Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

dobrý deň

 1. lubomirdrinka
  lubomirdrinka
  Trovy konania
  § 79
  Náhrada trov konania

  (1) Občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, ako aj navrhovateľovi, ak bolo konanie začaté na jeho návrh zastavené podľa § 76 ods. 1 písm. a), b), c) alebo j), uloží sa povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním priestupku.

  V súčasnosti je to 16,-€.
  § 76

  Vec zastaví, ak sa v ňom zistí, že:

  a) skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je priestupkom,
  b) skutok nespáchal obvinený z priestupku,
  c) spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku preukázané

  Z toho jasne vyplýva, že skutok o ktorom sa jedná, teda ten pôvodný napr prekročenie o x rýchlosti sa nestal, tak navrhovateľ, teda ODI(štát) platí trovy konania a nie obvinený.

  Čo myslíte. Polícia aj prokuratúra odcituje rovnaké paragrafy, ale aj keď sa orgán mýlil, občan zaplať 16 euro.

  Čítajte viac: http://lubomirdrinka.blog.sme.sk/c/3...#ixzz2X9hu8rVT

  môže za úradník pýtať za svoju chybu poplatok za priestupkové konanie?
  Sám vo svojom rozhodnutí zmenil obvinenie z prekročenia rýchlosti z 13 na 10 km/h.to som žiadal už od policajnej hliadky.
Výsledok vyhľadania od 1 do 1 z celkových 1