Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
DVZ pre náhradu príjmu, neodpracovaných 90 dní, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (31.05.17)
Chcela by som požiadať o pomoc pri určení DVZ pre náhradu príjmu zamestnankyne, ktorá nastúpila do PP 1.4.2017. PN začala od 3.5.2017. Má nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a 1. a 2.52017 nemala zme...
25 0
Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce DRAK (28.10.18)
Dňa 23.10.2018 bola schválená novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o podpore cestovného ruchu"), ktorou sa novelizoval aj Zá...
4 0
Posudzovanie dôchodcov pri platení poistného od r. 2020 DRAK (26.11.19)
Novela č. 321/2019 Z.z. (tlač 1530) zákona o sociálnom poistení upravuje od 1.1.2020 nadobudnutie právnych účinkov dovŕšenia dôchodkového veku a priznania dôchodku pre účely sociálneho poistenia a ďal...
1 0
Môžem odmietnuť pri výpovedi náhradnú prácu? (25.01.23)
0 odpovedí Otázka od icevan Mzdy a personalistika Odstupné
Zamestnávateľ ma chce pre nadbytočnosť prepustiť, ale núka mi náhradnú prácu. ( Pracujem na VZV a chce ma preradiť do výroby na linku ). Môžem odmietnuť túto prácu? Neprídem o odstupné?
3 0
Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2020 DRAK (21.12.20)
Za rok 2020 je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, povinný preukázať plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len "občan so ZP") príslušnému úradu...
1 0
softvér pre JU, PU a mzdy/personalistiku (25.01.23)
S akým softvérom na túto trojkombináciu ste spokojný? V práci máme samostatne na účto a samostatne na mzdy/personalistiku, ich verzie ale pre súkromného užívateľa sú omnoho drahšie než konkurenčné SW....
3 0
Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022 DRAK (09.01.23)
Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka § 11 ods. 2 písm. a) a b) zákona ​Ak základ dane daňovníka <> 92,8xŽM ZD < 20 235,97, tak NČZDD = 4 579,26 (21 x ŽM) ZD > 20 235,97, tak NČZDD...
3 0
Zákonník práce, § 141 Dôležité osobné prekážky v práci DRAK (23.04.12)
Osobné prekážky v práci sú také skutočnosti a príčiny, pri ktorých zamestnanec z osobných dôvodov nevykonáva prácu, napriek tomu, že podľa rozvrhu pracovného času by pracovať mal. Počas trvania osobný...
3 0
Dovolenka DRAK (20.08.07)
Všetko o dovolenke. Nárok na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky, posúdenie výkonu práce na účely dovolenky. Úvod (§ 100) Pri splnení príslušných p...
1 0
Prerušenie čerpania dovolenky. (23.01.23)
Dobrý deň, firma mala celofiremnú dovolenku do 12.1.2023. Zamestnanec doniesol z obdobia tohto čerpania dovolenky potvrdenie, že sa zúčastnil pohrebu člena rodiny (stará mama). Zamestnávateľ nie je po...
1 0
Krátenie dovolenky počas RD a MD (23.01.23)
Zamestnankyňa prechádzala z RD opäť na MD. Na RD bola od 1.1.2020 do 31.8.2020. Od 1.9.2020 nastupila na MD. Prosím Vás, koľko má nárok na dovolenku v roku 2020? Mne program stále hlási 16,5 dňa. Ďak...
1 0
výpoveď zo strany zamestnanca (23.01.23)
chcem sa opýtať, v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca dáva zamestnávateľ zamestnancovi písomne iba formou listu - oznámenia?
8 0
Zákonník práce, § 63 Výpoveď daná zamestnávateľom DRAK (05.04.12)
Zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď "len tak" ale iba z dôvodov, uvedených v § 63. Zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa Podľa § 63 ods. 1 písm. a) zamestnávateľ môže dať zamestnanc...
1 1
Dohoda-študent-uľava (19.01.23)
Dobrý deň, poprosim o pomoc. Mám DoBPŠ od 12.12.2022 prihláseného na 7. Teraz idem robiť mzdy za 12/22 a povedal mi ten zamestnanec, že si chce uplatniť uľavu. Je to možné ? Aký RLFO prípadne poslať?
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk