Zavrieť

Porady

Kontrolný výkaz DPH

Kontrolný výkaz DPH

Porada pre otázky ohľadom kontrolného výkazu k DPH. Vzor kontrolného výkazu v prílohe. Poučenie Poučenie2 VZOR Postup pre druženia Stručná pomôcka pre priradenie rôznych druhov dokladov do kontrolného výkazu:
Oddiel A1
Do tohto oddielu smerujú údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ DPH povinný vyhotoviť podľa zákona o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku. Do tohoto oddielu smerované doklady z okruhov OF, zOF, ID, zID. Neuvádzajú sa tu tzv. zjednodušené doklady, tie vstupujú do oddielu D2.

Oddiel A2
Do oddielu A2 smerujú údaje z vyhotovených faktúr, ktoré je platiteľ DPH povinný vyhotoviť podľa zákona o DPH a z ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku, pokiaľ však ide o špecifické komodity:
  • poľnohospodárske plodiny
  • kovy a kovové predmety
  • mobilné telefóny
  • integrované obvody.

Pre tento oddiel boli do programu zapracované nové typy súm OA2, OkA2. Do tohto oddielu sa neuvádza kovový šrot, resp. iný tuzemský prenos daňovej povinnosti (§ 69 ods. 12, písm. a - e). Neuvádzajú sa tu tiež tzv. zjednodušené doklady.

Oddiel B - Uvádzajú sa tu údaje z prijatých faktúr.

Oddiel B1 (samozdanenia – tuzemské, cezhraničné)
Oddiel B1 má obsahovať údaje z prijatých faktúr, u ktorých je platiteľ dane ako príjemca plnenia osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa zákona o DPH.V programe do tohto oddielu smerujú doklady na základe typu sumy (tabuľka nižšie) a okruhu DF, zDF, ID, zID, PD, zPD.

Oddiel B2
Do oddielu B2 vchádzajú všetky tuzemské a zahraničné došlé faktúry, prípadne predpisy platieb, okrem zjednodušených dokladov. Smerujú sa sem doklady z okruhov DF, zDF, ID, zID, PD, zPD na základe typov súm(tabuľka nižšie).

Oddiel B3
Oddiel B3 obsahuje údaje o celkových sumách základov dane, dane a odpočítanej dane z prijatých zjednodušených faktúr podľa zákona o DPH, napr. doklady z ERP, doklad vyhotovený tankovacím automatom, diaľničné známky, doklad za tovar alebo službu, ak spĺňa definíciu zjednodušenej faktúry podľa §74 ods. 3 písm. a.) až c.) zákona o DPH.
Oddiel C - Údaje z vyhotovených a prijatých opravných faktúr podľa zákona o DPH.Oddiel C1
Do oddielu C1 sa uvádzajú údaje z opravných faktúr (ťarchopisy, dobropisy) vyhotovených dodávateľom k faktúram uvedeným v oddieloch A1 a A2. Neuvádzajú sa doklady z registračných pokladníc, príjmové pokladničné doklady a zjednodušené doklady. Do oddielu smerujú doklady z okruhov OF, zOF, ID, zID, OD, zOD na základe typov súm (tabuľka nižšie).

Oddiel C2
Do oddielu C2 sa uvádzajú údaje z opravných faktúr vyhotovených dodávateľom k faktúram uvedeným v oddieloch B1, B2 a B3. Neuvádzajú sa doklady z registračných pokladníc, príjmové pokladničné doklady a zjednodušené doklady. Smerujú sa sem doklady z okruhov DF, zDF, ID, zID, DD, zDD, príp. PD, zPD na základe typov súm (tabuľka nižšie).
Oddiel D - Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v oddieloch A, pri ktorých je dodávateľ osobou povinnou platiť daň.

Oddiel D1
Do oddielu D1 sa uvádza celková suma obratov (vrátane opráv základu dane) v eurách za príslušné zdaňovacie obdobie za všetky ERP. V programe ide o doklady z okruhov PD, zPD, ID, zID, pri ktorých sú použité príslušné typy súm (tabuľka nižšie).

Oddiel D2
Do oddielu D2 sa uvádza celková suma obratov (vrátane opráv základu dane) v eurách za príslušné zdaňovacie obdobie za všetky iné doklady, ktoré sa neevidujú cez ECR, ale pri ktorých má platiteľ DPH povinnosť platiť daň. Ide o zjednodušené doklady z okruhov OF, zOF, zOD, OD, PD, zPD na základe typov súm (tabuľka nižšie).
••• viac••• menej
1 1
Kontrolný výkaz DPH - pri FO, kt. má len DIČ (24.01.22)
Dobrý večer, prosím vedel by mi niekto poradiť, čo v prípade ak mám vystaviť FA, kt. je na FO, a má pridelené DIČ - kontrolný výkaz A1 alebo D2? Ďakujem
1 0
Faktura - dobropis na vrateny tovar a vyuctovane nahradne polozky (23.03.21)
Ahojte, potrebujem poradit. Nakupili sme tovar, podliehajuci tuzemskemu samozdaneniu. Tovar sme vratili, ziadali vymenu. Nedostali sme dobropis, ale len klasicky danovy doklad, kde su minusov...
1 0
kontrolný výkaz DPH a finančný leasing (25.06.19)
Ahojte milí poraďáci, chcem sa opýtať : máme finančný leasing, čo sa týka dph je mi všetko jasné, len neviem čo mám dať do kontrolného výkazu jedná sa mi o externé číslo keďže na fin. leasing nieje f...
1 0
Zahraničná faktúra za právne služby a DPH (17.05.19)
Dostali sme zahraničnú faktúra od nemeckého právnika za právne služby. Na faktúre je dátum z marca. Musím urobiť opravný výkaz za marec a samozdaniť faktúru v marci, či ju môžem dať do mája, keď som j...
1 2
Jedná sa o prenos daňovej povinnosti? (07.11.18)
Podnikateľ A fakturoval stavebné práce s montážou podľa § 69 odst. 12 písm. j tuzemskej firme - konečnému odberateľovi. Stavebné práce vykonával s ďalším podnikateľom B /obidvaja sú platcovia DPH/ kto...
1 0
Fakturácia predaja plechu + strihanie, ohýbanie plechu a DPH? (18.10.18)
Fakturujeme predaj plechu a ďalšia položka strihanie a ohýbanie plechu. Podľa § 69 ods. 12 písm. g) - plech sa má fakturovať bez DPH podľa kódu v Spoločnom colnom sadzobníku. Otázka je ako faktúrov...
1 0
Predaj auta a KV DPH (24.09.18)
Podnikateľ, platca DPH predal auto, ktoré už bolo odpísané fyzickej osobe nepodnikateľovi. Vystavil faktúru s DPH. Do akého oddielu v KV DPH vstupuje táto faktúra a do ktorého riadku v daňovom priznan...
4 2
kontrolný výkaz dph a úhrady fa RP (20.07.18)
Poprosím o poradenie. Ak dávam cez RP úhradu faktúry v KV sa mi toto prenesie takto: do odd. A1 je faktúra s rozpisom DPH a potom v D1 mám súčet celkovú sumu obratov evidovaných RP v r.1. Robím Q.-tál...
3 0
Dodanie pozemku na základe kúpnopredajnej zmluvy - ktorý riadok kontrolného výkazu? (16.04.18)
Spoločnosť A (PO) predáva stavebný pozemok spoločnosti B (PO). Kúpna cena bola uhradená na základe kúpno-predajnej zmluvy, faktúra sa nevystavovala. Do ktorého riadku kontrolného výkazu mi vstúpi toto...
3 0
Kontrolný výkaz DPH (26.02.18)
Chcem podať kontrolný výkaz, pomýlila som sa B31 v dani a odpočítanej dani. Viem, že je treba zadať nesprávne údaje s kódom opravy 1, zrušenie záznamu a zadať správny údaj s kódom opravy 2 ako nový zá...
1 4
Kontrolný výkaz DPH odoslaný 2x ten istý (24.02.18)
Prosím o radu ako postupovať v prípade, že som zistila, že kontrolný výkaz DPH som odoslala 2 x ten istý. Prvý krát mi pri odosielaní vypísalo systémová chyba, ešte sa mi to predtým nestalo tak som my...
1 1
dodatočný kontrolný výkaz (15.01.18)
Dobrý deň, potrebujeme poslať dodatočný kontrolný výkaz DPH. Robí sa to na stránke finančnej správy alebo v účtovnom programe, ktorý máme v pc?
1 0
Kontrolný výkaz DPH (27.11.17)
Dostali sme dobropis, vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta. Pracujem v programe MRP. Do priznania DPH, mi to dalo na riadok 28 a do kontrolného výkazu na C2 mínusom, je to tak správne? Keďže term...
1 3
Zdvojený dodatočný kontrolný výkaz DPH (26.07.17)
V dodatočnom KV DPH som opravovala D2 (navyšovala). Zrušila som v základ 1000 a dph 200 kôdom 1 nahodila nový záznam základ 2000 a dph 400 kódom 2. Pri podávaní dodatočného KV mi Finančná správa vyho...
Sleduj témy Kontrolný výkaz DPH
na hlavnej stránke Porada.sk