Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Mediation a.s.
Členom od 18.01.15
Odpovede 1
Otázky
Posledná návšteva 19.01.15 04:23

Mediation a.s. cevarof je offline (nepripojený)

avatar
František ORAVEC
prezident
Obchodné a finančné poradenstvo, mimosúdne riešenie sporov
Tab Content
O mne
cevarof

Základné informácie

Dátum narodenia
October 20
cevarof
Kto som?:
Poradenská pomoc občanom Slovenska, ktorých občianske práva boli poškodené protiprávnym konaním orgánov Slovenskej republiky
Poradenské a informačné právne služby v oblasti hospodárskej a finančnej.
Poskytovanie právnej pomoci pred orgánmi Slovenskej republiky
Propagovanie a presadzovanie mimo súdnych riešení sporov MEDIÁCIE
Odkiaľ som:
Bratislava
Záujmy:
Politika, počítače, informatika, šport, kultúra, cestovanie
Zamestnanie - predvolené:
finančný manažér
Zamestnanie - iné:
Mediátor
Účtovný softvér:
KROS, MRP
Krajina:
SK, CZ
Poraďák:
cevarof
Väčší popis o sebe:
Profesionálna prax

2015 - Člen predsedníctva Slovenskej komory mediátorov SR
2010 – trvá Mediation Bratislava, SR
Mediátor Bratislava, SR
 Mediačná kancelária – Mediátor MS SR ev.č.406
 Mediačná kancelária – Mediátor MS ČR

2005 LEYFN s.r.o. Bratislava, SR
Prokurista
 Ekonomické a účtovné poradenstvo
 Mediačná poradňa – Mediátor MS SR
 Refinancovanie a prolongácia úverov a fim. Pohľadávok
 Finančná analýza
 Poistenie osôb a majetku
1994 – 2005 KASOL s.r.o. MULTISERVIS Bratislava, SR
Konateľ
 Predaj a Leasing elektronických systémov
 Zriadil servis elektronických registračných pokladníc, váh a PC.
 Otvoril realitnú kanceláriu Kasol s.r.o. Real Estate Service
 Zriadil oddelenie pre inžiniersku stavebnú činnosť elektro - voda
 Zaviedol špeciálnu formu leasingu multiservis ERP
 Zriadil vývojové programátorské pracovisko pre systémové a aplikačné programovanie
 Servis harware singl a v PC hybridných sieťach
 Externá pedagogická činnosť (Informatika) SPŠ-elektrotechnická - Bratislava
1996–2001 SPŠE K.Adlera Bratislava a KNM, SR
Stredoškolský profesor SPŠ elektrotechnická K. Adléra BA
 Externé vyučovanie informatiky.
 Praktické cvičenia C/C++, Pascal, Fortran, FoxPro
 Správca siete Lan / Wan.
 OS UNIX, Linux
1994– 1998 KASOL a.s. Autorizovaný servis ERP Kysucké N.M. SR
Generálny riaditeľ – predseda predstavenstva (1994 - …)
 Zriadenie obchodnej siete v SR.
 Založil školenia pre nových obchodných zástupcov a servisných technikov ERP v spolupráci so Strednou priemyselnou školu v KNM
 Zabezpečoval dovoz ERP z Japonska a USA
 Zabezpečenie kompletného servisu na HaSW
 Externá pedagogická činnosť (Informatika) SPŠ – KNM
1990–1994 Ministerstvo Financií SR Bratislava, SR
Vedúci odborný referent špecialista
 Odbor nepriamych daní.
 Bol autorom Vyhlášky MF SR č : 55/94 Z.z..
 Publikačná činnosť (dve publikácie, niekoľko odborných článkov).
 Lektorská činnosť – školenia DANE po celom území SR
 Daňové a účtovné poradenstvo
 Oponentúra DIS - daňový informačný systém
1994–2004 Allianz a.s. BA Bratislava, SR
Generálny reprezentant
 Spoluautor informačného systému ALEGRO
 Budovanie externých sieti pre životné kapitálové fondy
1990– 2004 Mediation a.s. Bratislava, SR
Predseda predstavenstva (1990 – ....)
 Založenie prvej spoločnosti na sprostredkovanie poistenia priamo pre poisťovne :
 - Generalli A.G. Viedeň,, Rakúsko, - Interunfall A.G. Viedeň, Rakúsko
 Vytvorenie širokej siete obchodných poradcov na celom Slovensku
 Lektorská činnosť v oblasti životného poistenia
 Sprostredkovanie dlhopisov pre Finanz – und Versorgungsdienst Wien
 Odborné konzultačné poradenstvo pri vzniku poisťovne OTČINA v Nitre
 Odborné konzultačné poradenstvo pri vzniku Prvej Česko-Slovenskej poisťovne v Košiciach
 Založenie registrovanej TENISOVEJ školy detí a mládeže Mediation
1986–1990 SÚV SZM Bratislava, SR
Vedúci odborný referent investičnej výstavby
 Výstavba, technologické vybavenie, správa a odborné metodické riadenie klubov vedecko-technickej činnosti mládeže.
 Zavádzanie výpočtovej techniky do KVTČM a ODP
 Publikačná a lektorská činnosť v oblasti energetiky - elektrokotolne.
 Výstavba tenisových dvorcov a tenisovej krytej haly v ZŠ Vrútocká Bratislava v akcii „Z“
 Externý spolupracovník - dôverník v oblasti životného a majetkového poistenia Slovenskej štátnej poisťovne v Bratislave
1983–1986 Výstavníctvo n.p. Bratislava, SR
Vedúci investičného oddelenia
 Stavebná a technologická realizácia nového areálu n. p. Výstavníctvo Bratislava
 Stavebná a technologická realizácia nového areálu n. p. Výstavníctvo závod Košice
 Externý spolupracovník - dôverník v oblasti životného a majetkového poistenia Slovenskej štátnej poisťovne v Košiciach
1979–1983 ZOO Košice Košice, SR
Vedúci referent investičnej výstavby
 Inžiniersko – investorská činnosť
 Stavebný dozor. pozemné stavby
 Externý spolupracovník - dôverník v oblasti životného a majetkového poistenia Slovenskej štátnej poisťovne v Košiciach
1976–1979 TEST Košice, SR
(Technicko-stavebný podnik ÚV Zväzarmu)
Chemik – vodohospodár
 Zriadenie chemického laboratória
 Ochrana vôd pred znečisťovaním ropnými produktmi.
 Externý spolupracovník - dôverník v oblasti životného a majetkového poistenia Slovenskej štátnej poisťovne v Košiciach
1974–1976 VÚKOV Prešov, SR
(Výskumný ústav kovov Prešov)
Technický pracovník – chemik
 Zriadenie chemického laboratória
 Chemická analýza kovov.
 Metodické riadenie CHL v ZVL Prešov a ZVL Lipany
2015 - Universita Karlova Praha , ČR
 Fakulta práva – Rigorózne konanie JUDr.,
FINANČNÉ a OBCHODNÉ právo
2009-2013 – Vysoká škola EPI Hodonín
 Doplnkové pedagogické štúdium - stredoškolský profesor
2010 Vysoká škola J. Jesenského Sládkovičovo, SR
 Fakulta práva – odborná príprava MEDIÁTORA, zápis na MS SR č.406
ÚSTAV MEDIÁCIE A PROBÁCIE
2009 - 2011 Vysoká škola J. Jesenského Sládkovičovo, SR
 Fakulta práva – ukončené magisterské štúdium práva Mgr.
2006 - 2009 Vysoká škola J. Jesenského Sládkovičovo, SR
 Fakulta práva – ukončené bakalárske externé štúdium Práva. Bc
1994-2004 Interunfal, Generali a ALLIANZ a.s. Bratislava, SR
 Certifikát na všetky životné poistenia fyzických osôb vrátane kapitálových.
 Certifikát na všetky neživotné poistenia fyzických a právnických osôb, vrátane právnej ochrany
1997-2001 STU BA EF Bratislava, SR
 Doktorandské štúdium . Jazyky a gramatiky v programovacích technikách .
1998 SKSI Bratislava, SR
 Odborne spôsobilý inžinier vo výstavbe podľa §11 Zákona č. ;136/1995
 Stavebný dozor - Pozemné stavby, voda, elektro
1997 De Anza College Cupertino,CA, USA
 Faculty / Management Employment Aplication
 Programovanie v Delphi 3.0, Oracle, MySQL
1997 VALEX Bratislava, SR
 Osvedčenie odbornej spôsobilosti pre vykonávanie činnosti na elektronických zariadeniach po overení podľa §26 ods.1 vyhlášky ÚBP SR číslo 74/1996 Z.z.
1996 Foothill College Los Altos Hills,CA, USA
 Faculty / Management Employment Aplication
 Programovanie v Visual Basic 4.0, UNIX
1993–1994 SEU Ba Bratislava, SR
 Daňové poradenstvo
 Jednoduché a podvojné účtovníctvo
1985–1991 STU EF Bratislava, ČSSR
 Inžinier
 Elektronické počítače
 Operačné systémy a programovacie techniky
1974-1976 Energetický inštitút Praha, ČSSR
 Záverečná odborná práca v oblasti ochrany spodných vôd a ich využitie v energetike.
 Vodohospodár špecialista – diplomovaný technik
1973–1976 UPJŠ M-FF Košice Košice ČSSR
 Matematicko – fyzikálna fakulta, diaľkové štúdium Fyzika-Matematika
1972–1974 Č.Krumlov, ČSSR
 Základná vojenská služba
1968–1972 SPŠ - chemická Humenné, ČSSR
 Maturita
 Chemická technológia a analytika

Posilnenie úlohy rodiny zodpovedajúcej dnešnému spoločenskému významu,
Zvyšovanie právneho vedomia národnostných menšín a etnických skupín
Ochrana práv národnostných menšín
Vytváranie podmienok pre bezkonfliktné spolunažívanie občanov Slovenska bez ohľadu na ich národnosť
Poradenská pomoc občanom Slovenska, ktorých občianske práva boli poškodené protiprávnym konaním orgánov Slovenskej republiky
Poradenské a informačné právne služby v oblasti hospodárskej a finančnej.
Zastupovanie sociálnych a kultúrnych záujmov národnostných menšín a etnických skupín
Uplatňovanie ľudských práv v spoločnosti
Pozdvihnutie vzdelanostného rastu národnostných menšín a etnických skupín
Ochrana a obhajoba ľudských práv a slobôd
Poskytovanie právnej pomoci pred orgánmi Slovenskej republiky
Propagovanie a presadzovanie mimo súdnych riešení sporov MEDIÁCIE
Firmy
Firma:
áno
Názov:
Mediation a.s.
Stručný popis činnosti:
Obchodné a finančné poradenstvo, mimosúdne riešenie sporov
Pozícia vo firme:
prezident
Zástupca firmy:
František ORAVEC

Štatistika


Spolu príspevkov
Spolu príspevkov
1
Príspevkov na deň
0.00
Albumy
Spolu albumov
1
Spolu obrázkov
1
Všeobecné informácie
Posledná návšteva
19.01.15 04:23
Členom od
18.01.15