zaznamenané.

Čo sú oznamy?

Oznamy sú špeciálne správy písané administrátorom, alebo moderátorom porady. Slúžia na rýchlu jednosmernú komunikáciu s užívateľom. Ak si želáte rozviesť diskusiu na tému oznamu, musíte založiť novú tému v časti "Ohlasy", pretože na oznamy sa nedá priamo reagovať novým príspevkom.

K čomu slúžia referencie a ako sa bodujú?

Porada udeľuje body za získanie nového člena, ktorý pri registrácii vyplní meno člena, ktorý mu poradu odporučil.

Odporučiť Poradu môžete použítím nasledovnej linky na ktorej konci je Vaše referenčné číslo:

https://www.porada.sk/forum.php?referrerid=0

Vždy keď sa niekto nasledovaním odkazu registruje, bude Vaše užívateľské meno automaticky vyplnené v jeho registrácii, v časti "Referencia" a Vám bude pridelený bod.

Najlepší propagátori Porady budú uvedený v tabuľke na stránke Porada.

Odkaz s Vašim referenčným číslom nájdete vždy vo Vašom profile v nastaveniach profile.

Ako môžem používať zoznam členov?

Zoznam členov obsahuje všetkých registrovaných členov na porade. Máte prístup si ho prezrieť, podľa abecedného zoznamu, podľa dátumu registrácie člena, alebo podľa počtu príspevkov.

Zoznam členov umožňuje vyhľadávanie podľa zvolených kritérií.

Kde nájdem RSS?

Prehľadať FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.