Zavrieť

Porady

Materská dovolenka

Materská dovolenka Synonymá: MaterskáMaterské

Doba poskytovania materského- nárok na materské vzniká

 • od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu
 • z ochrannej lehoty iba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr- nárok na materské zaniká

 • spravidla uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku
 • aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku
  • najdlhšie 37 týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
  • najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará
 • na konci 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
 • ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, nárok trvá do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, nie dlhšie ako do konca 34., príp. 43. týždňa, od vzniku nároku na materské (nie kratšie ako 14 týždňov)- obdobie nároku na materské
 • poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu
 • inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
 • ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • fyzická osoba, ktorej zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu


Materské sa poskytuje za dni.

Výška materského je 65% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Nárok na materké vzniká poistenkyni, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
••• viac••• menej
1 0
Vedenie účtovníctva počas materskej (14.01.21)
Otec - SZČO poberá od 15.9.2020 materské na syna. Živnosť neprerušil, ale príjmy nemá. Môže si výdavky účtovať normálne? Ide hlavne o auto - odpis a splátky leasingu.
1 0
materská, výpočet, rozhodujúce obdobie (14.01.21)
Na materskú nastupujem 19.5.2021. Podmienku 270 dní nemocenského mám splnenú. Od 15.2.2021 nastupujem k novému zamestnávateľovi s hrubou mzdou 2 190 €. Rozhodujúcim obdobím pre výpočet materského...
1 0
nárok na materské (12.01.21)
zamestnankyňa ukončila pracovný pomer na dobu určitú 29.2.2020, vo februári porodila dieťa. V decembri 2020 otehotnela, bude mať nárok na materské ?
1 0
Sociálna poisťovňa vyzvala na doplnenie pravdepodobného vymeriavacieho základu (09.01.21)
Prosím Vás, potvrdenie zamestnávatela o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, kde nás sociálna poistovna vyzvala na doplnenie vymeriavacieho základu za 12/2020. čo všetko...
1 0
Trvanie dohody o pracovnej činnosti z ktorej sa vypláca materské aj počas vyplácania materského. (08.01.21)
Dobrý deň, momentálne som na RD. Od 2/2021 dôjde k preruršeniu poberania RD a začatiu poberania materskej. Nárok na materské mi vznikne zo súbehu 2 nemoc. poistení (trvalý pracovný pomer + dohoda o vy...
1 2
Materská dovolenka a ročná odmena (30.12.20)
Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku v septembri. V decembrovej výplate sa bude vyplácať ročná odmena. Ako ovplyvní táto odmena vyplatenie materského? Našla som, že v prípade, že sú to pen...
1 0
Nárok dovolenky otca, ktorý je na rodičovskej dovolenke (materské) (18.12.20)
Dobrý deň a pozdravujem Vás :-). Mám na Vás otázočku ohľadom dovolenky zamestnanca. Zamestnanec - otec má ročný nárok 25 dní. Z roku 2019 si preniesol dovolenku 8 dní. V marci si čerpal 5 dní dovol...
1 1
Materská otcovi a súbeh škôlky dieťaťa (14.12.20)
Dobrý deň, Naše dieťa v marci bude dovŕšiť 3 roky, teraz otec je s ním na materskej dovolenke (až do marca 2021). V januári 2021 by sme chceli dať dieťa do škôlky na celý deň, alebo aspoň na pol dň...
1 0
Prvá pomoc Opatrenie č. 4A a príspevok na opatrovanie (10.12.20)
Dobrý deň, prosím Vás má nárok SZČO, ktorá má platnú živnosť viac rokov, nevznikla jej povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia, nemala žiadny príjem z podnikania, na príspevok č. 4A, keď ...
1 0
Stará dovolenka, presun do dalšieho roka (08.12.20)
Dobrý deň, mám zamestnanca ktorý v roku 2019 čerpal prednostne dovolenku z nároku po materskej a rodičovskej dovolenke a potom dovolenku z roku 2019, ktorú nevyčerpal celú a preto sa mu 22,5 dní pren...
1 0
Otec na materskej (02.12.20)
Dobrý deň, prosím Vás, od januára 2021 plánuje ísť otec dieťaťa do 3 rokov na materskú. Je správne to, že z terajšieho PP bude poberať materské a od januára bude pracovať na základe dohody o PČ? Môže...
1 0
pnka a vypocet materskej (30.11.20)
chcem sa opytat som na pn z dôvodu rizikového tehotenstva som len par týždnou tehotna ovplyvní pnka moju budúcu materskú prípadne ako sa vypocíta dakujem za info.
1 0
rodičovská dovolenka u muža (27.11.20)
Manželia robia v rovnakej firme. Manželka ukončila materskú dovolenku, a nastúpila na rodičovskú dovolenku s tým, že nepoberá rodičovský príspevok. Manžel hneď po ukončení manželkinej materskej dovole...
1 0
nárok na dávku v nezamestnanosti (25.11.20)
Prosím o radu, či by vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti v nasledovnom prípade: Od 01.02.2016 - 14.02.2020 trval pracovný pomer, počas tejto doby však bola od 08/2016 do 12/2016 PN, potom od 01/...
1 0
Príjem počas RD a odvody na SP (25.11.20)
Zamestnankyňa bola v roku 2020 do 15.2. na rodičovskej dovolenke, od 16.2.2020 do 10.10.2020 na materskej a od 11.10.2020 je opäť na rodičovskej dovolenke. V 11/2020 bude mať vyplatený príjem. Na SP s...
Sleduj témy Materská dovolenka
na hlavnej stránke Porada.sk